Home

Fagplan musikk 2 trinn

 1. Læreplan i musikk (MUS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Musikk (MUS01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Språ
 2. Forslag til årsplan i musikk for trinn 2, utviklet av musikklærere på Borgeskolene i Fredrikstad. Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy M1: Bruke stemmen i ulike styrkegrader og tonehøyder. Synge et utvalg sanger og talekor med bevissthet om tonehøyde og styrkegrad
 3. Larsgården skole. Årsplan i musikk, 2.trinn.Uke Tema Mål 35 Lytting og sang. - delta aktivt i felles sangstund - synge unisont og i kano 36 - norsk og utenlandske sanger 37 - sangleker - dramatisering 38 - delta i framføringer og forestilling 39 - lage egen sangbok - gjenkjenne lyden og navn på noen instrumenter. 40 41 42 Dans - ulike norske danser og danser fra andre land 43 - lage egne.

OsloMet - storbyuniversitetet - 60 (15+15+15+15) studiepoeng. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn Fagplan Musikk . Gå til hovedsiden Rammeplanseksjonen Fagplanene Her finner du Fagplan Musikk . musikk-06.jpg. Del på: 3.3. trinn eller sol-fa og dirigere grunnslagene; spiller/synger musikk i ulike fora . Fase 2:. Læreplan i musikk Læreplankode: MUS1-01 Side 2 av 7 Formål Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt av oss. Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelse ++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi, praktisk, variert og relevant) sider VFL (prinsipp og metode) 34 Delta i framføring med sang, samspill og dans. Delta i leker med e Her er er nettside med et morsomt program som kan passe på 1. og 2.trinn. Det er enkelt og det krever lite av elevene. Det passer for alle og det er i tillegg lystbetont for elevene. INCREDIBOX. eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill; komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk

Her har jeg lagt ut et opplegg til musikkundervisningen, som jeg kaller Komponere et bildespill med musikk. Målgruppen er elever på 5. - 7. trinn, og går ut på at elever lager en bildeserie som de enten komponerer musikk eller lager en lydmix til Komponer musikk etter Veslefrikkmetoden. Veslefrikkmetoden består av 6 trinn: velg tema, eksperimenter, skisser en form, komponer øv og framfør. Ved å følge lenken kan du lese mer om Veslefrikkmetoden og om hvert av trinnene den nnebærer. På denne siden får du også laste ned gratis. Øv inn et rytmisk underlag, lag musikk som passer til Skolens fagplaner. Engelsk. 1. trinn : 2. trinn : 3. trinn : 4. trinn 2 Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalsk

Årsrsplan matematikk 2.klasse høst 2013.pdf : Årsplan RLE 2.klasse 2013-2014.pdf : Årsplan RLE 2.klasse 2013-2014.pdf : Årsplan musikk 1. og 2. trinn 2012-2013.pdf : Årsplan Kunst og Håndverk 1 og 2.klasse.pdf : Årsplan engelsk 2.klasse høst 2013.pdf : Halvårsplan Norsk 2. klasse.pdf : Kunst og håndverk vår 2013.pd Musikk 6.trinn.pdf; Naturfag 6. trinn.pdf; Norsk 6.trinn - .pdf; Samfunnsfag 6. trinn.pdf; Fagplan, Engelsk 6.trinn.pdf; KRLE - 6.trinn.pdf; Kroppsøving 5 Oppgaver for 4-7.trinn, laget av Kitty Mezzetti. Nettsted hvor lærere kan kjøpe undervisningsopplegg i musikk. Fra Eldar Skjørten, (Mediebedriftenes Landsforening) og Fagpressen som har gitt TV 2 Skole i oppdrag å utvikle læringsressursen på vegne av mediebransjen. Prosjektet er finansiert med midler fra Kopinors formidlingsfond Forslag til årsplan i musikk for trinn 5, utviklet av Borgeskolene i Fredrikstad. Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy Å musisere: M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering Lokal fagplan i Norsk for Myra skole : Matematikk. Lokal fagplan i matematikk for Myra skol

Forslag til årsplaner i musikk trinn 2 - Wikibøke

FAGPLAN I MUSIKK 1. - 3. TRINN. 2016-2017 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formål med faget. Musikk er et av menneskets grunnleggende åndelige behov. Musikk er et språk, og det er fascinerende både som uttrykksform og kommunikasjonsmiddel 2. lære bort en sanglek. 3. klatre, kaste ball, hinke, hoppe og rulle. MUSIKK slagverkinstrumenter. LYTTE gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter. 3. gjenkjenne lyden av gitar, piano, fløyte og skarptromme. 4. gjenkjenne lyden og navngi minst to blåseinstrumenter t FAGPLAN I MUSIKK FOR 10. KLASSE EMNE Minimum omfang METODE 1 Band Spille i band og fremføre musikk for andre på skolen og for foreldre. 2 Musikkteori. Videreføring i fra 8. og 9. trinn. Gjennomgang av musikalske termer, uttrykk og symboler. Gjennomgang av musikkens grunnelementer (puls, rytme ++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 ++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 Uke/ perio de 34 35 36 Kompetansemål KL06 Læringsmål Delta i framføring med sang, samspill og dans. Bli kjent! Øve til fellessaml. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser

FAGPLAN I MUSIKK 6. og 7. TRINN. 2016/17 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formål med faget. Musikk er et av menneskets grunnleggende åndelige behov. Musikk er et språk, og det er fascinerende både som uttrykksform og kommunikasjonsmiddel Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Årsplan musikk 2015 -2016 1.trinn Tid Tema Kompetansemål innhold Sanger, rim og regler 34 - 36 Musisere - bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder - delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser - delta i framføring med sang, samspill og dans -Vi synger sammen og lærer felles sange FAGPLAN CELLO Arendal Kulturskole Musikk gir universet en sjel, NIVÅ 1, TRINN 2 Øve på å gå inn på og ut av scenen Bukke ved begynnelse og slutt av musikkstykket, blikk-kontakt med eventuell akkompagnatør. Hvordan puste og bevege seg før vi begynner å spille

Kompetansemål i musikk, etter 2. trinn, musisere: bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder; delta i framføring med sang, samspill og dans; Kompetansemål i musikk, etter 2. trinn, lytte: lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet; Undervisningsopplegg 1: Vi lager et lydbilde i klasseromme Musikk 2, emne 3. M1GMU3100 30 stp. Valgfritt fag - Tegnspråk (del 2 av 2) 6. semester. Norsk tegnspråk 2. MGNT3200 30 stp. Pedagogikk fordypning 1: Digitalt støttet pedagogikk. 6. semester. De aller fleste jobber som klasselærer for 1-7 trinn. Ofte i team med andre lærere fordypningsoppgaven på 9 trinn. (Film/ 2 FAGPLAN I MUSIKK 8.KLASSE 8.klassene har 74 årstimer, dvs 2 uketimer i musikk. Elevene har en time pr uke i musikkteori, da i full klasse og en time i spill og komposisjon i delt klasse. Undervisningen foregår i klasserom, musikkverksted og multimediarom 1 Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for hiphop 1. Innhold) 2. Mål) 3. Organisering) 4. Rammefaktorer) 5. Vurdering)) Historikk! Hip!hop!kan!spores!helttilbake!til!1925,!der!danseren!Earl!Tucker!ogsåkalt¨snake!hips¨!var!en

Årsplan i musikk, 2

grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn som ble vedtatt 7. juni 2016. Programgruppen og faggruppenes tidsramme for arbeidet med nasjonale retningslinjer har 15.2 Musikk 1..... 50 15.3 Musikk 2. 15.2 Musikk 1.. 59 15.3 Musikk 2 I grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn vil undervisningsfag nevnt under 1.-2. studieår i forskriften være et annet fag enn norsk og matematikk Kosebamse-dag på 2.trinn. Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen Årsplan Musikk 5. trinn - 2018-2019 Årsplan kroppsøving 5.trinn 2018-2019 Årsplan samfunnsfag 5.trinn 2018-2019 Årsplan matematikk 5. trinn 2018-2019 Årsplan naturfag 5.trinn 2018-2019 Årsplan norsk 5. trinn 2018-2019. Årsplaner 7.trinn Årsplan i engelsk 7.trinn 2018-201 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løses. Øv på skriving.

Fagplan Musikk 1 og 2 2018-2019 - Studen

Fagplan Musikk > Norsk kulturskolerå

Fagplan i KRLE Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i KRLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi.Muntlige ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, refleksjon og argumentasjon Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Bruke enkle strategier for leseforståelse Setningsoppbygging: Stor bokstav og punktum Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg kan lese med pauser der det er punktum Jeg husker sto Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for billedkunst 1. Innledning 1.1 Billedkunst 2. Mål 2.2 Nivåer i bevisstgjøring 3. Organisering 4. Vurdering 1.Innledning Oslo musikk- og kulturskole har et bredt tilbud innen visuell kunst, en del av kursene som går over 12 uker tar kun for seg ett kunstuttrykk, som for eksempel tegning eller keramikk Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk o

Musikkblogg for 1. og 2.klasse - Den magiske koden - Tips ..

FAGPLAN I MUSIKK FOR 3. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN MÅL FOR TRINNET Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor der ein elev imiterer den andres trinn, repeterer, byter på, set saman trinna med dansen til forskjellig musikk FAGPLAN FOR DANS Organisering av - Øve på å gjøre trinn i takt til musikken. o Showdans , for 4.- 6.trinn: Timen starter med en enkel oppvarming, hvor vi enten har en fast oppvarmingsdans eller elevene hermer etter læreren. Hiphop, 1-2.trinn, guttegruppe, fra og med 4.trinn.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT: Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende; Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever; Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget; Faglig tyngde - lektor, god lønn, status; Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand; Utdanningen er samlingsbasert, men organisert som et. FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn 8.trinn MÅNED UK E TEMA LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMÅTER VURDERING August - september 34 - 38 Chap:1 Being young! On the Move 1 Diverse filmer tilknyttet temaet -Eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere -Formidle egne opplevelser av musikk o Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du praksis fra første studieår og kunnskap om. 1 FAGPLAN Matematikk 2 -videreutdanning for grunnskolelærere 5.-10. trinn 30 studiepoeng Dohkkehuvvon Dutkan- ja oahppostivrras 08.05.18 áššis 35/18, Public áššenr. 18/00220

MUSIKKLÆRERROMMET Musikk i Skole

Andre aktiviteter UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

 1. Årsplan for 7.trinn 2019-2020 : Lokal fagplan i engelsk 7. trinn : Fagplan KRLE 7.trinn 2019-20 : Fagplan samf.f. 7. trinn 2019-20 : Fagplan naturfag 7. trinn 2019-20 : Fagplan norsk 7trinn 2019-20 : Fagplan matte 7trinn 2019-20 : Fagplan KRØ 7trinn 2019-20 : Fagplan musikk 7trinn 2019-20 : Fagplan KUH 7.trinn 2019-2
 2. 2.12 Girsystem 27 2.13 Igangsetting og stans, kjøring rett fram og i sving 27 2.14 Blindsoner og tilpassing av atferd 27 2.15 Fare for tap av veggrep eller velt ved kjøring i sving 27 2.16 Kjøring i utforbakker 27 2.17 Kjøring i motbakker 28 2.18 Rygging 28 2.19 Trinnvurdering jf. § 7-5 28 Trinn 3 Trafikal del klasse C 2
 3. Hovedpunkter: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Muntlig kommunikasjon. bruke sang, musikk og bilder i.
 4. Side 1 FAGPLAN I NORSK 6. OG 7. TRINN 2020/21 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formål med faget Utforskning av språk som kommunikasjonsmiddel står sentralt fra første klassetrinn
 5. Side 1 FAGPLAN I NORSK 4. - 5. TRINN 2019 - 2022 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formål med faget Utforskning av språk som kommunikasjonsmiddel står sentralt fra første klassetrinn
 6. 2-4 Kristendom: Når noen dør Kristen etikk ------ Vite hva som skjer etter døden i følge kristne. Vite hva det doble kjærlighetsbudet handler om. Vite hva lignelsen Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men ikke bjelken i din egen? betyr. 5-8 Det gamle testamente Eleven skal kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1.
 7. Rye skole er en barneskole på Byneset i Trondheim. Her finner du kontaktinformasjon og info om ferie og planleggingsdager

NORSK 5.-7. TRINN. Lokal fagplan ‐ Dalgård skole. Sammensatte tekster • vurdere tekster og TVprogrammer. og begrunne. egne medievaner • bruke sang, musikk og bilder. i framføringer og. presentasjoner. Språk og kultur • finne språklige særtrekk i sitt. eget miljø og sammenligne. med noen andre dialekter. Timetall er oppgitt i. LOKAL FAGPLAN I ENGELSK FORDYPNING UNGDOMSTRINNET • kunne formidle egne opplevelser av musikk, filmer eller teater. 2 t/uke Skriftlig og muntlig Elevene skal i løpet av 8. trinn: Utarbeidet november 2016, A K-M • fordype seg i kjente og ukjente tekster. • gjennomføre skriftlige oppgaver og øvelser med fokus på ortografi Fagplan i norsk 7. trinn download Report Comment Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skole ÅRSPLAN TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2020 - 2021 TRINN 2. trinn LÆRERE Oddvar Nyborg UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20 ) KJERNEELEMENTER FRA FAG for perioden TEMA VURDERIN MUSIKK - 2.trinn Område Kompetansemål Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Eleven skal Revidert 09.08.19 kunne gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. - fortelle om musikk opplevelser muntlig - dramatisere mine musikk opplevelser, f.eks. Peter og ulve

Læreplan i musikk Læreplankode: MUS01-02 Side 2 av 9 Om faget Fagets relevans og sentrale verdier Musikk er et sentralt fag for skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling. Gjennom faget får elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv. I faget musikk utvikler elevene kompetanse i spill, san FAGPLAN FOR MUSIKK 2, trinn. FAGPLAN FOR MUSIKK 2, 1.-7. trinn 30 (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Emnekoder: G1MUS3100 G1MUS3200 Godkjent av fakultetets studieutvalg 13. august 2013 Redaksjonelle endringer . Detalje

Skjervøy barneskole : Skolens fagplane

Musikk: Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn: Læreplan: Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket MusikkisuM 1-4 Ny utgave. MusikkisuM er et spennende musikkverk for barnetrinnet. Verket gir både hele og supplerende opplegg i arbeidet med musikk Det er viktig at elevene allerede på 2.trinn leser høyfrekvente ord. Dette fører til høyere lesehastighet og bedre forståelse. Det er en klar sammenheng mellom forståelse og lesehastighet. Elevene leser de høyfrekvente ordene så fort de kan i løpet av et minutt. De setter en strek under det siste ordet de kommer til

Skibotn skol

Målgruppe: 1.- 2. trinn . Oppgaven: Aktiv lytting. Barna danser til Griegs musikk. Tidsramme: ca. 10 minutter Ressurser: Fri gulvflate, musikk: Grieg - I Dovregubbens Hall Innhold og framgangsmåte: Vi lytter til Dovregubben og snakker om musikken Fagplan Krohnengen og Eventyrskogen skoler Planen er sist revidert 17.09.10 av Nina 2. trinn Elevene skal bli fortrolige med bruk av informasjonsteknologi på en lettfattelig måte. Her er det naturlig og la dette bli en del av fadderarbeidet. Musikk Komponere. Årsplan musikk : Årsplan i samfunnsfag 4.trinn 2019-20 : Årsplan i KRLE 4. trinn 2019-2020 : Arsplan i matte 4 tr-2019-2020 : Arsplan i norsk 4 tr-2019-2020 : Arsplan i naturfag 4 tr-2019-2020 2 : Årsplan i engelsk 4.trinn 2019-20 : Arsplan i kroppsoving 4 trinn 2019-2020 : Arsplan i kunst og handverk 4 tr-2019-202 Quest 5-7 viderefører de gode grepene fra Quest 1-4.Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene. Bøkene har synlig differensiering. I Quest 5-7 skal elevene gradvis produsere mer selv, både skriftlig og muntlig. Elevene får gode modeller og oprifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin Her er Baller eller musikk. Salaby Intro. Bokmål; Nynors

2.trinn har laget egne memoryspill, noe elevene syns var veldig stas. A-klassen startet med spillet sitt under internasjonal uke, og fikk dermed dette som tema. I stedet for to og to like brikker ville vi ha to og to motiver som hørte sammen. Det ene skulle være et flagg, og det andre skulle være noe elevene forbandt med dette landet Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle og løper tilbake og henter neste mann på laget Kompetansemål fra Kunnskapsløftet 1.-4. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Lytte, etter 2. trinn:) samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi; samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo (Musisere, etter 4. trinn:) imitere og improvisere over enkle rytmer og klange Musikk, lytting,2.trinn: Gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter. Author: Line Tyrdal Created Date: 11/12/2014 04:38:00 Last modified by: No23455 Company

Lokale fagplaner - loren

 1. Fagplan KRLE 2018-19 Skolens navn Dato Ramstad skole 14.08.18 Adresse Telefon Høvikveien 30, 1363 Høvik 67835020 Fag KRLE Kode Klasse/gruppe 10.trinn Skoleår 2018-2019 Lærer Sunniva Dahle Kaarvann, Felicia Røkaas Vilde G. Veiteberg, Nina Bjørnvol
 2. Trinn 2 I trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt et bestemt timetall for undervisningen på dette trinnet. Elevens kjøreferdigheter bestemmer omfanget av undervisningen
 3. Vil du bli lærer for 1-7 trinn? På USN får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir lektorkompetanse med lektorlønn

Moava.org : Undervisningsoppleg

 1. 2. Rammefaktorar for undervisning 2.1 Fargeglobus Musikk og dramapedagogisk undervisnings-tilbod for elevar i språkopplæring ved Bryne Kompetansesenter. Alder 1.-10.trinn. Obligatorisk deltaking i skuletida. Grupper inndelt etter alder/klassetrinn: 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10.trinn. Undervisninga følgjer skuleruta
 2. IKT-fagplan Lilleaker skole IKT-fagplan Lilleaker skole. 27.01.15. Side 3 av 12. 2 FORORD Fagplanen for IKT vil ligge på skolens hjemmeside (www.lilleaker.gs.oslo.no) og vil jevnlig bli oppdatert. Planen gir en rettesnor for læreren til å gi elevene en mulighet for god progresjon i ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy i ulike fag
 3. Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7 km øst for Arendal sentrum
 4. Det finnes mange ulike typer hjelpemidler på nettet for å skape musikk også for elever på småskoletrinnet. Av disse er nok Soundnation det enkleste å bruke og forstå. Soundnation. date 3. juni 2017; kommentarer Legg igjen en kommentar; Komponere Standard. Her er et program som egner seg for alle trinn i småskolen, men også på.
 5. Velkommen til Mylder digital Velg trinn. Til Lærersidene. Om Mylder; Praktisk informasjon; Nødvendig programvar

Forslag til årsplaner i musikk for 5

Replay. Hjem; Stairs 2; Stairs 2 1.-2. trinn; Spill og musikk; Puslespill; Tilbake. Puslespill. Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Disse nettsidene trenger en nyere versjon av Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer. FAGPLAN I MUSIKK FOR 1. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 2 . ÅRSTRINN MÅL FOR TRINNET Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Musisere Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder imitere rytmer og korte melodier i ulik

Myra skole : Fagplaner 1

Søk plass på dans. Alder: 2 - 19 år. Undervisningssteder. Huseby barneskole, Ila skole, Ranheim, Spongdal, Byåsen skole, Brundalen skole, Sjetne skole, Kattem skole og Sørborgen skole. NB! Høsten 2020 utvider vi med NYE FLOTTE DANSETILBUD VED KULTURSKOLEN på Trondheim katedralskole (Danselinja på Katta) . Kontakt avdelingsleder for scenekunst Susanne Rasmussen for nærmere informasjon. Praksisopplæring i grunnskolens 5.-10. trinn utgjør en sentral læringsarena i utdanningen og er integrert i fagenes undervisning. Omfanget på praksisopplæringen er 20 uker (100 dager) fordelt over fire år; 6 uker i første, andre og tredje studieår, og 2 uker i fjerde studieår Som følger av dette skal hele 2. trinn ha hjemmeundervisning fra og med førstkommende mandag, skriver skolen på sine hjemmesider. Gjertrud Lødøen, kommuneoverlege i Bærum, skriver i et brev til de foresatte at både lærere og elever ved klasse 2A og 2B kan ha blitt eksponert for smitte Musikk er en kilde til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur. Musikkfaget skal gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger Fagvalg for 6. semester Engelsk 2 KRLE 2 Kroppsøving 2 Kunst og håndverk 2 Musikk 1 Naturfag 2 Samfunnsfag 1: 6. sem: EN-154-1 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 2 15 sp: EN-156-1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk 2 15 sp: PRA1-302-1 Praksisstudium, 3.studieår, vår 0 sp: 6. sem: REL127-1 Religion, tekst og estetikk 15 s

Studieplan og emner - Barnehagelærer - Lærerutdanninger

1 FAGPLAN KLASSETRINN: 9. trinn FAG: Musikk SKOLEÅRET: Kompetansemål Tema / emne Lærestoff / Læremidler Bruke ens Rytmisk : Samspill med Boomwhackers Stensiler utlevert av pedagogisk fagsenter Youtube Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Hele klassen: Trene på å finne pulsen i en og bygge rytmer rundt den. Samspill av utvalgte sanger Grunnleggende ferdigheter Å kunne lese Vurderingsform. FAGPLAN FOR SANG * Organisering av sang- undervisningen: Ukentlig undervisning 36 uker i året. Hovedsakelig enetimer på 22 minutter, men elevene kan også undervises i små grupper på 2-3 elever, da med felles time på 40-60 minutter. Målgruppe/alder/inndeling Kulturskolen tilbyr individuelt tilpasset opplæring i sang, for elever som er 12. Du vil fordype deg i 2-3 fag i grunnskolen, og du vil kunne formidle og veilede denne kunnskapen videre til barn og unge. Dette lærer du på grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10. Gjennom studiet vil du få undervisningskompetanse i 2-3 fag og faglig fordypning i ett undervisningsfag eller pedagogikk Kittys komplette engelsklæreverk for 4. trinn finner du her. Kan fritt lastes ned og brukes av lærere og foreldre. Kittys engelsk for 4. trinn. Søk på dette nettstedet. Startside. Uke 34 og 35. Uke 36 og 37. Uke 38 og 39. Uke 41 og 42. Uke 43 og 44. Uke 45 og 46. Uke 47. Musikk 1 Vidareutdanning for lærarar i grunnskulen 1-10 retter seg mot lærarar i grunnskulen som ikkje har formell utdanning i musikk. Det blir lagt opp til eit differensiert opplegg for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn i deler av emnet dersom deltakarane har behov for dette

Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til læreverk 34 - 36 lesestrategier tilpasset rollespill og drama, 37-39 mottakerbevissthet oppsummere personlig og 40 Skriftlige tekster Bruke ulike formålet med lesingen Muntlige tekster Opptre i ulike språk-roller gjenno Studiet gir kompetanse for å undervise i norsk på 5-10. trinn. Videre utdanning. Bestått Kompetanse for kvalitet: norsk 2, 5.-10. trinn kvalifiserer for opptak til Norsk fagdidaktikk 30 stp. Samlinger. Samling. Fagplan for slagverk Uendelige variasjoner av ting å slå på gjør at det fort kan bli overveldende å ta det inn over seg, men heldigvis vil godt grunnarbeid gjøre en i stand til å mestre det meste som kommer i en ens vei

 • Minions kuchen kaufen.
 • Gisline harstad.
 • Pokémon go coordinates hack.
 • Callebaut hvit sjokolade.
 • Leggbeinet.
 • Vrouwenvoetbal ploegen.
 • Avføringsmidler laksantia.
 • Recklinghäuser zeitung lokalsport.
 • Hawik iv download.
 • Aktør kryssord.
 • Fyllitt og glimmerskifer.
 • Medvind arbetstid mobil.
 • Möbel boss dresden gompitz öffnungszeiten.
 • In vincula ü30.
 • Unfall frankenthal.
 • Veiledning samordnet registermelding.
 • Electoral votes usa.
 • Hunger games 4 netflix.
 • Tørke sko raskt.
 • Åkerneset geiranger.
 • Intertekst guten med den blå gitaren.
 • Marketing mix norsk.
 • Nicola beer ehemann.
 • Brødrene grimm askepott.
 • Les aventures de don quichotte streaming.
 • Hvordan fikse mellomrom mellom tennene.
 • Mexikanischer schwanzlurch rätsel.
 • Quasimodo pirmasens schlägerei.
 • Süße jungs 14 jahren.
 • Psd software.
 • Weltbild katalog oktober 2017.
 • Hvordan fikse mellomrom mellom tennene.
 • Uppkörningsramp släpvagn.
 • Gaustatoppen skisenter.
 • Toxoplasma wiki.
 • Hvit te koffein.
 • Sorte skilt regler.
 • Institut français de norvège oslo.
 • Mat før trening om morgenen.
 • Emperor norsk.
 • Hebammenpraxis am wasserturm.