Home

Hvordan beskytter ozonlaget oss mot uv stråling

UV-stråling. Ozonlaget beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra sola ved å absorbere sollys med en bølgelengde mellom 290 og 320 nanometer. Spekteret av solstråling opp til 320 nanometer kalles UV-B, og det er denne strålingen som gjør at vi blir solbrent Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom cirka 10 og 50 kilometer og som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra Sola. Det aller meste av ozonet befinner seg mellom 25 og 30 kilometer over bakken (i stratosfæren), og økningen i temperatur som observeres i stratosfæren skyldes nettopp at ozonmolekylene absorberer energi i form av. Ozonlaget er ekstrem viktig for jordas miljø. Ozonlaget absorberer den kortbølgede ultrafiolette stråling fra sola, og beskytter oss dermed mot farlige stråler. Det er særlig de skadelige UVB- og UVC-stråler ozonlaget fanger opp. Der hullene i ozonlaget befinner sig, er den ultrafiolette stråling høyere på bakken. Uv-stråler fra solen.

Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt Ozonlaget er derfor viktig for oss, det beskytter mot UV stråling, og gjør at det er mulig å leve på jorda. I små doser er UV-stråling sundt fordi det har en positiv virkning på biologiske systemer. Hull i ozonlaget. Ozonlaget minker fra dag til dag. Ca. 5% av ozon laget har forsvunnet siden midten av 1960-tallet

UV-stråling deles inn i tre hovedtyper etter bølgelengde: UV-A har bølgelengde på 315-400nm (1 nanometer, nm, er en milliondels millimeter), blir ikke hindret av ozonlaget, og betraktes som mindre skadelig enn UV-B. UV-B, med bølgelengde 280-315 nm, vil normalt i stor grad tas opp (absorberes) av ozonlaget UV-stråling og ozonlaget. Sjekk UV-varsel for gitt sted i Norge: stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen. Nasjonalt UV-net Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom ca. 10 og 50 kilometer (km) og som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra Sola. Det aller meste av ozonet befinner seg mellom 25 og 30 km over bakken (i stratosfæren), og økningen i temperatur som observeres i stratosfæren skyldes nettopp at ozonmolekylene absorberer energi i form av UV

Ozonmolekylet består av tre O-atomer og har formelen er O3 . Gassen blir brukt til sterilisering av drikkevann og som desinfeksjonsmiddel. Ozon i atmosfæren beskytter mot UV-stråling Hvordan beskytte seg mot solen i sommer? Nordmenn er et solhungrig folk. Ikke så rart kanskje, med mørke vintre og lave temperaturer godt over halve året. Vinterblek og utsatt hud til tross - vi er ikke så flinke til å beskytte oss mot de potensielt skadelige UV-strålene her hjemme Hvordan Stopper Ozonlaget Uv Stråling fra Douglas Kimpel Se Hvordan Stopper Ozonlaget Uv Stråling artiklereller Hvordan Stopper Ozon Uv Stråling Fra Sola (i 2020) Krem, og beskytter mot oss den farlige. bilde 6. Naturfag prøve vg1 stråling Flashcards | Quizlet bilde. Ozonlaget er den av delen atmosfren

Utslipp av klor- og bromholdige gasser som KFK, HKFK og haloner reduserer ozonlaget. Laget beskytter mot skadelig UV-stråling fra sola. økt UV-stråling kan føre til skader på mennesker, planter og dyr samt i havets økosystemer. Forskerne anslår at ozonlaget nå er på det tynneste, men i 2050 vil det imidlertid være normalt igjen hvis alle land følger kravene i Montrealprotokollen UV-B. UV-B-stråler har et lavere energinivå enn UV-C, men i motsetning til UV-C, som ikke kommer forbi ozonlaget, når omtrent 10 % av UVB-strålingen jordoverflaten. Det er dette uv lyset som forårsaker solbrent, rød og irritert hud. UV-A. UV-A stråler passerer jordens atmosfære nesten ufiltrert Ultrafiolett stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengder som ligger mellom synlig lys og røntgenstråler, det vil si mellom omtrent 400 og omtrent 4 nanometer. Ultrafiolett stråling kalles også UV-stråling, av engelsk ultraviolet.Ultrafiolett stråling er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.UV-stråling er en del av Solens.

Ozonlag og UV-stråling NIL

 1. Hvordan beskytter ozonlaget oss mot uv stråling. Mesteparten av sollyset som treffer jorda er UV-stråling, synlig lys og infrarød stråling.UV-stråling og ozonlaget Stråling (Ozonlaget -jordas UV hvordan Norge har vært viktig i forskningen på den -Forklare hvordan ozonlaget beskytter oss mot UV-stråling -Forklare.Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom ca.
 2. Ozonlaget i atmosfæren absorberer UV-stråling og beskytter oss derfor i stor grad mot de farlige strålene. UVA-stråling (315-400 nm) kan føre til skader på de elastiske fibrene i huden, og arvestoffet (DNA), som kan føre til hudkreft. UVA-strålene slipper uhindret gjennom ozonlaget
 3. utter. Samtidig ønsker vi ikke å ha ozon i den lufta vi puster inn fordi den er en giftig og reaktiv gass
 4. Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter, Nordlys (Sola har med jevne mellomrom utbrudd --> høy aktivitet på sola --> partikler fra sola (elektroner, protoner og heliumkjerner) slynges ut i verdensrommet - solvind (solstorm) -kastes solvinden riktig vei kan den treffe jorda på sin vei utover i verdensrommet, Norges forskning sentral plass i nordlysforskningen, -er emisjon av lys fra atomer og.

Det er også denne strålingen solkremen vi kjøper i butikken primært beskytter oss mot. Ozonlaget er dermed veldig viktig for oss, for jo tynnere ozonlaget blir, jo større doser skadelig ultrafiolett stråling (UV-B) når jordoverflaten. Når det er ozonhull over Antarktis er ofte UV-strålingen mer intens enn i solrike San Diego, California Det er solfiltre i solkremer som beskytter oss mot UV-strålene. Det finnes to ulike typer filtre, kjemisk filter og partikkelfilter (fysisk filter). Noen solkremer inneholder kun den ene eller den andre mens de fleste inneholder en blanding av disse to, såkalt kombinasjonsfilter.Alle typer gir like god solbeskyttelse, og det viktigste er at du finner en solkrem du liker å bruke Ozonlaget beskytter oss mot det meste av UV-stråling fra sola. Nedbryting av ozonlaget finner sted når det er kaldt og stabilt vær, sollys og klorforbindelser ( KFK-gasser ) i stratosfæren. Bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper(nm). Elektromagnetisk stråling Oppstår nå Hvordan virker ozonlaget? Uten ozonlaget ville verken mennesker, dyr eller planter kunnet leve på jorda, fordi vi da ville blitt forbrent av de usynlige ultrafiolette strålene fra sola. Men heldigvis fungerer ozonlaget slik at det stopper all stråling med bølgelengde kortere enn 290 nanometer (UV-C) og en stor del av strålingen mellom 290 og 320 nanometer (UV-B)

ozonlaget - Store norske leksiko

Skygge: Selv om skygge gir betydelig beskyttelse mot UV-lys, beskytter den oss ikke helt for det. En betydelig mengde lys kan reflekteres fra overflater og gjenstander, noe som betyr at til og med områder som ser ut til å være i skyggen nås med sollys. Vi anbefaler å beskytte huden din mot solen, selv når du er i skyggen Ozonlaget beskytter jorda fra solas ødeleggende ultrafiolette stråling. Miljøavtaler har sørget for at verdenssamfunnet har tatt grep for å minske skadene på ozonlaget, gjennom å betydelig. Fortynning av ozonlaget. Regnes når det er mindre enn 220 DU. Det kan oppstå pga. KFK (klor-fluor-karbon) gasser som kan bryte ned ozonlaget. Det tar lang tid å bryte ned KFK-gasser kjemisk, derfor kan de etter hvert komme opp i stratosfæren. Her vil de i kombinasjon med kalde, stabile luftmasser og UV-stråling frigjøre kloratomer

Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler illvit

 1. Ozonlaget betegnes som det området i stratosfæren med høyere konsentrasjon av ozongass enn ellers og befinner seg i cirka 10-50 km over bakken. Der finnes omtrent 90 % av atmosfærens totale ozonmengde. Laget absorberer energi fra sola gjennom ultrafiolett stråling (UV-stråling) og beskytter på denne måten livet på jorda fra strålingen
 2. Hvordan beskytter ozonlaget mot UV stråler-naturfagprosjekt Julie Nyeggen. Loading Radioaktiv stråling - Strålings typer - Duration: 6:12. Christian Johnsen 2,391 views
 3. Hvordan beskytte ozonlaget. Stratosfærisk ozon, også kjent som ozonlaget, er et gasslag (03) som delvis beskytter jorden mot ultrafiolett (UV) stråling fra solen. I andre halvdel av 1900-tallet var USA.
 4. utter. Ozon absorberer alt lys med bølgelengde kortere enn 290 nm (UVC) og en god del av lyset mellom 290 og 320 nm (UVB)
 5. Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter (Deler UV-stråling i tre kategorier: Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter, Nordlys (Sola har med jevne mellomrom utbrudd --> høy aktivitet på sola --> partikler fra sola (elektroner, protoner og heliumkjerner) slynges ut i verdensrommet - solvind (solstorm) -kastes solvinden riktig vei kan den treffe jorda på sin vei utover i verdensrommet.

Ozonlaget er et gasslag av ozon (O₃) som befinner seg 10-50 kilometer opp i atmosfæren. Ozon er egentlig en giftig gass, men i atmosfæren fungerer den som et beskyttende lag mot ultrafiolett stråling (UV-stråler). Uten ozonlaget risikerer vi å få solskader, svekket immunforsvar, øyenskader og hudkreft Ozon laget beskytter oss mot UV-strålende. UV-a strålende kommer gjennom ozonlaget, UV-b kommer også gjennom men blir svakere, mens UV-c strålende kommer ikke gjennom i det hele tatt. Den sterkeste stråling blir altså absorbert av ozonlaget. UV-strålingene har forskjellige påvirkninger på menneskene Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, og beskytt deg hvis den er 3 eller høyere. Bruk klær og skygge som beskyttelse Klær, noe på hodet, solbriller og skygge beskytter mot solstråling Ukens «spør meteorologen» handler om ozonlagets virkning på påskesola.. Det er yr-meteorolog Kristin Seter som forklarer hvordan ozonlaget påvirker solstrålingen i påsken: Hei, og takk for spørsmål! I påska er mange på fjellet, og opplever å bli lettere solbrent enn ellers.Beskyttelse mot UV-stråling blir et hett tema i mange medier, og da kommer vi ikke utenom ozonlaget, og.

Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt Ozonlaget er den del av stratosfæren, i ca. 18-50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers Ozonlaget er et gasslag av ozon i atmosfæren som beskytter mot ultrafiolett (UV-) stråling, ofte kalt jordens egen «solkrem». Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av. Ozonlaget filtrerer bort den skadelige delen av den elektromagnetiske strålingen fra sola, beskytter oss mot UV-stråling. Ozon dannes ved at vi har O 2 spaltes av UV-C stålingen og danner O 3. Oksygenen vi har atmosføren blir spaltet opp av UV-C strålingen, det dannes ta to oksygenmolekyler som kan reagerer videre med O 2 i atmosfæren og ozon (O 3 ) blir dannet

Beskytter oss mot det meste av UV-stråling fra solen. kaldt, stabilt vær, sollys og KFK. Nedbryting av ozonlaget finner sted når det er. tykkelsen på ozonlaget, skyer, solvinkel, refleksjon. UV-indeks avhenger av. Hvordan beskytte seg mot stråling? Alunskifer, radongass. Radioaktivt problem i norge. CT. UVB har middels bølgelengde og det meste blir absorbert av ozonlaget. Vitenskapen har derimot vist oss at ozonlaget rundt kloden vår varierer stort. Vi kan derfor ikke vite hvor mye UVB-stråling vi blir utsatt for til en hver tid. Derfor er det viktig å velge solbriller som beskytter mot både lang og middels UV-bølgelengde UV-strålene utgjør bare 5 % av solstrålene som når jorden, men de er veldig sterke. Det finnes flere typer UV-stråler. UVC-strålene blokkeres av ozonlaget, men UVA- og UVB-strålene når jorden og påvirker huden vår på ulike måter

Hva er ozonlaget? - Forskning

UVB-stråling over litt tid gjør også at det ytterste hudlaget blir tykkere. Dette gir en viss beskyttelse mot videre UV-stråling. Bare en liten del av UV-strålingen som når jorda, er UVB. Ozonlaget hindrer 70-90 % av UVB-strålingen fra sola i å nå jordoverflaten. I Norge om sommeren utgjør UVB ca. 2 % av UV-strålingen Det er viktig at du beskytter øynene dine mot ultrafiolett lys siden det kan skade ditt syn! Solbriller er ikke bare stilig, men gjennom å skaffe solbriller med innebygget UV-beskyttelse kan du være sikker på at dine øyne er helt beskyttet mot farlig UV-stråling

Menneskenes påvirkning på ozonlaget - Daria

Jorda mottar energi fra sola, solstråling. Solstrålingen består av synlig lys, men også ultrafiolett (UV) stråling som har kortere bølgelengde enn synlig lys (se faktaboks). Atmosfæren stenger ute de mest energiintense strålene fra sola. Ozonlaget høyt oppe i atmosfæren beskytter oss mot skadelig UV-stråling fra sola UV-stråling påvirker ikke bare selve øyeeplet, men kan også skade øyelokkkene og den følsomme huden rundt øynene. Øynene dine og oksygen En sunn strøm av oksygen til øynene er viktig for å opprettholde godt syn. Hvis du bruker kontaktlinser vet du allerede at det anbefales å fjerne linsene før du legger deg fordi øynene trenger å puste Ozonlaget er den del av stratosfæren, i ca. 18-50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers. Mengden ozon i ozonlaget er egentlig ikke veldig høy; dersom ozonet ble konsentrert og komprimert til normaltrykk, ville det være et par millimeter tykt UV-stråling kan påvirke immunforsvaret. UV-stråling påvirker immunforsvaret. Vi ser dette ved at det lett bryter ut aktive virusinfeksjoner i huden (herpes, munnsår) eller ved at noen får ulike former for utslett og soleksem. UV-stråling kan gi hudkreft. Hudkreft/føflekkreft er den alvorligste langtidseffekten av UV-stråling Ozonlaget er et skjørt lag av gass som beskytter jorden mot ultrafiolett stråling fra sola. På slutten av 1980-tallet var ozonlaget i ferd med å bli ødelagt som følge av store utslipp av gasser som skader ozonlaget. Etter at Montrealprotokollen ble undertegnet i 198

I sammenhengende sterkt lys risikerer vi at øyelinsen blir uklar, noe som kan føre til tidlig grå stær. UV-stråling er dessuten mistenkt for å forårsake svulster på øyelokket. For å beskytte både øyne og huden rundt mot UV-stråling anbefaler vi både solbriller og vanlige, klare brilleglass med full UV-beskyttelse opptil 400 nm Ozonlaget bidrar derfor til å beskytte mange livsformer, deriblant mennesker og plankton, mot farlig stråling. Mengden av ozon i stratosfæren er interessant nok ikke konstant, men direkte proporsjonal med intensiteten i den ultrafiolette strålingen, noe som gjør ozonlaget til et dynamisk, effektivt skjold

Slik beskytter du deg best mot UV-stråler - Dinsid

Det er altså ikke nødvendig å kjøpe dyre merkebriller for å beskytte seg mot farlig UV-stråling. Hos oss i Mokki Eyewear betyr god kvalitet at brillene har andre fordeler i tillegg til UV-beskyttelsen. De forhindrer lysbrytning og reflekser, har bedre passform, høyere komfort og lengre levetid. De beskytter øynene bedre Ozonlaget er et lag i Jordens atmosfære, som beskytter os alle mod Solens farlige stråler. Ozon er en gas, som både findes ved jordoverfladen, hvor den betragtes som forurening, og i stratosfæren, hvor den beskytter os Advarer mot ekstra sterk stråling I år har uvanlig mange av oss mulighet til å være ute på dagtid. De siste dagene har målt UV-indeks vært mye høyere enn meldt UV-indeks, fordi ozonlaget har vært tynt. sol er et knapphetsgode i Norge og vi vil gjerne nyte den samtidig som vi må beskytte oss mot den UV er en forkortelse for ultrafiolett stråling, og når vi snakker om UV, gjelder det både UVA- og UVB-stråling. Ulik strålingsgrad avhengig av tid og sted. I Skandinavia har vi forskjellig tykkelse på ozonlaget (det som beskytter hele jorden mot UV-stråling), og derfor kan det variere hvor mye solen brenner fra dag til dag

Det er også denne strålingen solkremen vi kjøper i butikken primært beskytter oss mot. Ozonlaget er dermed veldig viktig for oss, for jo tynnere ozonlaget blir, jo større doser skadelig ultrafiolett stråling (UV-B) når jordoverflaten. Når det er ozonhull i Antarktis er ofte UV-strålingen mer intens enn i solrike San Diego, California UV-stråling (UV) påvirker huden og øynene våre på forskjellige måter. Intens UV-stråling er farlig og potensielt skadelig for oss. Men samtidig kan vi ikke klare oss uten UV-lys, da det også har en rekke livsviktige og gunstige effekter for kroppen vår og organisme

uv.nilu.no - UV-stråling og ozonlaget

Hvordan stoppes uv stråling uv-stråling og ozonlaget den

Det største hullet som noen gang er observert i ozonlaget over vil gi økt UV-eksponering i de Ozon høyt oppe i atmosfæren beskytter mennesker og dyr mot skadelig ultrafiolett stråling Sola sender konstant masse stråling mot jorda. Heldigvis beskytter ozonlaget oss mot en del av strålinga. I denne forelesninga får vi et innblikk i hvordan strålinga påvirker oss og klimaet på jorda Når vi smører oss inn med solkrem, gjør vi det for å beskytte oss mot de skadelige ultrafiolette strålene fra solen. Kremene kan inneholde et fysisk/mineralsk eller et kjemisk solfilter - eller begge deler. Det fysiske solfilteret oppnås ved å tilføre kremen hvite fargestoffer som sinkoksid eller titanoksid At vi mennesker må beskytte hud og hår mot den sterke sola, er de fleste klar over. Vi nordmenn har etter hvert blitt flinke til å beskytte oss mot skadelig UV-stråling, og vi smører oss inn med solkrem før vi legger oss i solsteken. Det mange ikke er klar over, er at også hus trenger beskyttelse mot denne strålingen

Naturfag Påbygg - Ozon i atmosfæren - NDL

Bruk alltid solkrem og beskytt deg mot UV-strålene, selv når det er overskyet. 5. Ingen solkrem gir 100 prosent beskyttelse mot solen, derfor bør man unngå å være i solen over lang tid. Unngå solen når den er på sitt sterkeste - midt på dagen. 6. Solkremer er ferskvare, og gamle solkremer virker ikke like bra i år som i fjor Hvordan beskytte øynene dine mot UV-stråling De fleste av oss har forholdsregler for å beskytte øynene våre på solskinnsdager, men UV-stråler kan ødelegge øynene på overskyede dager også. Derfor er det viktig å bidra til å beskytte øynene mot UV-eksponering hele tiden UV-stråling brenner huden og kan i minste fall bare gjøre deg solbrent, i verstefall kan det forårsake kreft. Samtidig vil det komme store skader på arvestoffet som kan føre til arvelig kreft. Ozonlaget absorberer UV-stråling og beskytter oss derfor mot store mengder av disse strålingene Ozonlaget befinner seg i stratosfæren, et område fra rundt 12 til 50 kilometers høyde. Her bidrar ozon til å beskytte oss mot farlig ultrafiolett (UV) stråling fra sola. Når ozonlaget er tynt, vil mer av denne strålingen slippe gjennom og ned til bakken

Hvordan beskytte seg mot UV-stråling? - Kropp og hod

UV og beskytter retina mot UV-indusert skade. Med alderen, blir øynenes farge-stoff fotobleket, hvilket reduserer dets evne til å beskytte seg mot UV-skader28. Blant de som er over 50 år, skaper blått lys med kort bølgelengde på ca. 430 nm, en ekstra fare ved en fotooksideringsre-aksjon29,30. Lipofuscin, som hoper seg op Det såkalte ozonlaget beskytter jorda mot skadelig UV-stråling, som blant annet kan svekke immunforsvaret og hemme fotosyntesen. Foto: Thinkstoc Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler | illvit.no Ozonhull over Antarktis i perioden 1. juli til 24. oktober 2009 UV-stråling og UV-lys - slik påvirkes hude Kartet over viser hvordan ozonlaget fordelte seg på den nordlige halvkule 1 Det tynne, blå feltet av ozonlaget lå da godt plantet midt over oss. - Det er akkurat som om det er et lite hull i ozonlaget over Skandinavia, sier meteorolog Tarjei Har aldri målt høyere UV-stråling; Publisert 16.03.2016, kl. 15.20 Del på Facebook.

Toppen Mee Kijken-Hvordan Stopper Ozonlaget Uv Stråling

Ozonlaget var på alles lepper da 1980-tallet ebbet ut. Enkelt sagt er ozonlaget jordens solkrem, og beskytter oss mot farlig stråling. Livet på jorden er helt avhengig av ozongassen, som svever i et tynt lag rundt kloden. Ozonlaget ligger i stratosfæren, mellom 10 og 50 kilometer over jordens overflate Hvordan beskytte huden mot UV-stråling uten solkrem? Hallo jenter! Jeg sier UV-stråling, du tenker - solkrem. Jeg tipper de fleste av oss tror det er den eneste måten å beskytte huden mot sollyset på. Overraskende nok finnes det mange andre metoder som vil skjerme deg for virkningen til UV-strålene

Ozonlaget brytes ned - SS

Ozonlaget beskytter oss mot de farligste UV-strålene, og reduserer konsentrasjonen på jordoverflaten. Vi kan altså se på Ozonlaget som jordas solkrem. Selv om UV-stråler kan være farlig, og vi må beskytte oss på solfylte sommerdager eller på påskefjellet, må du ikke glemme at UV-stråler også er livsviktig da den blant annet sørger for D-vitaminproduksjon i huden Uv-stråler Så mye farligere er sola her Det er mer enn bare sola som påvirker hvor mye UV-stråling du er utsatt for. SOLBRENT: Om du er ved vann og hvordan vannet er, er bare noen av tingene som påvirker hvor solbrent du kan bli. Foto: Scanpix Vis me I atmosfæren er det et lag av ozon, ozonlaget, som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling fra Sola Ozon dannes alltid når luft blir utsatt for kraftige elektriske utladninger. Figuren viser hvordan fordelingen av ozon på den nordlige halvkule. I fortynnet tilstand spaltes ozon langsomt ved alminnelig temperatur i

Video: UV stråler - Beskyttelse mot UV stråling! - Extra Optica

UV-stråling ligger i grenseområdet mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Den biologiske effekten av UV skiller seg fra annen IIS ved at UV har en klar kreftfremkallende effekt. Den biologiske effekten av optisk stråling er stort sett enten fotokjemisk (ved de korteste bølgelengdene) eller termisk (i IR-området), begge deler kan føre til både akutte og langsiktige skader Hvorfor er ozonlaget så viktig for oss som bor på jorden? Fordi det beskytter mot UV-stråling og solvind. I flere år har forskere snakket om hull i ozonlaget, hva menes med det? Hvor på jorden har det vært et slikt hull? Hull i Ozonlaget er ikke akkurat hull, men et sted i ozonlaget hvor det er tynnere enn en viss tykkelse Det er først og fremst UVC- og UVB-strålingen ozonlaget beskytter oss mot. Selv om denne type stråling er skadelig for livet på jorden er ikke all UV-stråling negativ. UV-stråling ved kortere bølgelengder, rundt 200 nm, bidrar til å produsere ozon. Oksygenmolekyler absorberer UV-stråling og splittes i to atomer. Ett fritt atom. Jorden mottar mange stråler fra Sola. Dette inkluderer UV (ultrafiolette) -stråler. I større mengder kan UV stråler være veldig skadelig for kroppen og derfor har jorden noe som heter Ozonlaget. Den ligger fra 15 - 30 km over bakkenivå og er i den delen av atmosfæren som heter stratosfæren. Ozonlaget er jordens beskytter mot UV-stråler

 • Aantal vrijgezellen in belgie.
 • Michael winger født.
 • Cool name generator games.
 • The sly trilogy hd.
 • Hilti muttertrekker.
 • Svømmehall rælingen.
 • Julegavetips til henne.
 • Pokémon go appraisal explained.
 • Ed sheeran songs written for other artists.
 • Samsung galaxy 5 saturn.
 • Lære matte app.
 • Wiener klassik pdf.
 • Entwicklung embryo video.
 • Plz sankt augustin.
 • Bestellungen airbus boeing.
 • Samarbeidsavtale eksperter i team.
 • Vad är lillördag.
 • Bentley 2017 price.
 • American crocodile.
 • Sumac band.
 • Ris med kokos.
 • Norsk aa.
 • Was passiert wenn ein alkoholiker aufhört zu trinken.
 • Rachel dolezal parents.
 • Bobiler til salgs i danmark.
 • Deutsche mark münzen kaufen.
 • Microsoft powerpoint templates.
 • Donatello david marmor.
 • Beskjæring av kirsebærtrær.
 • Lavkarbo sjokoladekake i kopp.
 • Install neovim on windows.
 • Blumen zum geburtstag bilder.
 • Sammenligning av karen og karens jul.
 • 5 tage norderney.
 • Løvenskiold fossum kraft.
 • Google photo face recognition europe.
 • Linke partei.
 • Joseph haydn.
 • Wikipedia dipole.
 • Endre sim kode iphone 7.
 • Medleverturnus 7 14.