Home

Å hete nynorsk bøyning

Bøyning (regelrett substantiv hankjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt (en) hete: heten: Telles ikke (bokmål/riksmål) ei hete: heta: Telles ikke (nynorsk) For genitiv av substantiv, se eieform heite (nynorsk) å ha eit ord som namn, eit ord som viser særleg til deg Eg heiter Per. Ho het Johansen før ho gifta seg. Byen har alltid heitt det same. verte tala om, verte rekna som Det heiter seg at han er gløgg. Det skal ikkje heitest at eg er knipen. Andre former . hete (bokmål) Etymologi . Av norrønt heita. Grammatik

hete - Wiktionar

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: hete. I hete m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hete (norrønt hiti) sterk varme. det er gjort med tre heter med å hete det tre gonger det er gjort med tre heter med å hete det tre gonger. 2. Bøyning (sterkt verb) Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Imperativ Presens partisipp Passiv ‌ å ete: eter: åt: har ett: et: etende (bokmål/riksmål) har eti: etande (nynorsk) å eta: et: har ete , eta (nynorsk Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former. Populære.

heite - Wiktionar

 1. Slåss, sloss - bøyning og uttale. Vi diskuterer forskjellen på slåss og sloss. Kan dere forklare oss dette, Men merk at å-en kommer inn igjen i perfektum, slik at det rette etter hjelpeverbet har er slått og slåss. På nynorsk heter det å slåst, og bøyningen er slik: å slåst - slåst - slost - har slegest/slåst
 2. Aktiv verbbøying av å velje Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å velje i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å velje.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk
 3. bøyning på nynorsk. Vi har to oversettelser av bøyning i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 4. holde på nynorsk. Vi har tre oversettelser av holde i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. 2 i språkvitenskap: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få når det blir bøyd, fleksjon Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 100 Nynorskordbok

Svar. Det stemmer at verbet bøyes å dette - detter - datt - har dettet på bokmål. På nynorsk heter det å dette/detta - dett - datt - har dotte.. Se artikkelen dette i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.. Bokmålsformen dettet kan virke litt pussig, men den er ganske regelrett.Noen eksempler fra den samme gruppa av sterke verb: Oslomål: smetti, detti, spretti, verp Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken Hvordan bøyer jeg - å være - å vere? Bokmål: Å være - nå vart jeg - igår vart jeg - jeg har vært Nynorsk: Å vere - no vart eg - igår vart eg - eg har vore Hjeeelp...? Å vere er det samme som å bli? Slik som, jeg ble heter på nynork, eg vart eller eg blei Nynorsk. På nynorsk heter det å syne (eller å syna) og å synast, og bøyningen er slik: å syne − syner - synte - har synt + -st = å synast - synest - syntest - har synst. Her sløyfer vi en -t i perfektum i stedet for å skyte inn en-e som i bokmål Les nynorsk! Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske

NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: hensyn. hen | syn n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hensyn hensyn til følgene / veie kryssende hensyn mot hverandre veie kryssende hensyn mot hverandre / mange hensyn å ta mange hensyn å ta:. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Denne rettleiinga er meint som ei hjelp når ein skal skrive rett nynorsk og må velje mellom ulike rettskrivingsvariantar. Rettleiinga er særleg mynta på dei som skriv i arbeidet. Det verkar ryddig og ordentleg at ein ikkje vekslar mellom fleire former, og det kan vere praktisk å velje éin variant og halde seg konsekvent til den når fleire personar er saman om å skrive eit dokument

Norsk: ·leite etter. Vi søkte etter de druknede.· Vende seg mot eller dra til noko Skipet deres bør 'søke havn. Gloppen bør søkje mot Sunnfjord.· Skriftleg be om noko. Ein kan ikkje berre søkja støtte og gje ut bøker. gjø vedvarande Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: tenke. tenke v2. I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tenke (få seg til å) tru, gå ut frå, rekne med, vente, halde for rimeleg; førestille seg, rekne som mogleg sitje (nynorsk) kvile rumpa, vere i ei sittande stilling Eg sit på stolen (om ting) opphalde seg, vere plassert, ofte i høve til andre ting. Det sat ei fluge i taket. Øyra til grashoppene sit på beina. passe bra (om klede) kjolen sit perfekt på deg; Andre former . sitte (bokmål/riksmål/nynorsk) Grammatik Det kan igjen føre til feil bøyning. på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, Det er også viktig å huske at det heter vart, heldt,.

Svar. Ord på -meter som viser til en størrelse, er hankjønnsord, akkurat som en meter alene.Altså heter det en parameter.. Ord på -meter som betyr 'måleinstrument', er derimot intetkjønnsord, f.eks. amperemeter, barometer, termometer. I flertallsbøyningen av parameter er det imidlertid mye valgfrihet:. Uten sammentrekning: parametere − parametern Nynorsk - drilloppgaver - Pronomen og determinativ 2a. Determinativ: Bøy orda ingen, annan og nokon. Øv deg på den grammatiske regelen. Flytt orda til høgre til rett kjønnskategori til venstre

Det hender at et verb får overgang fra sterk til svak bøyning eller omvendt. På riksmål er f.eks. lese et svakt verb, som bøyes leste - lest, mens det på nynorsk (og tysk) har sterk bøyning (med preteritum las). Skinne, som tidligere kunne hete skjen i preteritum, bøyes nå svakt: skinte - skint Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus I denne videoen har jeg samlet lure, digitale tips og de vanligste feilene i nynorsk. Det utgjør en liste med 10 punkt. Stopp gjerne videoen og skriv ned din..

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Det er altså ikke lenger valgfritt mellom har finni eller har funne, nå heter det kun har funne. e-infinitiv: å vere, å ete, å komme, å finne, å kaste; a-infinitiv: å vera, å eta, å komma, å finna, å kast Nynorsk var aldri ment for å skrive slike ting som en oversettelse av.i de nevnt over. Skal du skrive slikt, så skriv bokmål. På nynorsk skal man ikke drive med passiv (dei nemnt..). Det blir ny-norskere med: dei som eg har rekna op Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: ordbok. ord | bok m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ordbok, f. bøyning, ordhistorie og bruksmåter; til forskjell fra ordliste.

ete - Wiktionar

Kan ikke hjelpe med nynorsk-biten, men kan si ifra om det mange tar feil på - husk å sitere riktig kilde på det sitatet.. Hehe, stemmer det. Skal skrive et artikkel om ytringsfrihet, og skriver at Voltaire er kjent for sitatet, men at jeg ikke skal gå nærmere inn på om det faktisk var han som skrev det eller ikke Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple - alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum - forumet - fleire forum - alle foruma Med den nye rettskrivinga er det altså slutt på alle greske o Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger : bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger 2 i språkvitenskap: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få. Adjektiv Liste over bøyning av regelrette adjektiv Hovedmønster for bøyning av adjektiv i ubestemt form: Andre vanlige mønstre: Unntak fra disse reglene: Husk dette når du skriver: På en side på en annen side eller: På den ene siden . på den andre siden. Andre unntak: et friskt bad (-is. The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

Bøyning. Norsk er et språk med relativt lite bøyninger. Substantiver. Norske substantiver bøyes i bestemthet og numerus.. Som i de fleste andre indoeuropeiske språkene er substantivene i norsk delt inn i bøyningsklasser.. Adjektiver. Norske adjektiver bøyes i grad (fin - finere - finest) og genus.Med unntak av liten (lita, lite) er opposisjonen mellom maskulinum og femininum. 3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette Liste over bøyning av regelrette substantiv - Liste over uregelrette verb -Liste over substantiv - verb - adjektiv / partisipp - Liste over fast og løst sammensatte verb - Grammatisk sjekkliste Liste over bøyning av regelrette substantiv Ubestemt form entall Bestemt form entall Ubestemt form fle. Norwegian Nynorsk Pronunciation . IPA : /²møːtə/ Etymology 1 . Derived from mot (meeting), from Old Norse mót. Akin to English moot. Noun . møte n (definite singular møtet, indefinite plural møte, definite plural møta) a meeting; an encounter; Derived terms . bønemøte, bønnemøte; styremøte; toppmøte; Etymology

Å synge - syngte - har syngt? I framtida vil antageligvis mange uregelmessige verb få en regelmessig bøyning. Men hvilke, og når? Ny forskning tyder på at våre etterkommere muligens vil påstå at de syngte i dusjen, men aldri at alt værte bedre i gamle dager Verb er en ordklasse som defineres ut fra morfologiske og syntaktiske egenskaper. Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Tre eksempler er gitt nedenfor Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran. Under ser du et eksempel på korleis man bøyer substantivene med de ulike kjonene hete: ordklasse verb form preteritum bøyning hete, heter, het, hett . heter. grunnform hete: ordklasse verb form presens bøyning hete, heter, het, hett . hilse. ordklasse verb form infinitiv bøyning hilse, hilser, hilset, hilst . hjelp. ordklasse substantiv form ubestemt entall bøyning en/ei hjelp, hjelpen/hjelpa . hjelpe. ordklasse verb.

Bøyning er i grammatikken endringer som skjer med et ord for å gi uttrykk for grammatiske forhold. Bøyning kan for eksempel vise at et substantiv er i flertall (hunder), eller at et verb angir noe som skjer i nåtiden (spiser).Bøyning kan skje Ved at det legges til bøyningselementer (affikser), vanligvis i slutten av ordet, såkalte bøyningsendelser (suffikser), for eksempel hest-er. Her finner du en liste over adjektiv som forekommer i Nå begynner vi! grunnbok. Adjektivene er sortert i kategorier for ulike bøyninger. Adjektiv med regelrett bøyning Adjektiv som mister en konsonanti intetkjønn Adjektiv som ikke endrer seg i noen former Adjektiv som slutter på -t, -tt, -et og. Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad. holde oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk I norsk danner vi bestemt form av substantivet ved å legge til endinger til substantivet: gutt-en, jent-a osv. . Men hvordan danner vi bestemt form av substantivet i engelsk? Hvilken av de to norske målformene holder mest konsekvent på systemet med ulik bøyning for substantiver av ulikt kjønn, bokmål eller nynorsk

Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken 3.2 Verbets bøyning: sterke og svake verb For å vise bøyningen av et verb pleier vi gjerne å nevne infinitiv, preteritum og perfektum partisipp (såkalt a verbo-bøyning), altså: kjøpe kjøpte kjøpt skrive skrev skrevet Fortsett lesing Heter det «De er glade i landet sitt» på bokmål? Har spurt to norsklærere i vgs, og den ene hevder at «glade» er korrekt, den andre «glad». Svar: På nynorsk er man ganske nøyaktig med å bøye adjektivet i samsvar med substantivet hvor nynorsk tradisjonelt har slik bøyning: DEI VAR OPPTEKNE AV ULUKKA, vår målform.

Trøndersk eller trøndsk er benevnelsen på talemålet i Trøndelag.Inkludert i dialektområdet eller nært beslektet er også talemålet på Nordmøre, i Bindal i Nordland, i Frostviken i Sverige og på Kvikne og i Elgå i Hedmark. Trøndersk tilhører den østnorske dialektgruppen.Noen fellestrekk med andre østnorske dialekter er jamning, lavtone-setningsmelodi og retroflekse konsonanter NYNORSK / BOKMÅL. OM VERKET; LÆRER; Sagaserien gir deg • få komponentar • enda større vekt på grunnleggjande ferdigheiter • kronologisk litteraturhistorie Bøyning av substantiv - bokmål Hvordan bøyer vi på bokmål? I flertall får hankjønnsordene endingene -er og -ene I dag er nynorsk i tillegg en dialekt og en kulturepoke. Og hva nynorsk refererer til, det skal forbli en gåte. De kunne kostet på seg noe kreativitet, og gitt kategoriene andre navn. Og er det viktig å at epoken og dialekten heter nynorsk så tror jeg at skriftspråket nynorsk tåler et nytt og anna navn, men neida. Vi kjører på med. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885.Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå bokmål.

Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen. Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - synt synast - synest - syntest - synst Er verbet sterkt, legg du berre ti

Slåss, sloss - bøyning og uttal

 1. Regelrett bøyning Substantivet bøyes i entall (singularis) og flertall (pluralis), og i ubestemt og bestemt form. Bøyningen retter seg etter substantivets kjønn. Vi bøyer ordene ved å legge til endinger. Hvert kjønn har sine endinger. Se i skjemaet under. Husk: Den ubestemte artikkelen i hunkjønn kan være en eller ei
 2. å høre nynorsk bøying du vil ha en fullstendig oversikt over nynorsk eller lære å skrive det. Substantiv Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk. Posted on 10. august 201
 3. Adjektivene kan sies å ha en ubestemt («sterk») og en bestemt («svak») bøyning: en stor mann - et stort hus versus den store mannen - det store huset.Den sterke bøyningen har sammenfall mellom hankjønn og hunkjønn i entall i begge målformer og mellom alle kjønn i flertall; den svake har bare én form som ender på -e.I praksis har regelmessige adjektiver fem former: grunnform.
 4. Sjekk hilsen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hilsen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Å velje - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 Har du ingen Ordnett-bruker fra før, vil du bli bedt om å lage en slik bruker. 2. Kjøp tilgang. Du kan enkelt og raskt kjøpe tilgang i vår butikk. Ordnett.no er en tjeneste fra Kunnskapsforlaget. Om OrdnettHjelp Kontakt Om Ordnett Sidesøk. Våre produkterSøk i ordbøker Butikk Programvare Nedlastninger For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, sier han. Dette gjelder nesten uansett hvor du kommer fra i landet, bedyrer språkprofessoren. Verb. Den viktigste forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligger i grammatikken, i den formen og bøyningen som ordene har Oppgavene i denne delen tar for seg: - preteritum - bøyning av verb - passiv; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne

Video: bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

holde på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Verb er en ordklasse og omfatter i norsk de ordene som kan bøyes i tempus (tid). Verb har infinitiv som grunnform. Det vil si at bøyninger av verbet tar utgangspunkt i infinitiv. På norsk innledes verb i infinitiv med infinitivsmerket å.Hvis et ord har en form som kan innledes med å, er det dermed et verb.I setningen «jeg tenkte på deg» vet man at tenkte er verbet, fordi dette ordet. Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk. Preteritum av svake verb. Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på -d eller -t, setter vi inn en.

 1. Bøyning nokre verb frå Ekteskapet(3) - Norge. nynorsk regler. Nynorsk ordliste - Alf Hellevik - Fleksibind (9788252153705 Svake verb i nynorsk by Marthe Myran. NYNORSK Digital pakke: Leksjon 5 - G-lyden. Engelsk og norsk på Mo og Øyrane [licensed for non linderberg9b - Side 2
 2. hete (present tense heter, simple past het or hette, past participle hett, present participle hetende) To be called; to have as a name Hva heter du? What's your name? Han vet ikke engang hva jeg heter. He doesn't even know my name. (lit. what I'm called) See also . heite (Nynorsk) Etymology 4 . From Old Norse hita. Ver
 3. Del 1 Ordklasser Adjektiv 6 Å bøye adjektiv i kjønn Vi legg til ein -t når regelrette adjektiv står til eit ord i inkjekjønn: Ubestemt form Hokjønn ei fin jakke Hankjønn ein fin bluse Inkjekjønn eit fint slips Den forma av adjektivet som vi finn i ordbøker, bruker vi i hokjønn og hankjønn eintal

Hvordan bøyes verbet «å dette»

heise (bokmål/riksmål/nynorsk) Å frakte noe oppover eller nedover i planet, særlig om bruk av innretninger beregnet spesielt til dette . heise seg (bokmål/riksmål/nynorsk) Løfte seg selv opp. Grammatikk Redige 3. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 4. «An-be-het-else»: Lov eller ikkje lov på nynorsk? 5. «An-be-het-else»: Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk? 6. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 7. Ordtilfang - klikk og dra rett ord til. Det kan igjen føre til feil bøyning. på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, Det er også viktig å huske at det heter vart, heldt, stod, fekk og gjekk Bokmål til nynorsk Translator. Send. vi trenger alle denne oversetteren, la oss lage den beste oversetteren ever. Ever wanted. Altså anten å følgja, eit følgje og følgjeleg, eller å følga, eit følge og følgeleg. Det same gjeld ord med to variantar med ulik vokal, først og fremst ø eller y . Du kan bruka former med ø og former med y i same tekst, men må vera konsekvent innanfor eitt og same ord: å ønskja , eit ønske , ønskjeleg - eller å ynskja , eit ynske , ynskjeleg

Minigrammatikk - Språkråde

 1. Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885..
 2. Nye koronatiltak fra 5. november Torsdag 5. november la regjeringen fram nye tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset
 3. Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Kartleggingstest. Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar. Når du har teke ein kartleggingstest, ser du kva tema du bør øve meir på i øvingsrommet

Hvordan bøye - å være - å vere? - Språk og navn

Dette er den beste strategien, selvfølgelig hvis man ser bort ifra å slå opp i en ordbok. Da jeg jobba som norsklærer, lærte jeg elevene mine å teste om ordet kan bli sagt med a-endelse i bestemt form.Tar man f.eks. ordet stol, så vil de fleste være enige om at den stola ikke er en gangbar bøyning - og derfor mest sannsynlig hankjønn på nynorsk Riksmål ) Pute eller stålstativ for å få damenes kjoler til å stå litt ut bak, brukt på 1800 tallet. Andre former [ rediger ] turnyr , turnyre Grammatikk [ rediger ] Dette ordet mangler en bøyning. Hjelp gjerne til ved å legge til en bøyningstabell ( Hjelp:Maler ) . Synonyme Adverbet lenge brukes for å angi tid: Det er ikke lenge til hun skal føde. Går hun ikke på skolen lenger? Adverbet langt brukes for å angi avstand/distanse: De gikk langt. De ville gå lenger inn i skogen. Adjektivet lang kan gradbøyes: Hunden ville gå på en lengre tur i dag enn i går. Det var en lang vei å gå opp til hytta heite oversettelse i ordboken norsk nynorsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Under Verb finner du Finn verb, Bøy verb, Velg riktig preteritumsform, Test deg selv Bruk Nynorskordboka for å sjå kva ord som er lovlege på nynorsk. Sjå òg WP:Formlære for råd om nynorsk grammatikk, Gode nynorske uttrykk for ei synonymliste over uttrykk frå bokmål til nynorsk og Vanlege feilstavingar for eit oversyn over vanlege feil på nynorsk

Bøyning av «å synes» - Språkråde

For all bøyning gjelder at en kortversjon vises på samme linje som ledeteksten BØYNING. Linjen avsluttes med et pluss-symbol. Ved å klikke på dette får man bøyningen vist i skjemaform, og med bøyningsformene knyttet sammen med bøyningskategoriens betegnelse Ved å bruke denne nettstaden, seier du deg samd i bruken av dei. For å finne ut meir, inkludert korleis du kontrollerer infokapslar, sjå her: Infokapselpraksis Posts about inkjekjønn written by audsoylan

Glosbe ordbok - ett sted, alle språk! Oversettelser, setningseksempler, uttaleopptak og grammatiske referanser. Finn ut mer en holder den i hendene og slipper den ned mot foten og deretter sparker den før den har nådd bakken.Vanlig i rugby . Nederlandsk [ rediger ] Substantiv [ rediger ] punt m ( flertall punten ; diminutiv puntje ) punktum Uttale [ rediger ] Lyd Problemer med å lytte ti Angir at vi mangler en bøyningstabell for dette verbet. Tar ingen parametre. Legger oppslagsordet i kategorien Kategori:Verb i norsk som mangler bøyning Kategorier : Verb i norsk Refleksive verb i norsk no:Artikler med sitat Ord som mangler bøyning Verb i norsk som mangler bøyning Vedlikeholdsmale å lage sammensatte ord For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk , som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne NYNORSK / BOKMÅL. OM VERKET; LÆRER; Sagaserien gir deg: • få komponenter • en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter • kronologisk litteraturhistorie Bøyning av substantiv - bokmål Hvordan bøyer vi på bokmål? I flertall får hankjønnsordene endingene -er og -ene

 • House of scotland oslo åpningstider.
 • Minicolor fargekart.
 • Aws stormarn abfuhrtermine 2018.
 • Teehaus altenburg hochzeit.
 • Sparkle gips.
 • Energibærer og energikilde.
 • Oman rundreise 2018.
 • Salomos ordspråk 31 6.
 • Asperger sexuelle auffälligkeiten.
 • Oppskrift utebord.
 • Norwegian facebook svindel.
 • Rituals duftlys.
 • Koksidier sau.
 • Pta stenose.
 • Boozt nyheter.
 • Berøringsfri såpedispenser.
 • Led pære med skumringsrelé.
 • Historisk avkastning indeksfond.
 • Afghanistan historie tidslinje.
 • Best moveset aggron.
 • Gosupermodel blogg.
 • Hornhinnebetennelse sykemelding.
 • Hvordan gemmer man videoer fra messenger.
 • Viftereke.
 • Paranormale dokumentationsfilme.
 • Wikipedia submarine.
 • Dell lader elkjøp.
 • Udtale af ord.
 • Hva er bitre mandler.
 • Oljemaling sett.
 • Sparebank nordvest min oversikt.
 • Gößweinstein unterkunft.
 • Fluch der karibik 7.
 • Dokumentation über paranormale aktivitäten.
 • Hva inneholder maltose.
 • Calliope mini wiki.
 • Newfoundlandshund pris.
 • 1 års fødselsdag invitation tekst.
 • Energibærer og energikilde.
 • Isolasjonsmåling 230v.
 • Musikschule landshut öffnungszeiten.