Home

Økonomi og administrasjon opptakskrav

Søk opptak - økonomi og administrasjon - bachelor - 3-årig

 1. istrasjon på lavere nivå ved NTNU. Vi vil likevel anbefale at du har matematikkunnskaper tilsvarende S1+S2 / R1 før du starter studiet
 2. istrasjon - Søk opptak. Opptakskrav. Generell studiekompetanse eler realkompetanse. Opptakskrav - tabell. Poenggrenser; År Ordinær kvote; 2018, deltid: 56,4: 2017, deltid: 57,4: Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Krysspublisert
 3. istrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor)

Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon Opptakskrav. Generell Les mer om utveksling for økonomi og administrasjon her. Fritak for fag. Du kan søke fritak for fag dersom du tidligere har bestått høyere utdanning som dekker deler av innholdet i dette studiet. Les mer om fritak for økonomi og administrasjon her Om økonomi og administrasjon. En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk Økonomi og administrasjon. Liker du å holde mulighetene dine åpne og passe inn nesten hvor som helst uavhengig av bransje? Er du analytisk og synes det er spennende å forstå hva tall og data betyr for bedrifter og samfunn? Da bør du vurdere økonomi og administrasjon Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder. Studere på Lillehammer eller Rena . Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner Opptakskrav. Fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Bachelorutdanningen må tilfredsstille bestemte fagkrav. C-krav. For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med mange karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. Utdanningen kvalifiserer til ulike roller innen tjeneste- handels- og industribedrifter som bedrifts- og forretningsutvikling, administrasjon, økonomistyring, drift og logistikk, prosjektering, konsulent- og rådgivningsvirksomhet Opptakskrav Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i. Bachelor, årsenheter og videreutdannin

Søk opptak - Økonomi og administrasjon - bachelor - deltid

 1. istrasjon får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, Opptakskrav. Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper)
 2. istrasjon er
 3. istrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av
 4. istrasjon gir deg solid teoretisk og empirisk innsikt innen fagområder knyttet til økonomi og ad
 5. istrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet

Næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner har behov for ansatte med kompetanse innenfor fag som økonomistyring, regnskap, finansiering, organisasjonsteori, strategi og ledelse. Denne etterspørselen gir kandidater med en bachelor i økonomi og administrasjon store valgmuligheter på arbeidsmarkedet og de blir ettertraktede arbeidstakere I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter. Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane. Mentorordning og tett oppfølgin

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor økonomi og administrasjon, håndtere kompleksitet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Kan anvende relevante metoder i forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. Anvende bedriftsøkonomiske og administrative fag i kombinasjon med andre fag Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til jobber i privat næringsliv og i offentlig sektor. Våre studenter har blitt rekruttert til jobber innenfor regnskap og controlling, salg og kunderelasjoner, innkjøp og logistikkfunksjoner som for eksempel finansiell rådgiver, prosjektleder, analytiker, controller, eiendomsforvalter, bedriftsrådgiver, mellomleder, regnskapsfører. Opptakskrav. Generell studiekompetanse. Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon tar sikte på å utdanne kandidater med en høy grad av analytisk, teoretisk og praktiske kompetanse, noe som vil gi et godt grunnlag for kandidatenes yrkeskarriere og videre utdanning

Opptakskrav. Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon eller tilsvarende utdanning som tilfredsstiller kravene i UHR-ØAs (Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon) plan for bachelorprogram i økonomi og administrasjon Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse for studier ved høgskoler og universiteter. Noen studier krever også visse realfag. Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som? Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker: Økonomi og administrasjon Bachelor-niv. Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom. Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter

Stortrives i shippingbransjen | Norges miljø- og

Økonomi og juss; Økonomi og administrasjon bachelor; Opptakskrav; MENY. Økonomi og administrasjon - opptakskrav Generell studiekompetanse Søknad: via Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april. Sist oppdatert: 19.07.2020. Om studiet; Hva kan du bli? Hva lærer du? Studieplan og emner Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom - opptakskrav Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon. Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachloer i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA): 1. 120 studiepoeng. Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett samt rettslære. Studiet dekker utdanningskravet til autorisasjon for regnskapsførere. I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres Opptakskrav. Ja, se opptaksinformasjon (NRØA) til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse. Master i økonomi og administrasjon. Det er ingen kurs i masterstudiet i økonomi og administrasjon som er opne for privatistar hausten 2020. Opptakskrav. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (sjå Opptakskrav, punkt 2 Fagkrav)

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der SSA1005 Administrasjon og økonomi. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. SSA1005 Administrasjon og økonomi Eksamen våren 2020. Last ned. SSA1005 Høst 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen Opptakskrav. Ja, se opptaksinformasjon Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium med stor valgfrihet. Eksempelvis vil du kunne jobbe innenfor HR, økonomi, markedsføring, salg eller liknende. Opptaksinformasjon Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg ei god innføring i bedriftsøkonomi, rekneskap og samfunnsøkonomi

Økonomi og administrasjon - bachelor | UiT

Økonomi og administrasjon - bachelor Ui

Økonomisk-administrative fag utdanning

Bestått 90 studiepoeng fra bachelor i økonomi og ledelse, deriblandt emnene REG1000-Grunnleggende regnskap, FIN1000-Finansregnskap med analyse og Videregående finansregnskap med skatt. Det kan søkes om innpass av tilsvarende emner og opptak på grunnlag av en mastergrad (uavhengig fagkombinasjon) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 526 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 54 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 19 relaterte yrker til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Bachelor) Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning Opptak Opptakskrav og rangering. Bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende norsk eller utenlandsk 3-årig høyere utdanning innen økonomi og administrasjon med karaktersnitt C eller bedre Økonomi og administrasjon - hva kan du bli? Utdanning i økonomi og administrasjon gir et meget godt grunnlag for mange forskjellige jobber i private og offentlige virksomheter. Alle bedrifter og det offentlige har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR

Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon er et 2-årig studium som gir tittelen høgskolekandidat i økonomisk/administrative emner. Studiet tilsvarer de to første årene i bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Målgruppe og opptakskrav. Det 2-årige studiet vil kunne passe for For nye studenter ved Årsstudium i økonomi og ledelse blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell Bachelorstudium i økonomi og administrasjon: Studiets lengde: 3 år: Formell grad: Bachelor i økonomi og administrasjon: Opptakskrav: Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag. De to studiene gir 120 studiepoeng som tilsammen dekker de spesifikke fagkravene for Bachelor i økonomi og administrasjon utarbeidet av UHR - økonomi og administrasjon (vedtatt i november 2018). Disse kravene og øvrige krav er nærmere beskrevet i Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), og vilkår på bachelornivå tildeling av tilleggsbetegnelsen siviløkonom.

Økonomi og administrasjon - OsloMe

Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter Opptakskrav. Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse for økonomi og ledelsesfag.. Søknadsfrist. 15. april: Ordinær søknadsfrist. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no). Poenggrense ved siste opptak. Ordinær kvote: 63,6 (heltid), 64 (deltid).. Kvote for førstegangsvitnemål: 51,3 (heltid), 47 (deltid)

Økonomi og administrasjon - bachelorprogram - 3-årig - NTN

Master i regnskap og revisjon - opptakskrav Søkere må ha bachelorgrad i regnskap og revisjon eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Søkere med en mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen må ha tilsvarende 30 studiepoeng innenfor bedriftsøkonomiske emner eller ha skrevet masteroppgave innenfor regnskap, skatt eller revisjon Bli Erasmus-student og oppdag Europa! Les mer om alle mulighetene i Erasmus+ . University of Stavanger, 4036 Stavanger, Norway Telephone: (+47) 51 83 10 00 , Email: post@uis.n Målgruppe og opptakskrav. Det 2-årige studiet vil kunne passe for: - personer som ønsker en selvstendig yrkesorientert grunnutdanning, - personer som har annen høyere utdanning og som ønsker en helskapelig videreutdanning innen økonomi og administrasjon

Opptakskrav. Bachelor. Du finner fagkrav (adgangskrav) og snitt (adgangskvotienter) på søkemotoren UddannelsesGuiden, samt på lærestedets nettsider.. Typiske fagkrav til almen erhvervsøkonomi er S1+S2/R1 matematikk og internasjonal engelsk fra andreklasse videregående (eventuelt en engelsktest), samt historie/samfunnsfag tilvarende timeantall fra studiespesialiserende ANSA.no / Studier i utlandet / Før / Fag / Økonomi, jus, ledelse og administrasjon / Samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomi. Publisert: 25.08.2014 10:11:30. Oppdatert: De jobber med å se et helhetlig bilde av økonomien, og har kunnskap både om mikro- og makroøkonomi. Opptakskrav. Opptakskravene.

Opptakskrav. Fullført 3-årig høyere utdanning eller 2-årig høyere utdanning med minst 60 studiepoeng innen økonomi, jus eller samfunnsfag. Poengberegning og rangering. Les om hvordan søknaden din poengberegnes. Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget Etter- og videreutdanning (74) Fordypning (4) Forkurs (1) Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (37) Masterprogram 2 år (43) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (17) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (20) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24 Økonomi og administrasjon - masterstudium Utvekslingssemester 3. semester Som student på master i økonomi og administrasjon har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Finne fag og lærested . Bruk søkemotoren Studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master.. Studere business i Sverige. Business handler om virksomheter, og hvordan de fungerer i samspill med kunder, konkurrenter og samfunnet som sådan Økonomi og administrasjon opptakskrav. Vi krever ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere økonomi og administrasjon på lavere nivå ved. Kan avsluttes etter år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon Søk på Samordna opptak ,. Økonomi og administrasjon: Nynorsk: Økonomi og administrasjon: Nordsamisk: Ekonomiija ja hálddahus: Engelsk: Economics and Administration: Fagkode: SSS2003 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02) Fant du. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. 2016 vår - Eksamen. Last ned. 2016 høst - Eksamen. Last ned. 2017 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned Økonomi og administrasjon kan lede til mange forskjellige yrker. Du kan ta stillinger knyttet til administrasjon, regnskap, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg. Du kan også arbeide innen bank, forsikring, revisjon, meglerhus,.

Video: Økonomi og administrasjon - Lillehamme

Les mer om årsenheter og enkeltemner. Hvem er studiet for. Studiet passer for deg som jobber, eller ønsker å jobbe i en HR- eller personalavdeling. Den også passer for deg som ønsker mer kompetanse innen fagområdene økonomi, arbeidsrett og ledelse. Opptakskrav Det studiet de derimot ser at er veldig fleksibelt med tanke på ulike karriereveier, og som på mange måter nok virker litt som en forlengelse av det trygge allmenn på VGS, det er økonomi og administrasjon; gjerne krydret med andre fag som ledelse, markedsføring, rettslære og noen nye og hippe emner som entreprenørskap og innovasjon (som selvfølgelig bare er same shit, new wrapping) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor)

Økonomi og administrasjon - Bachelor (Nett) | Høyskolen

Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner; beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringe Rådgivings- og spesialistoppgåver knytt til økonomi og administrasjon innan offentleg forvaltning og andre organisasjonar. Mellomleiar og leiar i privat og offentleg sektor. Etter to års relevant praksis og nokre spesifikke valemne kan du søke Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar. Emna du må velje finn du i studieplanen Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon. Application code: 186 369. Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning Høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon: Studiets lengde: 2 år: Formell grad: Høgskolekandidat: Opptakskrav: Opptak til studiet krever generell studiekompetanse. Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende to år matematikk (2MZ) fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Administrasjon, og deretter søke seg videre inn. Jeg ringte BI sitt sentralbord i Oslo, og fikk som svar at et snitt på ville sikre . Veldig praktisk rettet, og snittet ligger som regel bare litt over 3. Går BI i Oslo på økonomi og administrasjon Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak Du kan også få jobb som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og andre jobber innen økonomi, administrasjon og ledelse. - Jeg liker at det er varierte dager, og at jeg får møte mange forskjellige mennesker Opptakskrav og søknadsprosess . For opptak til en MBA må du minimum ha en bachelorgrad. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en bachelor innen økonomi og administrasjon. En del MBA-programmer krever at søkere har minimum to års arbeidserfaring og i enkelte tilfeller også ledelseserfaring

Her finner du en oversikt over Kurs i økonomi og administrasjon i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og me Administrasjon og økonomi: Nynorsk: Administrasjon og økonomi: Nordsamisk: Hálddašeapmi ja ekonomiija: Engelsk: Administration and business economics: Fagkode: SSA1005 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-03) Fant du det. 44.9 40 43.0 33 201481 Historie Alle Alle 201481 Historie, bachelor Alle Alle 201179 Historie, årsstudium Alle Alle Alle Alle 201260 IT og informasjonssystemer 42.3 181 36.8 61 201260 IT og informasjonssystemer, bachelor 44.5 176 37.4 64 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium 44.5 32 Alle 44.4 76 37.1 27 201440 Idrett 43.2 117 41.3 72 201440 Idrett, bachelor 44.1 120 41.1 79 201649. Opptakskrav: Generell samt fullført og bestått minimum 45 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. Studiet er rettet mot studenter som har tatt både Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i økonomi og administrasjon eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet,. BI Økonomi og Administrasjon - hvor høye opptakskrav? Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. BI Økonomi og Administrasjon - hvor høye opptakskrav

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase. Den skal samtidig gi rom for lokal tilpasning, slik at institusjonene kan utnytte egne faglige styrker Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonom i og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning. Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.) kan du finne svar på mye her Om økonomi og administrasjon. Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig . Opptakskrav ‎: ‎Generell studiekompetanse eller. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ . I studiet får du innføring i fag. Alle Alle 215130 Barnehagelærerutdanning 44.2 343 33.8 73 44.7 547 34.2 133 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid Alle Alle Alle Alle 215138 Administrasjon og ledelse 47.2 635 41.8 301 51.2 1531 44.3 816 215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 43.2 39 40.5 33 43.2 69 40.5 60 215150 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk Alle Alle Alle Alle 215162 Økonomi og ledelse.

Økonomi og administrasjon - Universitetet i Agde

Studiet i økonomi og ledelse/administrasjon gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet Bachelor i Digitalisering og Økonomi ved Høyskolen Kristiania gir deg en utdanning og kompetanse innen økonomi og ledelse rettet for fremtidens bedrifter Markedsføring på spansk kalles Marketing og det er vanlig å legge en bachelorgrad i økonomi og administrasjon til grunn for å kunne spesialisere seg i markedsføring på masternivå. Opptakskrav. Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet

Økonomi og administrasjon - siviløkonom eller

Denne boka dekker læreplanmålene i økonomi og administrasjon, ett av de tre felles programfagene på Vg2 i programområdet Salg, service og sikkerhet i utdanningsprogrammet for service og samferdsel.. I denne tredje reviderte utgaven av Økonomi og administrasjon er økonomidelen oppdatert med faktiske opplysninger, og rekkefølgen på kapitlene er tilpasset bruk av ungdomsbedrift som metode Sikkerhet og administrasjon (Fag- og timefordeling) Gå til hovedinnhold. Økonomi, bolig og skyss . Gratis læremidler og utstyr; Søk om utstyrsstipend ; Generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav; Poengberegning ved opptak til studier ved høyskoler og universitet Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Hvordan tjener bedrifter penger gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Dette masterstudiet lærer deg alt du trenger å vite om økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og vil gi deg en faglig bredde som igjen vil gi deg gode muligheter for spesialisering

Økonomi og adminsitrasjon - bachelor - deltid, Gjøvik - NTN

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig. Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Opptak; Økonomi og administrasjon Opptakskrav. Generell studiekompetanse, og bestått minimum 60 studiepoeng i emner tilsvarende første året på bachelorutdanningen. Hvordan søker du. Komme i gang Politisk økonomi er i grenseflata mellom statsvitskap og samfunnsøkonomi. Det handlar om korleis land blir styrt, forholdet mellom marknad og stat, og kva som blir dei økonomiske konsekvensane av ulike typar politikk Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere. I dette feltet inngår yrker som normalt krever 1-4 års utdanning utover videregående skole innen tekniske, sosiale og naturvitenskapelige fag, helsevesen, undervisning, forretningsfag, offentlig administrasjon, underholdning, idrett, religion og informasjon

Opptakskrav B

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører (tidligere: Bachelor i administrasjon og ledelse - Autorisasjon for regnskapsførere) dekker utdanningskravet som kreves for å jobbe som autorisert regnskapsfører. Studiet gir deg en solid utdannelse med flere jobbmuligheter, og tilbys i sin helhet som et nettstudium Opptakskrav. For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor: Generell studiekompetanse; Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regele Økonomi og administrasjon er et typisk studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og deltid. Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i en bachelorgrad eller som en basis for ta en bachelor innen økonomisk-administrative fag

Økonomi, ledelse og bærekraft - Bachelorprogram - 3-årig

Vil du lære hvordan man starter opp og leder en bedrift? Er du interessert i markedsføring og relasjonsbygging eller hvordan god økonomistyring er nøkkelen til en velfungerende bedrift? Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Med en bachelor i økonomi og ledelse er du godt forberedt på å gå inn i de fleste økonomiske støtterollene. Opptakskrav og poengberegning Økonomi og ledelse. En utdanning som åpner mange dører! Få solid forståelse for økonomi og ledelse, organisering, markedsføring, administrasjon og salg. Bachelor i økonomi og ledelse Siviløkonom. Den høyeste. ANDRE OLSEN OM ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (180 stp) - og rollen som studentassistent ⏱ Varighet: 3 år Studiested: Harstad Søknadsfrist: 15. april Andre Olsen går 3.-året på Økonomi og ledelse, nå Økonomi og administrasjon på UiT Norges arktiske universitet i Harstad.Han jobber også som studentassistent hvor han hjelper elever i 1. og 2. klasse Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og juss. Samlet utgjør dette 180 studiepoeng og gir en solid basis innenfor både økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon - NLABachelorprogrammer | Økonomi og administrasjonHelt rå på råvarer | Norges miljø- og biovitenskapelige
 • Barcelona stats 2017 18.
 • Skådespelare sökes 2018.
 • Teehaus altenburg hochzeit.
 • Atlassian what is it.
 • Alufish 435.
 • Ghostbusters 1984 aldersgrense.
 • Grapefruitkernextrakt nagelpilz.
 • Moroccanoil kur.
 • Gratis parkering gjønnes.
 • Alkymisten anmeldelse.
 • Basilica de san marcos planta.
 • Katten spiser lite.
 • E fellows community.
 • Tanzschule gau algesheim.
 • Postoperativ utmattelse.
 • Samsung galaxy a5 2016 test.
 • Mekanisk organisk analyse langrenn.
 • Maxbelopp insättning seb.
 • Brothas mjølnerparken.
 • Munchies frogner.
 • Remotec zxt 120 a c kontroller z wave.
 • Knotter til kjøkken.
 • Isartrails nord.
 • Wetter 01968 senftenberg.
 • Diplomat 550 portåpner.
 • Hybler til leie tynset.
 • Himalaya salz anwendung haut.
 • Mat fra regnskogen.
 • Haukeland hotell parkering.
 • Förbundspresident tyskland.
 • Epic games games.
 • Serbia ferie.
 • Fußball live ticker app.
 • Pleuravæske symptomer.
 • Oljeeksport 2016.
 • Will snapchat get the old update back.
 • Klokke eik.
 • Cyste mandel.
 • Rachel dolezal parents.
 • Wettex disktrasor.
 • Jorvik viking centre interactive map.