Home

Rosakompetanse

Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Kompetansehevingen som tilbys er tilpasset ditt arbeidssted og dine behov Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert Rosa kompetanse, Oslo, Norge. 4,9 k liker dette. Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesen, barnevern, skolesektoren, barnehager,.. Rosa kompetanse, Oslo, Norway. 4.9K likes. Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesen, barnevern, skolesektoren, barnehager, politiet og..

Rosa kompetanse - FRI - Foreningen for kjønns- og

 1. oritetstematikk
 2. Mange veit ikkje kva Rosa kompetanse står for. Det er foreininga FRI som tilbyr kurs til alle ansatte i helse-, sosial-, skule- og justissektorane, og til alle delane av samfunnet. Dei har undervisning om kjønns- og seksualmangfald til helsevesenet, skulesektoren, politi og påtalemyndiheit. Det er finanisert av helsediretoratet, Bufdir, utdanningsdirektoratet og politidirektoratet
 3. Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Selv om arbeidet vårt med kompetanseheving er atskilt fra mye av FRIs arbeid med politisk påvirkning, sosiale møteplasser og internasjonale spørsmål, sikrer organisasjonen oss en viktig nærhet til folks levde liv
 4. Rosa-kompetanse. Barns møte med seksualiteten Full støtte til Jorunn Hasle. Rosa kompetanse Barns møte med seksualiteten. Til toppen Besøksadresse: St. Marie gate 68, Sarpsborg; Postadresse: Postboks 83, 1701 Sarpsborg; Telefon: 69 11 11 11; Personvernpolicy.
 5. Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Etter å ha lest teologistudent Eirik Steenhoffs innlegg (dagen 5. oktober) om vårt arbeid har vi behov for å komme med en oppklaring rundt hvem vi faktisk er og hva vi jobber for

Rosa kompetanse i barnevernet . Seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter blir ofte glemt i barnevernet. Vi trenger verktøy for inkluderende praksis og kunnskap for å kunne ivareta lesbiske, homofile og bifile barn, ungdom og familier på en god måte. 23.05.2018. 13:14 Rosa kompetanse. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Vibeke Horn snakker med Mathias Holst fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) om kurset Rosa kompetanse. Relaterte videoer. 06:56. Mads Nordmo om fordommer. 846 views 13. april 2016. NB rosa kompetanse. Kronikk «I dagens barnehage treng ein kompetanse og kunnskap om barns legning og kjønnsidentitet» Når Oslo feirer Pride, markerer denne barnehagen Stolthet. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Rosa kompetanse - kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis, Stavanger Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena A

Rk skole - FRI - Foreningen for kjønns- og

Rosa kompetanse - Startside Faceboo

Rosa kompetanse - hvem er vi og hva jobber vi for? Ingen seksualisering av barn i skolen. Alle menneske ønskjer å leva gode liv og ha det godt med seg sjølv. Toleranse for andres meninger - en vanskelig sak. Mangfoldet i familien må møtes i skolen. Krever svar om kirkens samlivsetik Rosa kompetanse. Hvordan bidra til at barn og unge er trygge på kjønn og seksualitet? Dette arrangementet passer for alle som jobber med barn og unge, og som ønsker å være mer inkluderende, og gjøre en forskjell. Fra Rosa kompetanse sine hjemmesider: De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv Hun forklarer at rosa kompetanse handler om å lytte til mennesker som har en annen erfaring med kjønn og identitet enn flertallet av oss har. Uten å bli redde. Uten å fordømme. Uten å kunne lene seg til Bibelen. For det står ikke noe om rosa kompetanse der. Bare om kjærlighet. Og den er rød. Og rosa. Og lyseblå Tall og statistikk på levekår for LHBTIQ-personer. Hvor mange er lhbtiq, befolkningens holdninger, skole og utdanning, helse, arbeidsliv osv

Rosa kompetanse - Home Faceboo

 1. Christine Melve Ellingsæter, til venstre på bildet, er kontaktlærer 8. trinn på Montessoriskolen i Bergen - og tok initiativet til at Rosa kompetanse skole hadde tre timer kurs med de ansatte i dag!..
 2. - Ansatte i barnevernet er gode til å snakke om det som er vanskelig, men akkurat tematikk knyttet til seksualitet og kjønnsidentitet, synes de er vanskelig å gå innpå. Det sier Veronika Paulsen, forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning, om et av hovedfunnene i den ferske rapporten «Skeive.
 3. Behov for rosa kompetanse. Jeg jobber i Rosa kompetanse, som er fagavdelingen til FRI. Vi holder kurs om kjønn, seksualitet og inkluderende praksis, for folk som jobber med folk, over hele landet. Målet vårt er å bidra til at alle mennesker, uavhengig av kjønn og seksualitet, skal få kunne leve gode liv som hele seg
 4. Rosa kompetanse . Skeive har dårlige oppvekstvilkår på Agder. Økt kunnskap hos alle som jobber med barn vil gi større rom og trygghet for det å være annerledes. Kompetanseheving av ansatte i barnehager og skoler vil bidra til å synliggjøre et mangfold av familieformer. Målet er å.
 5. Fra Rosa kompetanse sine hjemmesider: De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å [
 6. Rosa kompetanse skole. Rosa kompetanse satser mye på kurs for lærere og foreldre. Her kan du bli kjent med FRI's presentasjon av disse kursene, og noe av materiellet de bruker overfor lærere, foreldre og også elever
 7. Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. De er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet,.
Kjønn og seksualitet i psykiatrien - Vestre Viken

Rosa kompetanse bidrog på ein veldig informativ og god måte til at vi fekk sett fokus på korleis vi som vaksne i skulen kan møte ungdomar i samtalar om dette. Gjennom eit glimrande føredrag, krydra med humor og diskusjon i etterkant, bidrog dei til å avmystifisere temaet Rosa kompetanse Skeiv ungdom osv. Kjønnsforvirring og kjønnsdysfori blant barn og unge i dag. Hva er kjønnskorrigerende behandling? Hva kjennetegner den radikale kjønnsideologien? Hva står Foreningen FRI for? Hva skjer innen politikk og lovgivning? Personlige historier. Hva kan vi gjøre Kurset «Rosa kompetanse på din arbeidsplass» ble tilbudt første gang under fjorårets Pride-uke og fikk svært gode tilbakemeldinger. Formålet er å kunne heve kompetansen om kjønn og seksualitet på vår arbeidsplass slik at vi individuelt og i fellesskap blir bedre på å opptre inkluderende i praksis

Rosa kompetanse | Norskeskolen

Rosa kompetanse, Oslo, Norway. 4,9 tusind Synes godt om. Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesen, barnevern, skolesektoren, barnehager,.. Rosa kompetanse er en fagavdeling underlagt FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. De har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis Rosa kompetanse skole er rettet inn mot ansatte i skolen og bidrar til økt kunnskap om kjønn og seksualitetsmangfold og forebygging av gruppebaserte fordommer - Vi får stadig flere henvendelser fra foreldre og ansatte i barnehager som ønsker å lære mer om hvordan de skal trygge barn som ikke lever opp til de strenge kjønnsrollene, sier Ingvild Endestad - Rosa kompetanse er én spesiell avdeling innen Foreningen FRI. Det kan være vanskelig for oss som kirke å godta den bevegelsen, sier Bjarne Olaf Weider. - Hva er problematisk med FRI? - Jeg tror mange assosierer dette med noe som kirken ikke kan stå for,. Rosa Kompetanse Skole handler selvfølgelig også om at skeive elever skal unngå å bli trakassert eller diskriminert, noe vi tror vi kan få redusert ved å øke kompetansen i skolen. - Hva med den gode gamle metoden som gikk ut på å dra ut på informasjonsoppdrag til skoleklasser

Rosa kompetanse: Fordi alle skal kunne leve gode liv som

 1. Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge
 2. JA til tokjønnsmodellen NEI til radikal kjønnsideologi - Et opprop til politikerne på Stortinget og til den norske befolkning om å stadfeste at det kun eksisterer to kjønn, mann og kvinne. Dette oppropet sier JA til to-kjønnsmodellen og NEI til at radikal kjønnsideologi skal implementeres i barnehager, skoler og i samfunnet som helhet. Våre barn og samfunnet for øvrig skal ikke måtte.
 3. «Rosa kompetanse justis» Et undervisningsopplegg som viser hvordan ansatte innenfor skole-, helse- og justissektoren kan møte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på en ivaretakende måte
 4. Rosa kompetanse er en fagavdeling i Foreningen Fri. Et viktig punkt i Fri sin politiske plattform er at de ønsker å avskaffe tokjønnsmodellen
 5. Mange veit ikkje kva Rosa kompetanse står for. Det er foreininga FRI som tilbyr kurs til alle tilsette i helse-, sosial-, skule- og justissektorane, og til alle delane av samfunnet
 6. Denne evalueringen av kompetansehevinstiltaket Rosa kompetanse barnevern er en del av et større forskningsprosjekt om Barnevern i et LHBTI-perspektiv som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020. Prosjektet utføres av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Helse på oppdrag fra Bufdir

Rosa kompetanse. I innspillene til planen trakk Unio også fram betydningen av en forsterket støttefunksjon rettet mot arbeidslivet. Unio har flere ganger benyttet seg av ressurspersoner fra Rosa kompetanse. - Samlingene har vi utelukkende fått gode tilbakemeldinger på Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer. Les om skriftlige innspill til komiteene - Rosa kompetanse justis har besøkt deler av Politiets Fellesforbund for kursing tidligere. Mangfoldskompetanse er ferskvare, og vi vil derfor tilby alle en ny runde med kursing, som for tiden gjennomføres digitalt, forteller Elsa Skjong, juridisk rådgiver og tiltaksleder for Rosa kompetanse justis ROSA KOMPETANSE. Gjennom sin personlige erfaring som mor, erfarte hun hvor vanskelig det var å snakke om tema. Hun utfordret derfor sin egen arbeidsplass til å ta tak i tematikken. Accenture ble dermed det første selskapet som gjennomførte Rosa Kompetanse for sine medarbeidere i januar 2014

Rosa kompetanse - Norge IDA

Siden du leter etter finnes ikke. Vi fikk nye nettsider i 2017, da Høgskolen i Bergen fusjonerte med to andre høgskoler og ble til Høgskolen på Vestlandet Rosa kompetanse har siden 2006 undervist ansatte i helse- og sosialsektoren, barnevernet, skolevesenet, barnehagen og justissektoren om kjønns- og seksualitetsmangfold. Målet er å bidra til å gjøre mennesker som jobber med mennesker trygge på temaer knyttet til kjønn, seksualitet, identitet og normer, slik at enkeltmennesker blir godt ivaretatt i møte med de ulike sektorene

Rosa kompetanse, som er en avdeling i Foreningen Fri, kommer til oss for å holde kurs. Kurset passer for alle som jobber i skolen, barnehagen og foreldre. Park inn Karmøy, Avaldsnes 22.10. kl. 17.00- 20.00 Gratis for medlemmer, ikke medlemmer betaler 200,-. Betales til konto 9011.05.13096 eller Vipps til 137334 Rosa kompetanse helse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Rådgiver Hilde Arntse FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr med kurset Rosa kompetanse arbeidsliv gode innspill om hvordan offentlige og private arbeidsplasser kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn Fylket sponser «rosa kompetanse» Uhørt: Øivind Benestad har aldri hørt om at en interesseorganisasjon får betalt for å fremme sin ideologi i norsk skole, slik FRI nå får. Foto Marion Haslien Foto: Marion Haslie

FRIs rådgiver i Rosa kompetanse skole har blitt leder i FRI, og vi søker hans etterfølger: Rådgiver Rosa kompetanse skole i FRI FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en nasjonal medlems- og interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med samfunnets normer for kjønn eller seksualitet Snakk om det! Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet? Pornografi, sosiale medier og overgre

Tagget med rosa kompetanse. 04:51. Rosa kompetanse. 863 views 9. november 2016. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Vibeke Horn snakker med Mathias Holst fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) om kurset Rosa kompetanse. Til toppen av siden Torggata 12 0181 Oslo. Telefon: 993 56 060. E-post: skolenes@skolenes.no. Snarveier. Kontakt oss; Medlemsfordeler; Medlemsnett; For studenter - gratis medlemska Rosa kompetanse er en del av Foreningen FRI som arbeider for å øke kompetansen om LHBTIQA+ og kjønnsidentitet hos forskjellige yrkesgrupper som jobber med mennesker. Hilde jobber spesifikt opp mot skolene for å øke kompentansen på dette feltet hos skolene 26.11.2020 17:30:00 26.11.2020 17:30:00 Europe/Oslo Webinar i Rosa Kompetanse for medlemmer i barnehagen i Utdanningsforbundet Viken Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen

Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i. ROSA (Reetablering - oppholdssteder - sikkerhet - assistanse) jobber med å bistå personer som er utsatte for menneskehandel slik at de får utløst sine rettigheter i Norge, og å løfte deres erfaringer og utfordringer for å bedre deres vilkår Prosjektet Rosa kompetanse Helsedirektoratet finansierer prosjektet Rosa kompetanse , et tilbud om opplæring og kompetanseheving for ansatte i skole-, helse- og sosialtjenesten og barnehager. Målet er at fagpersoner skal få økt kompetanse til å gi homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) likeverdige tjenester

LHBTQ Kompetanse (rosa kompetanse) - kurs for ansatte i bydelens ansatte (SV) (PDF 186KB) Saken behandles i. Dato Møte; 14.09.2017: Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg. Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 14.09.2017.pdf (PDF 456KB) 07.09.2017 Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH). Avdelingen tilbyr kurs i hvordan man møter ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk på en fordomsfri måte. Enkelte menigheter har allerede gjennomgått Rosa kompetanse-kurs, får Klassekampen bekreftet av FRI-rådgiver Hilde Arntsen

Derfor trenger vi rosa kompetanse - Vårt Lan

 1. I anledning pride-uken i Oslo så er ukens podkastintervju med Hilde Enger Arntsen fra Rosa Kompetanse. Rosa kompetanse er en del av Foreningen FRI som arbeider for å øke kompetansen om LHBTIQA+ og kjønnsidentitet hos forskjellige yrkesgrupper som jobber med mennesker. Hilde jobber spesifikt opp mot skolene for å øke kompentansen på dette feltet hos Read Mor
 2. dre grad opplever
 3. Rosa Kompetanse helse- og sosial skal medvirke til at både behandlere og pasienter blir tryggere på seg selv ¿ og på hverandre. Vi søker nå etter en person til å lede vårt helse- og sosialfaglige arbeid. Du må ha helsefaglig utdanning, være flink til å formidle og ha godt humør

Sarpsborg Arbeiderblad - Rosa-kompetanse

Rosa kompetanse i kirka. Postet den 11. april 2016 by rosakampen. Etter årelang debatt har kirkemøtet i dag omsider vedtatt at kirken kan vie likekjønnede. Gratulerer til alle som nå får gifte seg der de ønsker, og til alle prester som får følge hjertet I tillegg vektla den rød-grønne regjeringen en styrking av politikken på LHBTI-feltet, noe som resulterte i bedre økonomiske vilkår for de frivillige LHBTI-organisasjonene, opprettelsen av LHBT-senteret, økning i støtte til pridearrangementer, Blikk, samt kompetansehevende kurs («Rosa kompetanse») i skolen, helsevesenet og politiet Likestillingssenteret KUN arbeider med likestilling, mangfold og integrering. KUN arrangerer kurs og fagdager innen fagområdene vold, likestilt arbeidsliv, sosial kontroll og barn og oppvekst Til daglig jobber hun som leder for Rosa kompetanse helse og sosial der hun holder foredrag om kjønns- og seksualitetsmangfold. Luca. Luca jobber til daglig i FRI- foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Han har en mastergrad i kjønnsstudier og har lenge jobbet for rettighetene til mennesker med kjønnsinkongruens

Rosa kompetanse handlar om å tileigne seg kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfaldet dagens samfunn har - som er utruleg viktig kunnskap for dei som jobbar med menneske, spesielt innan barnehage- og skulesektoren. Denne viktigheita er større enn ein trur. I dagens samfunn er mangfaldet betrakteleg større enn før. Kjønn, normer og identitet er omdiskuterte tema [ Kjønnsidentitet. Rosa kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs. - De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn, og i tråd med læreplanen underviser vi om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer Kirken må utvikle rosa kompetanse, sier kirkerådsleder Kristin Gunnleiksud Raaum til Klassekampen fredag 27. januar, men hvordan skal man karakterisere de kreftene som ønsker å gjøre oss alle til skeive Rosa kompetanse har vi benyttet ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative. Den kvantitative delen har bestått av en gjennomgang av spørreskjema fra kursdeltakere for perioden 2015-2018, samlet inn av kursholdere i Rosa kompetanse barnevern Rosa kompetanse skole: 12:30-15:30 Elias Blix Auditorium, Universitetet i Nordland Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) lever gode liv. Samtidig viser forskningen en overrepresentasjon når det gjelder rus og psykiske helseplager

Rosa kompetanse - hvem er vi og hva jobber vi for

Rosa kompetanse i barnevernet Fontene

- Rosa kompetanse kjenner lærerhverdagen godt, og er både ydmyke, humoristiske og faglig sterke når de kurser lærere i disse temaene. Derfor var de en naturlig samarbeidspartner, forteller Jorid Bakken Steigum fra Skoleprogrammet VIP. Ny måte å tenke på for lærere FRIs tiltaksleder i Rosa kompetanse skole har blitt avdelingsleder for Rosa kompetanse, og vi søker hennes etterfølger: Tiltaksleder Rosa kompetanse skole i FRI FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en nasjonal medlems- og interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med samfunnets normer for kjønn eller seksualitet Denne evalueringen av kompetansehevinstiltaket Rosa kompetanse barnevern er en del av et større forskningsprosjekt om Barnevern i et LHBTI-perspektiv som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020

- Hva er problemet med at lille Ole går i kjole? - Foreldre

Rosa kompetanse - FilMe

KUN - senter for kunnskap og likestilling er en stiftelse som jobber med likestillingsspørsmål. KUN arrangerer kurs i rosa kompetanse, et undervisningsopplegg som er utvikla av Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) Leder av Rosa kompetanse skole Hilde Enger Arntsen ga de fremmøtte en innføring i fagområdet med gode eksempler, filmsnutter og tips til hvordan vi kan oppføre oss i hverdagen. Målet er at skolen skal være et sted der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan være seg selv, og kjenne seg trygge og inkluderte KrFU-nestleder Hadle Bjuland fikk landsmøtet med seg på å si nei til både abortliberalisering og partilederens forslag om å gjøre Rosa Kompetanse-kurs obligatorisk for lærerstudenter Rosa kompetanse. Villroser . October 11, 2014. Likestilling, Levekår. Den ideelle verden . Villroser . October 11, 2014. Likestilling, Levekår. I den ideelle verden så ville det aldri vært et særskilt behov for en plan for likestilling, inkludering og mangfold Synne begynte i Skoleprogrammet VIP september 2020. Hun er allmennlærer med master i familiebehandling. Hun har tidligere jobbet innen barnevern og psykiatri. Før hun kom til Skoleprogrammet VIP var hun avdelingsleder for Rosa kompetanse i FRI og universitetslektor ved OsloMet, på master i sosialfag. E-post: Synne.Hall.Arnoy@vestreviken.n

rosa kompetanse - Barnehage

Mathias Holst forteller om arbeidet i Rosa kompetanse arbeidsliv. Program er under utarbeidelse og oppdateres etter hvert. Registrer din informasjon under for å melde deg på. Personlig informasjon. E-postadresse. Skriv inn e-postadresse. Jeg melder meg på digital nettverksamling. Onsdag 25. Rosa Kompetanse er et politisk-ideologisk program. Vil du ikke, så skal du. Nå ønsker disse norske politiske elitene å tvinge dette på hele befolkningen. Om de får det som de vil kan du risikere bot eller fengsel om du påpeker at en person med penis faktisk ikke kan være en lesbisk kvinne

Har du nok Rosa kompetanse? – Oslo universitetssykehus

OsloMet - storbyuniversitetet - Nettarbeidsplass for tilsatte. Studiestedene er åpne. Les oppdatert informasjon for studenter og ansatte Rosakompetanse og forfatterne om boken Princesse Ivar kommer og skal holdet innlegg om dette tema. Kontakt oss Nettbutikken Presse Fagforbundet Ung Brosjyrer og materiell Fagakademiet - Kurs, konferanser og studier Ledige stillinger Personvern. Fagforbundet i Norge. Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Osl Det er viktig for å sikre inkludering av personer med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. For oss handler det om at det skal være godt å leve i Harstad uansett hvem du er eller elsker. Torsdag er starten på et enda mere inkluderende Harstad. Planen blir et flott. Likeverdige helsetjenester også for skeive er temaet i ny podcast fra Rådet for sykepleieetikk, laget av Terje Årsvoll Olsen i samtale med Nanna Klingenberg i Rosa kompetanse. 15.45: Kurs for ansatte i skolen med Rosa Kompetanse - UiT, campus Harstad. 15.45 : Kurs innenfor helse og sosial med Rosa Kompetanse - UiT, campus Harstad. 17.00: Kurs for ansatte i barnehage med Rosa Kompetanse - UiT, campus Harsta

Adjunkt i drama og teater (OsloMet) og tiltaksleder for Rosa kompetanse barnehage i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Lektor i Drama og teater (NTNU) og rådgiver i Skoleprogrammet VIP. Sitter i styringsgruppa for Rosa kompetanse skole. Informasjon . Side: 51-55 Rosa kompetanse 2016 Dag 2 Den andre dagen av årets Rosa kompetanse-seminar startet med Nina Nakling som hadde tittelen Fritt vilt eller vilt fritt?Dette var et standup-innslag som sneiet innom standarder og måling, normalitet, danning, roller, flagg og ymse anna Rådgiver Rosa kompetanse skole i FRI FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en nasjonal medlems- og interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med samfunnets normer for kjønn eller seksualitet Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdannings-direktoratet og Politidirektoratet. Skolen skal ha nulltoleranse for bruk av skjellsord, mobbing og trakassering på grunnlag av kjønn og seksualitet. Les mer om FRI og Rosakompetanse her Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesen, barnevern, skolesektoren, barnehager, politiet og bedrifter. Ta kontakt på rosakompetanse@foreningenfri.no, så skreddersyr vi et opplegg for deg

Ressurser – FRI – Foreningen for kjønns- ogFordi alle skal kunne leve gode liv som seg selv
 • Symbol for styrke tattoo.
 • Winsen luhe sehenswürdigkeiten.
 • Stigmatisering synonym.
 • Mekanisk organisk analyse langrenn.
 • Beste fisketider.
 • Udk konzertsaal sitzplan.
 • What does the dementors do.
 • Bulgarian split squat bodybuilding.
 • Flytte til utlandet.
 • What is bluetooth.
 • Princes street edinburgh shops.
 • Pleuravæske symptomer.
 • Fnp stadtredaktion.
 • Weber kettle 57 cm.
 • Nobelpris litteratur 1915.
 • Lavkarbo sjokoladekake i kopp.
 • Led pære med skumringsrelé.
 • Hva er en ætt.
 • Axl rose jan eggum.
 • Monumentalbygg vikingtiden.
 • Wo ist heute was los in meiner nähe.
 • Tanzschule vechta hip hop.
 • 7 inch lp.
 • Vikingbad speil.
 • El toro spanisches restaurant cloppenburg.
 • Sentence linking words.
 • Øret oppbygging.
 • Toleranse definisjon.
 • Byggesteinene i dna.
 • Kiwi kalorier.
 • Gntm lynn paparazzi.
 • Pekingeser katt.
 • Stage club hamburg kapazität.
 • Regler for lærere.
 • Limousin ko.
 • Endodermis funktion.
 • Hvordan lage slideshow med musikk.
 • Ringorm salva receptfri.
 • Overspenningsvern 385/4.
 • Bundesland niedersachsen kinderseiten.
 • Kolloidales silber kritik.