Home

Kartleggingsprøve matematikk 3 trinn eksempel

SKRIV TALLENE UNDER HVERANDRE: (Du skal ikke finne svaret.) 13. 11 + 4 + 13 = 27 + 113 + 5 = 14. 15 - 5 = 185 - 29 = LIGNINGER (Skriv tallene som passer i rutene.) 15. 2 + = 5 4 - = 3 + 5 = 30 - 5 = 1 DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK Side . Om kartleggingens hoveddeler 2 Hva er nytt i denne utgaven? 3 Takk til noen som har bidratt 5 Del A: Generell veiledning til dynamisk kartlegging 6 Del B: Oppgaveveiledning til dynamisk kartlegging 13 1. Plassverdisystemet, hele tall 15 2. Desimaltall 27 3. Brøkbegrepet 31 4. Plangeometriske former 3.trinn mattedrill. Drill pluss/minus: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret

Bjørn Myhres kartleggingsprøve i matematikk fra 1992/1995 har vist seg å være et godt • Screeningprøver, for eksempel Bjørn Myhres kartleggingsprøve trinn. Prøven skal på kort tid gi mye informasjon om hva elevene kan Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk. Lunde. InfoVest Forlag (1997) Individuell, dynamisk (KTI) 3.-4.trinn Oversiktskartlegging. Kartlegging av forutsetninger 14 delprøver. Hint som del av vurdering. Eks. Oversiktskartlegging, hvite A4-ark Ikke revidert etter LK-06 Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk, Svein Aastrup. LU-5/06 ISSN: 1501-6080 / ISBN-10: 82-488-0025-3/ISBN-13: 978-82-488-0025-5 Revidert utgave 2006 Tilpasset opplæring er en stor utfordring i matematikkfaget i skolen. Mange elever opplever at de blir undervist i alt, men at de ikke mestrer faget.Bjørn Myhre sin kartleggingsprøve i matematikk fra 1992/1995 har vist seg å være et godt hjelpemiddel for å finne hvordan undervisningen kan. I de 4 neste ukene gjennomfører alle elevene på 1. - 3. trinn statlige kartleggingsprøver i lesing og regning. 3. trinn har i tillegg statlig kartleggingsprøve i engelsk. De statlige kartleggingsprøvene er laget av Utdanningsdirektoratet, og de obligatoriske kartleggingsprøvene gjennomføres i hele Norge i perioden 12. mars - 13. april

'Matte-prøva' 3. utg. - Matematikk.or

Kompetansemål etter 3. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. utvikle. ta i bruk, for eksempel ein metode eller eit verktøy. formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar. Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk Matte-prøva, kartleggingsprøve Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn I disse dager starter 3.trinn med kartleggingsprøve i engelsk. I uke 14 blir det kartleggingsprøve i regning for 1. - 3.trinn, og i uke 15 blir det prøver i lesing. Hvilken dag ditt barn har prøvene, får du beskjed om av kontaktlæreren. Engelskprøven er elektronisk. De andre prøvene er på papir Kartleggingsprøve for fl erspråklige elever Fra mottaksgruppe til trinn 3. - 4. trinn Muntlige oppgave

 1. dre gruppe eller en lærerstyrt stasjon med et bilde av en slange som i eksemplet over fra 3. trinn i Ranaskolen
 2. Kartleggingsmåte Screening (digital) og /eller elevintervju. Målgruppe 1. - 10. trinn. Forfatter, utgiver, årstall A. McIntosh Oversatt og bearbeidet av M. R. Settemsdal og I. M. Stedøy- Johanse
 3. tidligere utviklet en dynamisk kartleggingsprøve for elever fra 4. trinn og oppover i grunnskolen, samt for videregående skole (Aastrup, 2009). I møte med praksisfeltet har vi også forstått at behovet for en dynamisk kartleggingsprøve for de laveste trinnene er stort

3.trinn mattedril

Lærerveiledning for M4, M5, M6 og M7 med fasit, 54 sider (Bokmål) Lærerveiledning for M7, M8 og M9 , 64 sider med fasit. M2, 20 ex (Bokmål mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo I tillegg har 3.trinn en kartleggingsprøve i engelsk, ikke bare i fagene norsk og matematikk. For eksempel kan elevene få faglitterære tekster fra både naturfag og samfunnsfag i leseprøven, og de kan få oppgaver knyttet til for eksempel mat og helse på regneprøven

Myhres kartleggingsprøve i matematikk for grunn- og

Kartleggingsprøver i lesing og regning 1

 1. 3. klasse. Obligatorisk kartleggingsprøve i Leseferdighet. Diagnostisering i matematikk (Snorre Orstad eller diagnostisk prøve i matematikk utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter). 4. og 7. trinn forbereder seg til nasjonale prøver. Drevet av Moav
 2. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 3 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 1 Oppgave 1.3 Studer eksemplet nedenfor 5 · 6 = 30 Da blir: 30 : 6 = 5 Lag nå lignende regnestykker av oppgavene under: a) 3 · 4 = 12 Da blir 12 : 4 = b) 5 · 2 = Da blir: c) 6 · 8 = Da blir: d) 9 · 2 = Da blir
 3. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klasse. For å introdusere elevene på 3.trinn for sannsynlighetsregning kan dette spillet være nyttig
 4. Kartleggingsprøve i matematikk for 4-5.trinn. 28.04.2010. Statped har utgitt en gratis kartleggingsprøve med tilhørende lærerveiledning som heter Tegne Regne. Prøven har fokus på forståelse av matteoppgaver. Prøven er slettes ikke noe nytt, de ga den ut i 2008,.

dynamisk kartlegging for elever fra 4. trinn og oppover i grunnskolen, samt for videregående skole. Materiellet er prøvd ut på elever på ulike trinn i hele dette spekteret. For elever som er spesielt svake eller lite modne på 4. trinn, vil en måtte vurdere å bruke en annen kartleggingsprøve i stedet for denne Mester-Matte skrev:For dere som skal kanskje opp til muntlig eksamen eller prøveeksamen i matte til sommeren, disse to PP'ene har jeg laget da jeg kom opp på matte både i muntlig prøveeksamen og eksamen.Hvis dere vil, så kan dere laste ned filene og kanskje få noen inspirasjoner. Og gode tips til dere: - Ikke lag ting vanskeligere enn det du kan forstår selv, for sensoren kan lett. kartleggingsprøve#denmagiskekoden Hvor mange tiere og enere finnes her? Se eksempel. Tiere Enere Tiere Enere 2 6 26 Tiere Se eksempel. 30-5= 90+5= 50+5= 20+5= 10+5= 30+5= kartleggingsprøve#denmagiskekoden Sett inn riktig tall. 8 10 3 9 15 11. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 3 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 1 Oppgave 1.3 Studer eksemplet nedenfo ; Trinn 2. Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4 Lær matematikk ved å se, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, For eksempel er tverrsummen til 453 lik 4 + 5 + 3 = 12. Når tverrsummen til et tall inneholder flere siffer, kan man fortsette med å ta tverrsummen av resultatet til man har et ensifret tall. Dette tallet kalles den minste tverrsummen til tallet. Den minste tverrsummen til 453 er tverrsummen til 12, nemlig 1+2=3

Kompetansemål etter 3

Fagplan i matematikk, 3. trinn - HØST Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk I startgropa På vei I mål utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret Tall Skal kunne tallkameratene til tallene 11 -18 Jeg har regnet oppgaver me Daglignorsk er et metodisk treningsopplegg for språktilegnelse for elever med norsk som andrespråk. Daglignorsk prøven er et hjelpemiddel i kartleggingen av språknivå hos elever med norsk som andrespråk Dynamisk kartleggingsprøve finnes både for elever fra 1.- 5.trinn og elever fra 5. - 10. trinn. Prøven vil gi læreren mye relevant informasjon til gjennomføring av tilpasset opplæring

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK FOR ELEVER FRA 5. - 10. TRINN OG ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE Formål: Å kartlegge elever som sliter i matematikk for å kunne gi dem et godt, tilpasset undervisningsopplegg i faget Kort beskrivelse: Kartleggingsmaterialet består av et kompendium som inneholder to deler 3. trinn -lekser og læringsmål - Uke 11 Læringsmål: Norsk: Jeg kan forklare ukens begreper muntlig. Jeg kan skrive ukas ord riktig. Jeg kan lage en digital sammensatt tekst. Mattetema er addisjon: Jeg kan addere ved å sette tallene under hverandre. Engelsk: Jeg kan lese og forstå ordene/frasene: trick = triks, hospital = sykehus, break.

Matte-prøva, kartleggingsprøve - Matematikk

Årsplan Matematikk 3.trinn 2018-2019 Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 33 - 35 Kap. 1 Data og statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og søylediagrammer, med o Under Nivå 2 finner du Oppgave 1, Oppgave 2, Oppgave 3, Oppgave 4, Oppgave 5, Oppgave 6, Oppgave 7, Oppgave 8, Oppgave 9, Oppgave 10, Oppgave 11, Oppgave 12, Oppgave. Kartleggingsprøve i engelsk for 3.trinn. Kartleggingsprøven skal gjennomføres innen utgangen av februar. Denne prøven vil kartlegge om elever på 3.trinn har nådd målene for lesing / lytting i engelsk for 2.trinn. Foreldre til elever på 3.trinn vil motta et informasjonsskriv om kartleggingen

1.-3. trinn ved skolen gjennomfører statlige kartleggingsprøver i lesing og regning. 3. trinn har i tillegg kartleggingsprøve i engelsk. 4. trinn har kartleggingsprøve i digital kompetanse. Når elevene skal ha hvilke prøver kommer på ukeplanen til elevene Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk 1.-5. trinn Kartleggingsprøve 4. trinn • Frivillig kartleggingsprøve i grunnleggende digitale ferdigheter - Tilegne og behandle - Produsere og bearbeide - Kommunikasjon - Digital dømmekraft • Gjennomført første gang våren 2013 • 70 % av fjerdeklassingene gjennomførte våren 201

Eksempel på pedagogisk rapport. I en konferansetime har mor meddelt at hun selv var meget svak i matematikk da hun gikk på skolen, (M4) i mars 2002. M4 er en kartleggingsprøve som er tenkt å måle matematiske ferdigheter og kunnskaper innenfor de ulike fagområdene i fagplanen: Tall (Deltestene:. Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel. Mysteriene er faglig orientert og oppmuntrer til den gode matematiske samtalen. Mysteriene finner du i Matemagisk lærerens tavleressurs og i lærerveiledningen Her ligger det noen eksempeloppgaver på engelsk kartleggingsprøve Regne med tosifrede tall 3. Tom tallinje, subtraksjon. Tom tallinje, subtraksjon 2. Tom tallinje, subtraksjon 3. Tom tallinje, subtraksjon 4. Dette er det viktigste emnet i matematikk på 2.trinn. Å bruke disse oppgavene er delvis for å få med alle, repetisjon og overlæring Driftsmelding 5. november. 2020: Helårsprøver stenges den 1. desember. Samtidig blir halvårsprøvene for Multi Smart Vurdering gjort tilgjengelige. Ta kontakt dersom du har behov for hjelp, på support@gyldendal.no Se for øvrig tips til hjelp ved kjente problemer her. Enkelte har rapportert om problemer på Chromebook

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk www

Malimo.no er et nettsted med inspirasjon, tips, ideer, gratis ressurser, konkreter og ferdig undervisningsopplegg for undervisning på 1.-7.trinn Denne masteroppgaven handler om en obligatorisk kartleggingsprøve i matematikk, som blir brukt på 2. trinn i barneskolen. Fokuset er på svarene til elevene med lav score. Prøven er utviklet for å kartlegge regning som grunnleggende ferdighet, og er forankret i både kompetansemålene for 2. trinn fra læreplanverket fo Kartleggingsprøve i matematikk 1.trinn. Ma. 18.3. 0:00 - on. 20.3. 0:00. kartleggingsprøve i matematikk mandag - onsdag i uke 12 Nytt fra Osloskolen Melde fravær for elever som må holdes hjemme, men kan ha hjemmeskole 18.9.2020 Høyeste karaktersnitt i. Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet Frivillig kartlegging i engelsk på 3. trinn Skrevet av Pål Viland Monstad torsdag 2. desember 2010 13:00 - Utdanningsdirektoratet tilbyr en frivillig kartleggingsprøve i engelsk for 3. trinn for gjennomføring i månedene desember 2010, januar og februar 2011. Norsk 3.Trinn. 3. trinn 2012 / 2013

Leseprøve 3. trinn bokmål (Heftet) av forfatter Carl Thomas Carlsten. Norsk. Pris kr 69. Se flere bøker fra Carl Thomas Carlsten Kartleggingsprøve 3.trinn Standard Elevene bør få mulighet til å øve på oppgavetypen i denne digitale kartleggingsprøven slik at de er godt rustet til å kunne forstå hvordan den skal gjøres 20 studiepoeng overlapp mot NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 20 studiepoeng overlapp mot NORINT0130BK - Betalingskurs i norsk språk, trinn 3 Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn B2-C1 (6-7) ved Folkeuniversitetet og trinn B2-C1 i europeisk rammeverk Lesekurs fra 3.trinn Oppgavekort for 3.-4.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og setningsnivå Malimo's egne kortstokker! ♥ Konkretkoffert - inspirasjon! Lesetrening og leseforståelse Aktivitetsbøker nivådelt i førskole og tidlig/senere småtrinn SOSIALT ARBEID - en serie med fokus på relasjoner, sosial kompetanse og livsmestring Spennende konkreter for variert arbeid.

Kartleggingsprøver på 1

Kartleggingsprøve for fl erspråklige eleve

3. trinn . Kartlegging; Tema; Språkutvikling; Kartlegging. Alle Teller. Digital kartleggingsprøve i matematikk. alle_teller.pdf. SOL. Systematisk Observasjon av Lesing. sol-kartlegging.pdf. Kartleggingsprøve i matte Udir. kartleggingsprove_i_matematikk_fra_udir.pdf. Nya Sit. Nya Sit er en grammatisk test der hensikten er språkforståelse. Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk: For elever fra 5.-10.trinn og elever i videregående skole Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk : : for elever fra 1.-5. trinn / utarbeidet av Svein Aastrup. - Trondheim : Møller-Trøndelag kompetansesenter, 2011. - 64 s. + 1 CD-ROM : fig. ; 30 cm ISBN 978-82-8056-033-9 : Nkr 250.0

DATO: KARTLEGGINGSPRØVE KVANTITATIVT RESULTAT VURDERING 15.12.xx Ordkjedetesten 7 ordkjeder riktig Stanineskåre 3 (høst 3.trinn) Evaluering Etter tiltak Beskrivelse av situasjonen i dag: Olaus både kjenner igjen og kan gjenkaller nå alle lydene ut fra bokstavsymbolene (grafemene) 1.trinn: Bokstavtesten 1 og 2 (uke 35-38, uke 3-5 ) Nasjonal kartleggingsprøve (mars - april) Alle teller! (uke 35-39 og 41-44 *) Nasjonal kartleggingsprøve (mars- april) 2.trinn: Nasjonal kartleggingsprøve (mars-april) Nasjonal kartleggingsprøve (mars-april) Kommunal kartleggingsprøve (uke 16-17) 3.trinn: Nasjonal kartleggingsprøve (mars. 22.mai.2018 - Utforsk denne tavlen til Kristine på Pinterest: «Matematikk 3. trinn». Se flere ideer om Utfordring, Skole, Utfordringer I denne veiledningen finner du eksempler på oppgaver for å jobbe med matematiske begreper og problemer ved bruk av micro:bit som verktøy. Kompetansemål i Fagfornyelsen. Et utdrag av kompetansemål i Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01-05) Kompetansemål etter 2. trinn. lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

3. trinn - Kateterskuffe

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B Mikromarc websøk: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u Spørsmål - Svar Dere sier at diskusjon står sentralt i UOM (Utviklende opplæring i matematikk) og at stoffet presiseres og utdypes gjennom diskusjon i felleskap. Hvordan kan da opplæringen gjennomføres hvis skolene må stenge og elevene må ha hjemmeundervisning? I samsvar med Zankovs modell er oppgavene laget slik at eleven selv konstruerer kunnskap Dette er nettstedet for vestbyen skole. Logg inn. Vestbyen skol

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

3. trinn. Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018 Statlig kartleggingsprøve i engelsk 12. mars-13. april 2018 Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018. 4. trinn. Overgangsprøve i lesing 14. mai-12. juni 2018 (frivillig PRØVEKALENDER 2017-2018 Obligatoriske prøver Fag Trinn Type prøve Format Prøveavvikling Tid Frist for registrering Engelsk 3. trinn Statlig kartleggingsprøve Elektronisk 12. mars til 13. april 2018 45 min. Frist registrering av status: 13. april Engelsk 5. trinn Nasjonal prøve Elektronisk Uke 42 til 44 (16. okt. - 3. nov. 2017) 60 min. Frist registrering av status: 3. nov FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Matematikk 152 152 171 171 152 133 152 1083 Grunnleggende ferdigheter i faget. Å kunne uttrykke seg muntlig. Å gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk Matte-prøva, kartleggingsprøve. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn. Gangetesteren. Bli en mester på den lille og den store gangetabellen. GRIP. Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Kartleggingsprøve 3

02.mai.2018 - Utforsk denne tavlen til Kjerstin Jacobsen på Pinterest: «Matematikk grubliser 1-4 trinn». Se flere ideer om Utfordring, Utfordringer, Skole blir denne uken. 5, 6 og 7 trinn skal også tilbake på skolen, og da blir det noen forandringer for oss. • Vi kommer fremdeles til å ha litt annerledes hverdag Naturfag;enn det vi pleier, men mye vil være likt og kjent. • Vi skal ha kartleggingsprøve i matematikk. Det blir i 1. time på tirsdag og torsdag. • Vi går på tur på onsdag

MATEMATIKK FELLESFAG: Kjerneelementet utforsking og problemløsning innebærer at elevene leter etter mønstre og finner sammenhenger.Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing handler om at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før 3. trinn 2017/2018 Uke 17 Læringsmål Norsk Jeg kan gi eksempler på finnespørsmål og tenkespørsmål (se bak) Matematikk Jeg vet at multiplikasjon er gjentatt addisjon Øveord: være, vært, etter, fikk, ellers Lekser til NB: Mandag Gym for 3B Tirsdag . Norsk: Måne: Les godt på måneteksten s. 120 Leseoppdrag: Les teksten høyt Kartleggingsprøve vår 4.trinn . Excel i enkle oppgaver Referanser til fagets formål, generell del og prinsipper for opplæringen: Koblinger til andre kompetansemål ( eksempler) : Formål. Matematikkfaget i skolen medvirker til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den enkelte trenger

Kartleggingsprøver i regning - Institutt for

Prøver i Prøveplan Oslo 2015-2016, fordelt på trinn Lesing/norsk Engelsk Matematikk/regning Naturfag Digitale ferdigheter 1. trinn Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve 2. trinn Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve 3. trinn Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4. Matematikk 6 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid 1.-3. trinn: Språk 6-16 + kartleggingsprøve i leseferdighet (Udir) 4. trinn: Språk 6-16 Carlsten(skrive- og leseprøve)/ Leselos/Arbeid med ord 5.-10. trinn: Språk 6-16 + Kartleggeren i norsk og Carlsten (skrive og leseprøve) + evt. resultat fra Nasjonale prøver Logos - hvis skolen tar denne Matematikk

Video: Eksempelprøve - Engelsk lytting 3

Dynamisk kartlegging Dynamisk Undervisnin

 1. Kartleggeren i norsk på 7. trinn er valgfri og gjennomføres etter behov. Ordkjedetesten på 8., 9. og 10. trinn er valgfri og gjennomføres etter behov. Den enkelte skole kan i tillegg utvide prøveplanen ut fra lokale behov. 8. trinn 3. trinn 9. trinn 10. trinn 1. trinn 4. trinn 5. trinn 7. trinn 6. trinn 2. trinn
 2. Grunntall trinn 5-7 Grunntall 5-7 er del av et helhetlig læreverk i matematikk for hele grunnskolen. Læreverket har god differensiering og legger vekt på tydelige læringsmål, gode eksempler, bruk av ulike læringsstiler og tilpasset undervisning
 3. Transcript matematikkplan 4.trinn. volden skole[1] Årstrinn 4. trinn Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Tall Red. beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter prinsippene for posisjons-systemet Jeg kan posisjonssystemet Termometer lesing av.
Halvparten og dobbelt – De magiske tallene 1

De passer selvfølgelig for hele mellomtrinnet, og kanskje også for noen elever på 3. og 4. trinn. Hvis du vil vite mer, trykk her :-) Her kan du som lærer eller forelder fritt laste ned oppgaver til bruk på skolen eller hjemme så mye du orker 3,3 % av den delen av personinntekten mellom 237 900 kroner og 598 050 kroner 12,4 % av den delen av personinntekten mellom 598 050 kroner og 962 050 kroner 15,4 % av den delen av personinntekten som er over 962 050 krone Helsetninger Helsetninger er setninger som kan stå alene og gi god mening. De fungerer som selvstendige ytringer. Vi har tre typer helsetninger: Fortellende helsetninger Eksempel: Nora skrev et dikt. Spørresetninger Eksempel: Skrev Nora et dikt? Imperativsetninger Eksempel: Skriv et dikt, Nora! Leddsetninger En leddsetning gir ikke mening når den står alene Matematikk var et av fagene der det ble størst endringer. Timetallet for fellesfaget matematikk ble økt med 3 timer på videregående trinn 2 (Vg2) slik at det har et minimumskrav på totalt 8 timer; •5 t/u Matematikk Vg1P/1T på Vg1 •3 t/u Matematikk Vg2P/2T på Vg2 Elever som velger programfag matematikk R1 eller S1 på Vg2 skal ikke t Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldr PRØVEKALENDER 2016-2017 Obligatoriske prøver Fag Trinn Type prøve Format Prøveavvikling Tid Frist for registrering Engelsk 3. trinn Statlig kartleggingsprøve Elektronisk Uke 11 til 14 (13. mars - 7. april 2017) 45 min. Frist registrering av status: 7. april Engelsk 5. trinn Nasjonal prøve Elektronisk Uke 42 til 44 (17. okt. - 4. nov. 2016) 60 min. Frist registrering av status: 4. nov

 • Bellonias villas apollo.
 • Norge i rødt hvitt og blått forfatter.
 • To rom og kjøkken michelin.
 • Meister individuals.
 • Gatas parlament vålerenga.
 • Marmor klokke.
 • Håndverkeren kristiansand quiz.
 • Nederlandse eetcultuur.
 • Hva er aks.
 • Natürliches antibiotikum kaufen.
 • Www sundance spa.
 • Lettleste tekster for innvandrere.
 • Ü30 party reutlingen 2017.
 • Silkesjal bunad.
 • Midtlinje brokk.
 • Endre næringskode.
 • Wifi site survey.
 • Kampala snl.
 • Dnevni horoskop strelac 24 sata.
 • Iphone se 2018.
 • Krøniken sesong 2.
 • Kjøre svensk bil i norge.
 • Monster high dukker.
 • Dnb itop.
 • Maleri mann med katt.
 • Vert synonym.
 • Fraktur synonym.
 • Skolepoeng kalkulator.
 • Vindusfolie til baderom.
 • Bostadsrätt malmö centrum.
 • How to shuffle.
 • Aquarama kafe.
 • Spesialpistol mål.
 • Wheat evelyn jakke.
 • Bandera de mexico ondeandose.
 • Muppets kostüm erwachsene.
 • Bordkort med navn.
 • Lvz app kostenlos.
 • Leddormer sirkulasjonssystem.
 • Tournament page.
 • Internminne pc.