Home

Svartebørsloven

Svartebørsloven - Wikipedi

Forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til

 1. Slik svartebørsloven i dag er utformet, gjelder den kun kultur- og idrettsarrangementer på norsk jord. Handel med billetter til resten av verden dekkes ikke av loven. og det er dette regjeringa.
 2. Det er flere år siden den såkalte svartebørsloven ble innført. Det betyr at det ikke er lov å selge konsertbilletter til høyre pris enn hva den opprinnelig koste
 3. Markedsføringsloven regulerer Forbrukertilsynets virksomhet, og er den viktigste loven vi håndhever. I tillegg fører vi tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover
 4. Svartebørsloven ble vedtatt 29. juni 2007 og trådte i kraft 1. juli samme år. Fotball-NM menn 2017 Spilte med hyllest til ung keeper: - Han skulle bare plukke ballen
 5. Dette sier svartebørsloven: § 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som.
 6. Stortingsflertallet vil revurdere svartebørsloven i etterkant av Billettservices ønske om legalisering. Selv SV, som sto bak forbudet i 2007, åpner for en ny vurdering
 7. Dersom det er en handel mellom to private parter kan f.eks. konsertbilletter selges til en dyrere pris og unngå at kjøper i ettertid krever prispåslaget med en kontrakt da det ikke står noe om at svartebørsloven er ufravikelig

Slik omgår de den nye svartebørsloven - Aftenposte

Å videreselge billetter er i utgangspunktet ikke ulovlig, men den såkalte svartebørsloven forbyr organisert salg av billetter til høyere pris enn det arrangøren selv solgte billettene for. Mens Forbrukerrådet hjelper forbrukere i enkeltsaker, er det Forbrukerombudet som har tilsyn med svartebørsloven og kan gripe inn overfor praksisen til slike firmaer Denne uken ble det forbudt, men ikke straffbart å videreselge billetter med fortjeneste. Likevel tror forbrukerombud Bjørn Erik Thon at svartebørsloven vil fungere etter hensikten Her formidles billetter til solid overpris, noe som er et klart brudd på den norske svartebørsloven. Eksempelvis ser vi billetter til 15 km for menn 1. mars fra 1.400 kroner. Hos Billettservice som selger offisielt for VM-arrangøren, finner vi til samme arrangement for 622 kroner, før leveringsgebyr Her er svartebørsloven § 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for - I svartebørsloven står det tydelig at du som kjøper har et soleklart tilbakebetalingskrav på merprisen du har betalt. Det betyr at du i ettertid faktisk kan kreve mellomlegget tilbake

Denne typen virksomhet er i strid med forbudet i svartebørsloven §1, og NFF oppfordrer på det sterkeste til at publikum ikke benytter seg av slike tilbud. Kjøp av billetter til Norges landskamper bør kun skje fra troverdige aktører og til billettens pålydende verdi (eventuelt med påslag for særskilt billettavgift som fremgår av billetten) Svartebørsloven sier at kjøper kan kreve hele overskuddssummen tilbake fra selger: - Problemet er kanskje at folk ikke kjenner til loven, sier jusprofessor Til tross for advarsler solgte Billettkontoret cupfinalebilletter til mer enn dobbel pris. Gjør de det igjen, venter en tvangsmulkt på 250.000 kroner fra Forbrukerombudet.1. juli i år kom den nye svartebørsloven som setter et klart forbud mot å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn det som står på billetten.Forbrukerombud Bjørn Erik Thon sier i en.

Samlet Storting vil endre svartebørsloven - V

Ifølge svartebørsloven har kjøper krav om å få tilbake det beløpet man har betalt over den opprinnelige prisen. - Vi råder folk til å styre unna å kjøpe billetter på svartebørs. Handler du over nett bør du stole på selgeren Å videreselge billetter er ikke ulovlig, men den såkalte svartebørsloven forbyr organisert salg av billetter til høyere pris enn det arrangøren selv solgte billettene for. Det er heller ikke lov for personer å selge billetten sin med høyere pris enn arrangøren. Billetter kan være lette å forfalske, og du kan bli stoppet i døra

Videresalg av billetter

- Fornøyd med svartebørsloven. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon er fornøyd med forbudet mot videresalg av billetter Et flertall i Stortinget sier de vil revurdere svartebørsloven i etterkant av Billettservices ønske om legalisering. Også SV, som sto bak forbudet, åpner for en ny vurdering - Samfunnet bryr seg ikke om vi bryter svartebørsloven. Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger til Aftenbladet, da Justin Bieber-billetter for tiden selges til skyhøye priser på nettet Svartebørsloven § 1 slår fast at det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for

Den såkalte svartebørsloven kom i 2007 og forbød salg av billetter til kultur-og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som. Men faller du for fristelsen bryter du faktisk loven. - Jeg visste det var ulovlig - Ja, jeg visste det ville bli ulovlig - hvis billetten gikk over utsalgsprisen, svarer en av billettselgerne Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukerne. Forbrukertilsynet eies og finansieres av Barne- og familiedepartementet, og har tidligere hatt navnene Forbrukerombudet og Forbrukerombudsmannen. LOV-2007-06-29-86: Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (Svartebørsloven) (Lovdata.no) LOV-2012-05-25-27: Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. (Tidspartloven) (Lovdata.no) FOR-2004-10-01-1340: Forskrift om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter mv. (Lovdata.no •Svartebørsloven •Barneloven 27 . Hvordan reguleres oppdrettsvirksomhet - en oversikt 28 . Hvordan reguleres oppdrettsvirksomhet - en oversikt Akvakulturloven Vannressursloven Naturmangfoldloven Plan- og bygningsloven Matloven Forurensningsloven Forurensningsforskrifte

Vurderer ny svartebørslov - Dagbladet

 1. Klart for omkamp om svartebørsloven. Oslo (NTB): Et flertall i Stortinget sier de vil revurdere svartebørsloven i etterkant av Billettservices ønske om legalisering. Også SV, som sto bak forbudet, åpner for en ny vurdering. Svartebørshaier har gjennom årene gjort god butikk på konserter og festivaler i Norge
 2. Svartebørsloven skal forhindre videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn det billetten første gang ble solgt for. Sverre Åril i Forbrukerombudet forteller at de ikke har vurdert denne problemstillingen konkret, men at spørsmålet vil bli om markedsføringen kan anses som rettet mot norske forbrukere
 3. Det bemerkes spesielt at det ifølge Svartebørsloven er forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

Iht. svartebørsloven kan ikke disse billettypene videreselges, men de kan gis bort) Fraskrive deg billetten; Overføre til TG21; MERK: Frist for ha gjort dine valg og signert på dette hos Geekevents er: 15. mai. Dersom du ikke har gjort noe valg innen den 15. mai, vil du miste billetten uten refusjon I Svartebørsloven heter det følgende: (§1) «Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side,. SVARTEBØRSLOVEN: § 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for

- Sanksjonsmulighetene for brudd på svartebørsloven her i Norge er ikke veldig sterke. Du risikerer i verste fall å måtte tilbakebetale mellomlegget, så man kan jo se for seg hardere straffer. Om Norge, som EØS-medlem, må implementere noe av de nye EU-reglene, blir opp til Regjering og Storting, dette gjenstår å se mot svartebørssalg i svartebørsloven § 1. Gjerningspersonen kjenner til handlingens rettsstridige beskaffenhet når han vet at den er samfunnsskadelig eller har preg av en interessekrenkelse.19 Interessekrenkelse er en videre . rettsvillfarelse

• Annonser som strider mot loven, er villedende, urimelige, virker støtende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli publisert (for eksempel pornografi, alkohol, tobakk, svart arbeid). • Vi utleverer nødvendige opplysninger om annonse- og annonsørforhold til politi og offentlige myndigheter dersom vi blir bedt om det. • Det [ Svartebørsloven av 29.06.2007 nr. 86, §1). Sesongkort på supporterfeltet (Felt J) er personlige og kan ikke brukes av andre enn korteier. Annonse fra Obos-ligaen: Publisert: 101012.2016, oppdatert: 303010.2020. E-post: kilpost@kil.no Telefon: 911 99 179 Kontakt oss. Facebook Instagram.

Svartebørsloven slår fast at «det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn de som er påført billetten fra arrangørenes side, eller som billetten første gang ble solgt for». Dermed dukker mer eller mindre kreative forsøk på å kamuflere handelen opp, forteller vår kilde For å unngå salg i strid med svartebørsloven har vi dessverre sett oss nødt til å stanse annonsering av Bieber-billetter.» - Det er meget spesielt at Finn.no er vaktbikkje og setter alle i.

Slik omgår de den nye svartebørsloven

Slikt videresalg til sportsarrangementer utenfor Norge er lovlig etter den såkalte svartebørsloven, men var forbudt uten godkjennelse etter en lov i Storbritannia. På bakgrunn av de reglene som gjaldt i Storbritannia, ila Markedsrådet et overtredelsesgebyr på kr 200 000 for brudd på markedsføringsloven § 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis § 1 nr Dette sier svartebørsloven: § 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for I svartebørsloven heter det at «det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som. Sarpsborg 08 auksjonerte bort cupfinalebilletter - brøt svartebørsloven Eliteserieklubben Sarpsborg 08 tabbet seg ut da de skulle auksjonere bort fire billetter til cupfinalen mot Lillestrøm Dette er The Gatherings reglement. Her finner du ulike regler og retningslinjer som er satt ned for at alle skal trives på The Gathering. Den er bygget opp med hensikt å sørge for at alle får en så god som mulig opplevelse, både deltakere, crew, samarbeidspartnere og ledelse. Vennligst les gjennom vårt reglement nø..

svartebØrsloven: § 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten. Ikke lov å tjene penger på videresalg. Det er ikke lov å ta mer for billetter til kulturarrangementer enn den opprinnelige prisen. Det sier den såkalte svartebørsloven, som og sier at hvis du må betale mer enn opprinnelig pris kan du få mellomlegget tilbake. - Det er typisk at folk kjøper en del billetter for å tjene gode penger på videresalg, men det er ikke lov Deres oppgave som ombud er hovedsakelig å påse at markedsførings- angrerett- timeshare- og svartebørsloven ikke brytes. I en slik gruppe har de også liten påvirkningskraft. Vi vil derfor be justisministeren om å påse at departementet trekker seg ut av denne gruppen umiddelbart

I henhold til den såkalte «svartebørsloven» er det ikke lov å omsette billetter til høyere enn pålydende pris. Pakker med eks. hotell, middag og konsert må inneholde prisinformasjon for de enkelte komponentene. El-sparkesykler som kan gå fortere enn 20 km/t er forbudt og tillates derfor ikke på FINN Sarpsborg 08 tatt for brudd på svartebørsloven. Godset skal være interessert i S08-stopper. Bot til Vålerenga etter steinkasting. Se Kvik-Sarpsborg 08 2 direkte. Tokstad er sugen på å slå tilbake mot Sarpsborg 08. Til toppen Besøksadresse: St. Marie gate 68, Sarpsborg LeserbrevÅpent brev til justisminister Per-Willy Amundsen: Justisdepartementet må ut av «privat arbeidsgruppe» nå!. Vi registrerer at Justisdepartementet er representert, som observatør, i en privat nedsatt arbeidsgruppe der næringsaktører i boligsalgsbransjen har gått sammen for å se på hvordan man kan få en tryggere bolighandel - for forbrukere Forskjellen er at billetten rammes av svartebørsloven. Det gjør ikke seddelen.. Det er jamført svartebørsloven, sier Alta-administratoren. Verken administrator i Hammerfest eller Nordkapp er kjent med salg av alkohol og tobakk. - Det har ikke vært diskutert på hammerfestsiden for det har ikke vært en problemstilling til nå, sier Monika Lill Grøtte fra Hammerfest

kringkastingslovens regler om TV-reklame rettet til barn og svartebørsloven. Ombudet har også ansvar for å føre tilsyn med forskrift om merking av fottøy og tilsyn med forskrift om krystallglass. Det vises videre til Forbrukerombudets egne strategier og tiltak for 2017 presentert Men: Så er det altså etter svartebørsloven ikke lov å selge til andre summer enn det som var pålydende. Dersom en oppdager slike forsøk på salg til overpris, kan de faktisk politianmeldes Ved videresalg av billetter gjelder svartebørsloven. 5. Deltakers rett til å avbestille arrangementet 5.1. Avbestilling Kjøpt billett kan ikke avbestilles. 5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse Samme betingelser som under pkt 5.1 Ved plutselig sykdom dekkes dette av deltakers reiseforsikring. 6 Puslespill 426D fra Åsmund S. Lærdal. Dessverre mangler puslespillet en del øverst. Ellers er det i god stand. Se selgers auksjone

Svartebørsloven av 29.06.2007 nr. 86, §1). Sesongkort på supporterfeltet (Felt J) er personlige og kan ikke brukes av andre enn korteier. #kiltoppfotball. Restriksjoner. Berusede personer nektes adgang og bortvises fra arenaområdet. Publikum må være forberedt på grundig personlig visitasjon Dekker et rom inne eller inntil 1mute. Har du problemer med katter og kattepiss så har du funnet riktig side. Jager katter , hunder, fugler, grevling m. Sarpsborg auksjonerte bort cupfinalebilletter - brøt svartebørsloven. Skremmer vekk uønskede dyr og fugler. En del katteeiere opplever at kattene deres gjør ting de ikke får lov til å På det tidspunktet denne artikkelen ble publisert, fant Tønsbergs Blad ut at flere av billettene som selges på Finn.no bryter med Svartebørsloven. Fraråder å kjøpe privat KAN VÆRE HJELP Å FÅ: Ann Hege Skogly gir deg tips om hvordan du kan unngå svindel når du skal kjøpe billetter til Slottsfjellfestivalen

Løveapoteket Tønsberg, Knut Spæren - Selges av Denti Legus fra Tønsberg. Kjøp og selg gamle landhandel varer på auksjon og til fastpris på QXL.n På grunn av en bra lov - Svartebørsloven, som jeg etter litt korrespondanse med Finn.no's kundeservice, ser blir fulgt opp av Finn.no (Ros til Finn.no) - som gjør det forbudt å selge billetter for mer enn pålydende + gebyr der arrangør har avtale med andre for å selge billetter legger de ofte ut billetter til vanlig pris, og så sender sleipingene ut mail der der de forlanger dobbel pris Martinussen, Magnus Roald (2016). Forbrukerkjøp 3. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38271-1. 237 s. Martinussen, Magnus Roald (2012) Det bemerkes spesielt at det ifølge Svartebørsloven er forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og . idrettsarrangementer. (2007-06-29)

Lady Gaga-billetter til ulovlig blodpri

 1. Den heter Svartebørsloven og ble vedtatt av Stortinget i 2007. Loven gjelder både idretts- og kulturarrangement. - Loven er til for å forhindre at privatpersoner kjøper mange billetter, som så selges til en høyere pris
 2. dre det er avtalt i særskilt avtale mellom arrangør og selger. Hva jeg mener om muligheten til avbestilling er ganske irrelevant
 3. virksomheten etter det opplyste ikke omfattet av den norske svartebørsloven av 29. juni 2007. Partene uenige om hva som var A:s reelle rolle og innflytelse i virksomheten. I september 2009 besluttet Forbrukerombudet å foreta en helhetlig gjennomgang av NN:s markedsføring og avtalevilkår
 4. (Tønsbergs Blad) Med knappe to uker til Slottsfjellfestivalen går av stabelen, begynner kanskje noen å slite med å skaffe seg billetter. Dagspasset for lørdagen har vært utsolgt lenge og er veldig ettertraktet hos festivalgjengerne. Per nå ligger det rundt 90 annonser ute på Finn.no av folk som ønsker å kjøpe billetter til årets festival

Lover og regler - Forbrukertilsyne

Sarpsborg 08 auksjonerte bort cupfinalebilletter - brøt

Vurderer ny svartebørslov - Dagbladet

Svartebørshaiene prøver seg - Dinsid

Forbrukerrådet advarer mot falske billette

Har du kjøpt en overpriset Øya-billett på svartebørsenForbrukertilsynet – JusleksikonI dag selges det Bieber-billetter på dagligvarehandlerHerrem: - Det stresser oss at vi ikke får det til – VG
 • 5 små mus.
 • Violante sofa.
 • Assistanshund autism.
 • Kinderflohmarkt recklinghausen.
 • Rammeplanen 2017.
 • Pokémon omega ruby walkthrough.
 • In the hall of the mountain king analysis.
 • Remmi demmi.
 • Rødstrupe kort sammendrag.
 • Sector alarm organisationsnummer.
 • Loppemarked 8 april.
 • Stage club hamburg kapazität.
 • Cnn live stream youtube.
 • Elbil varmeapparat.
 • Texas holdem odds calculator free.
 • Platsen för första månlandningen.
 • Thalidomide child.
 • Bh barn lindex.
 • Bild serier utan text.
 • Uni aachen medizin bewerbung.
 • Flapper kjole.
 • Importera husbil från tyskland 2017.
 • Vågsbygd bibliotek min side.
 • Taleopptak på mac.
 • Norge i rødt hvitt og blått forfatter.
 • Autoxo sport.
 • Tekniske symboler.
 • Wikipedia submarine.
 • International star registry.
 • Inside bergen fløyen åpningstider.
 • Väder fort myers.
 • Amerikansk propaganda 2 verdenskrig.
 • Galileo galilei mor.
 • Minecraft endermen.
 • Balett göteborg.
 • Motorspeed rabattkode.
 • Reactstrap collapse.
 • Måke angrep.
 • Leinwand zum bemalen.
 • Drd forkortelse.
 • Verkehrsunfall edewecht heute.