Home

Islam vs kristendommen etikk

 1. Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn
 2. Islam er en lovreligion. Det betyr at en rekke fastsatte lover eller regler for oppførsel avgjør hva som er rett og galt. I islam er disse lovene blitt til basert på Koranens ord, Muhammads eksempel, og islamske juristers tolkninger av de to førstnevnte. For å forstå islamsk etikk må en derfor se nærmere på disse tre kildene
 3. Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver K Christensen i boken Lydighet eller lovsang
 4. Oppgaven tar for seg konflikten som har herjet mellom islam og kristendommen i lang tid. Den inneholder blant annet grunnlaget for konflikten i et historisk perspektiv, informasjon om islamsk fundamentalisme og fremtidsutsikter for konflikten. Merk at oppgaven er skrevet på dansk
 5. Islam og etikk. Religionssammendrag om Islam og etiske spørsmål. (Jf. Kristendommen) - Alle menneskelige uttrykk og utredninger om Allah er ufullkomne fordi han er en del av det uskapte - Det er 99 forkjellige navn på Allah. o Beskriver ulike sider ved hans vesen og egenskaper

Religion og etikk - Islam - etikk - NDL

Islam og kristendommen - er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale Religion og etikk. Religion og livssyn. Kristendommen. Kristendom - verdensbilde og menneskesyn. Fagstoff. Kristendom - verdensbilde og menneskesyn. Ifølge kristendommen ble alt i universet skapt av én og samme gud. Særegent i kristendommen er troen på at Gud ble menneske i Jesus Kristus, og at Gud utgjør en treenighet. Treenigheten.

ISLAM OG KRISTENDOM - NOE LIKT OG MYE - Damaris Skole Gr

 1. Ettersom kristendommen er den desidert største religionen i verden, har kristen etikk fått stor historisk innflytelse. Flere verdier som omhandler frihet, toleranse, menneskeverd og sosial rettferdighet har i europeisk historie blitt påvirket av kristendommen
 2. Kristendommen har gjennom hele sin historie ikke bare handlet om rett tro, men i høy grad også om de rette handlinger. Etter kristen oppfatning er en tro uten gode gjerninger en død tro. Etikk har derfor hele tiden vært en viktig del av den kristne teologien.
 3. Islam vs. kristendom - igjen. Der etikk i kristendom oppsummeres med fire setninger, oppsummeres etikk i islam med to - selv om det er plass på siden til mer. Oppsummeringen av kristendommens etikk inneholder også en rekke ord og vendinger som de fleste vil knytte positive assosiasjoner til,.
 4. Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral , mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse
 5. Religion og Etikk søndag 28. september 2008. Islam vs kristendom Hva er likt og hva er ulikt mellom islam og kristendom? Det blir for mye for meg å skrive i dette blogg innlegget men eg kan rable ned noe. Først og fremst, begge så kan eg si at begge religionene kommer fra Midtøsten,.
 6. erer

Islam - lære og skrifter Islam gir den troende en hel trospakke fra vugge til grav, og videre til et evig liv. Den hellige boka Koranen er hjørnesteinen i religionen, og undervisningen i moskeene og bruken av ritualene understreker umma - fellesskapet i troen Islam vs kristendom: Det ER forskjeller. Av. Aprikos85 - 17. mai 2019 | 08:00. Illustrasjonsbilde. REUTERS/Suhaib Salem . annonse. Tweet. Share 300. Share. Det er mye som kan sies om både kristendommen og islam, men jeg vil stort sett la det ligge her. Derimot ønsker jeg å rette fokus på hvordan man identifiserer seg selv med sin egen. Menneskesyn i islam og kristendommen 1. Sammenlikn menneskesynet i islam og kristendommen ved hjelp av de to tekstutdragene nedenfor og det som står i læreboka. Se spesielt etter forholdet mellom Gud og mennesket, menneskets ansvar for skaperverket og i hvilken grad mennesket er syndig Kort quiz om kristendommen. Hva kan du fra før? Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Religion og etikk. Religion og livssyn. Kristendommen. Test deg selv: Kristendommen. Egenvurdering. Test deg selv: Kristendommen. Hva kan du fra før om kristendommen? Test deg selv! Sist oppdatert. 17.06.2019. Tekst:.

Konflikten mellom islam og kristendommen - Studienett

 1. Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [
 2. F rst skal vi helt kort vise de viktigste forskjellene p kristendommen og islam ut fra de punktene i islamsk tro og etikk som vi be- skrev i den f rste artikkelen . En-rike-l ren . Den evangelisk-lutherske tro skjelner n ye mellom det verdslige og det ndelige regimentet
 3. Kristendom og islam er begge monoteistiske religioner med samme opphav. Generelt sett er det mulig å dele frelsen i to. Den kan oppnås enten gjennom nåde, beskrevet som guds tilgivende kjærlighet, og/eller handling. Det aller mest fundamentale innen kristendommen, er troen på treenigheten, og Jesus som guds sønn
 4. erende religionen

Dette har jeg valgt fordi det er områder som viser at det finnes forskjeller og likheter i humanismen og kristendommen. Aller først skal jeg skrive litt innenfor etikk, menneskesyn og tradisjoner/ritualer, og deretter skal jeg sammenlikne dem. Menneskesyn. I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk Einar Thomassen: Islam (Bind 1): ungdomstrinnet. Også digital. Innledning: Kilder ss. 183 og 184. Reisen om natten til Jerusalem og himmelferden ss.230-236; Etikk ss. 267-268. Kunst med foto bilder (Shia) ss. 268 - 271. Shia Islam Sharia Sufismen ss. 272- 279 Historisk oversikt ss. 280-281. Kompendiu Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom Av: Hestvik, Håkon: Nord-sør-biblioteket, spørsmål og svar, sist oppdatert , 03. januar 2020 Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen - Grunnleggende etikk i kristendommen og islam (f.eks. de ti bud, den gyldne regel, de fire (eller var det fem?) søylene osv.) Jeg har vanskelig for å se hvordan religionens tilpasning til vitenskap, terrorismens mange årsaker, kreasjonisme, religiøse privatskoler, samfunnsmoralen i Norge anno 2007 og så videre har direkte med menneskesyn og etikk i forskjellige religioner og livssyn å.

Etikk er læren om å tenke om hva som rett eller galt. Etikk har et formål som er å studere hvordan man bør handle i en bestemt situasjon. I islam menes det at det er Gud som har skapt alle mennesker og skaperverket. Dersom et individ begår handlinger som skader Guds skaperverk, så går det individet imot Guds vilje Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral, mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse Redegjørelse og sammenligning av den etiske dimensjonen til islam og buddhisme. Jeg vil først redegjøre for hver enkelt religions etikk, for deretter å sammenligne, finne ulikheter og likheter jeg vil tørre å påstå at islam og buddhisme er de to verdensreligionene som ligner minst på hverandre. islam har en litt mer voldlig og brutal ideologi, mens buddhisme er en fredelig religion. islam tror på en gud, mens buddhistene tror på nirvana og gjenfødelse..

Islam: Livet etter døden: Kristne vil være hos Herren i Himmelen (Fil 1:21-24) i våre gjenoppståtte kropper. (1 Kor 15:50-58). Ikke kristne vil bli kastet i Helvete for evig (Mat 25.46) Det er et liv etter døden (75:12) enten som et ideelt liv i Paradis (29:64) for troende muslimer eller i Helvete for de andre: Engle Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i. Hvorfor kritiserer dere alltid kristendommen og aldri islam? Dette er et spørsmål Human-Etisk Forbund ofte får. Det er imidlertid basert på en oppfatning vi mener er feil. For det stemmer ikke at vi «alltid kritiserer kristendommen»

Islam og etikk - Daria

Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral, mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder ti... Hellige skrifter Koranen. Koranen er islams hellige bok og inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad mottok fra og med år 610 frem til sin død i 632. Islams troslære, etikk og rettslære hviler på Koranen. . Skikkelser og. Islam er en av de tre religionene som oppstod i Midtøsten. Først kom Jødedommen, så Kristendommen, og til slutt Islam. Det alle tre religionene har til felles er at de tror på én Gud som har skapt alt. En annen ting de har felles er at Abraham er de troendes stamfar i alle tre religionene

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

Hei, og takk for et interessant spørsmål. Noen korte, sentrale punkt er: *Mennesket er skapt med fitra (naturlig disposisjon m.m. ). Hvis du søker i artikkelsamlingen vår på islam.no finner du en artikkel om dette. *Vi har fri vilje til å tro eller ikke tro, og til å gjøre rett eller galt Islam. Den arabiske våren; Kristendommen. Kapittel 9 - Kristendommens særpreg; Kapittel 11 - Det kristne menneskesynet; Den historiske Jesus og evangeliene; Kapittel 11 - Treenighetslæren; Kapittel 12 - Grunnlaget for kristen etikk; Kapittel 14 - kristne kirkesamfunn. Kristne kirkesamfunn og «den lille dimensjonsmodellen Religionsdelen bygger på en solid læreboktradisjon i faget, mens kapitlene om filosofi, livssyn og etikk er nyskrevet. Et rikt utvalg av oppgaver er inkorporert i verket. Læreboka består av åtte kapitler: 1 Religionskunnskap, 2 Buddhisme, 3 Kristendom, 4 Islam, 5 Filosofi, 6 Etikk, 7 Livssyn, 8 Religion og livssyn i Norge

Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete Hei. jeg skal ha muntlig i eksamen i religion på fredag. og har et par spm. Hva mener du er det mest sentrale i humanismen, kristendommen og islam.? hva har de felles? og hvor ligger de store utfordringene når disse tre livsynene skal leve side ved side i det norske samfunnet? håper noen kan hjel..

Kristendommen sier vel nei til alle former for å ta et annet menneskes liv, både fiender og venner. Når det gjelder Islam så trodde jeg det der var akseptabelt å drepe både fiender og muslimer som ikke innrettet seg, det er ihvertfall det de argumenterer med de som bedriver slikt. Jeg vil tro at det da er lettere å akseptere aktiv. Etter mitt syn innehar islam og kristendommen positive ressurser, som kan fungere som et korrektiv til det mer reduktive antroposentriske perspektivet gjennom å en mer organisk tilnærming til naturen og alt levende, samt til praksiser og samfunnsmessige strukturer som degraderer det menneskelige subjektets verdighet Abraham er den eldste av de bibelske stamfedrene (patriarkene) og ifølge første Mosebok både israelittenes (jødenes) og flere andre folks stamfar. Ifølge jødisk, kristen og muslimsk tradisjon skal Abraham ha vært den første som bare anerkjente én gud, og han regnes derfor som den første monoteist. Han spiller en sentral rolle i jødedom, kristendom og islam

Religion og etikk - Kristendom - verdensbilde og

Hva er likheter og forskjeller mellom jødedommenog kristendommen med tanke på verden og universet, synet på Jesus, menneskesynet, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene 6 filosofisk etikk i islam Men islamsk etikk rommar langt meir enn lovorientert rettleiing og teologiske grunnlagsproblem. Den islamske etikken utvikla seg i eit lukka, idémessig rom der det berre var impulsar frå Koranen og Hadith som spela ei rolle

Religion og etikk - Kristendom - etikk - NDL

Oppgave i Religion og etikk, som handler om kjønnsroller i kristendommen og islam. Bokmål Artikkel. Kort om islam og kristendommen. De to religionene skulle jeg sammenligne. Skrevet i 8. klasse i RLE. Bokmål Temaoppgave. Islam, hinduisme og kristendom.. Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden.Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter Filosofi og etikk. 8 - 10. Kristendom. Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn. Filosofi og etikk. Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag,. RESA2000 - Islam, ritualer og estetikk; TFF3281 - Extremism, Democracy, Religion (Enkelte av emnene kan ha forkunnskarav.) Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon. For å beholde studieplassen på programmet kristendom og islam (årsenhet) må studentene

Mitt inntrykk av kristendommen er at det er en religion som ser alle og har plass til alle, uansett kjønn, alder, yrke og rulleblad. Alle blir sett med samme øyne og alle står likt ovenfor Gud. Ingen diskriminering. Feminister trekker ofte fram at den hellige treenighet som står svært sentralt i kristendommen er mannsdominert Dette kommer både av oppgavens omfang, og av at det er disse religionene som egner seg best til sammenlikning på grunn av deres mange likhetstrekk med kristendommen. For å forstå hvorvidt kristendommen har en særegen etikk må man først se på hva etikk egentlig er i religiøs sammenheng, og hvordan den kristne etikken arter seg i forhold til andre religioner Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Den er også en monoteistisk religion; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg. Kristendommen Kompetansemål: Kristendommen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa presentere to konfesjonelle utforminge Kristendommen har faktisk vært en veldig viktig bidragsyter til å lage en krigens etikk som har begrenset krigens vold og ødeleggelse. Det har den gjort ved å vektlegge at det må settes grenser for voldsmakt med utgangspunkt i et menneskesyn og et visst syn på politikk og nestekjærlighet

Hvem tror dere har rett? Hvis dere må velge en? Kristendommen tror Jesus døde for våre synder, mens i islam er man fullt ansvarlig for sine synder selv. Hva tror. I islam finnes det ingen slik soning. Nettopp derfor er muslimer også så nidkjære på vegne av profeten Muhammed. Koranens troverdighet er avhengig av budbringerens troverdighet. Det var jo bare én eneste budbærer som formidlet Koranens innhold til menneskene. I Kristen tro ble «Ordet menneske, og tok bolig i blant oss» Alt om Religion og etikk på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 1 til 20 av totalt 32 resultater for Religion og etikk på Skolediskusjon.n

kristen etikk - Store norske leksiko

I vårt lands historie har kristendommen spilt en nærmest enerådende rolle, og fortsatt dominerer den vår kultur. Det er derfor naturlig at denne vies mest oppmerksomhet i studiet, både historisk og i de komparative delene. Arbeids- og undervisningsformer. Forelesninger, seminar, selvstudium. Arbeidsomfang. ca. 300 timer. Arbeidskra I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Utgaven fra 2018 erstatter utgaven fra 2013 Kristendommen ble raskt en selvstendig religion, det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet. Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå Muntlig eksamen i Religion og Etikk, VG3innlegg8. Hvilke likheter finnes mellom Islam og Buddhismen. Frelse i buddhisme, islam og kristendom - Studienett. Bufret Vurdering: 1/- ‎anmeldelserI dette notatet vil jeg gjøre rede for hvordan buddhismen, kristendommen og Islam ser på: frelse, gudsbilde, menneskesyn og menneskeverd og tekster

Islam vs. kristendom - igje

Islam og en valgfri religion. Kristendommen. Filosofi, etikk og livssynshumanism RLE 101: Introduksjon til livssyn, filosofi, hinduisme, buddhisme og islam RLE 102: Introduksjon til etikk, jødedom og kristendom RLE 201: Fordypning i livssyn,. Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen - Damaris Skole G Etikk. Humanisme definerer seg selv som et etisk livssyn. Men hva betyr egentlig det? Den gylne regelen. Alle religioner har et ønske om at mennesker skal ha et godt liv, og det er bra. For akkurat slik humanismen er laget av og for mennesker, mener vi humanister at religion er menneskeskapt Gjør greie for den etiske dimensjonen innenfor Kristendommen og Islam, og sammenlign de to. Kompetansemål presentere og drøfte ulike deminsjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttryk Begreper. Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser. Kristendom, religion, livssyn og etikk som allmenndannende fag skal bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt og gi rom for dialog tilpasset de ulike alderstrinn

Video: Islam.n

Filosofi og etikk - Verden og Norge: Økologi og natur. Kristendom - Salmer - en kulturskatt. Kristendommen. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Islam i praksis Hinduismen har svar på alle spørsmål kristendommen ikke kan besvare uten å støtte seg til vi har jo Gud. Gud brukes til å forklare absolutt alt, uansett om det er så utrolig, vanvittig, sinnsykt og vilt umulig fysisk sett. Men så tenker du sikkert: Kristendommen har vel kanskje svar på spørsmål h.. Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia

KRLE årsstudium gir en akademisk i kristendommen, det vil si et intellektuelt og metodisk studium av kristendommen som religion. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene. På den ene side krever studiet analytisk distanse og evne til å gjøre kristendommen til gjenstand for vitenskapelig studium og kritisk prøving Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i Sápmi/Sábme/Saepmie, islam, hinduisme, buddhisme i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. Innenfor hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn. Side 2 Av

LRLE20213 Fordypning i etikk, jødedom, kristendom og islam (Vår 2020) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram Obligatorisk emne i Religion, livssyn og etikk, årsstudium historie, mangfold, lære, praksis, etikk og estetiske uttrykk i kristendommen, jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og livssynshumanismen, med særlig vekt på kristendommen og norske forhold hellige tekster: hovedinnhold, historisk bakgrunn og sentrale fortellinger, med særlig vekt på Bibele Keiser Theodosius gjør kristendommen til romersk Sammenlign med hellige skrifters plass i islam og en tredje religion. 5 Lignelsene er viktige i Jesu Religion og etikk Vg3 Men altså sammenligningen kristendommen og islam. Jesus er jo Guds sønn, mens Muhammed kun er en profet. Litt som profetene i GT. Jeg oppfatter slik islam som fortolkning av jødedommen eller kristendommen, ikke opprinnelig en egen religion. I dag framstår islam som en mindre moden religion som er avhengig av makt og statsreligion

Kristendom og islam | Religion Denne teksten skal ta for seg kompetansemål innen det å sammenligne religioner, her kristendommen og islam, ved å gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene. Et viktig tem Islam og kristendommen diskusjon Snorre Hope. Loading Kort diskusjon om Islam og Kristendommens etikk, lov og rett. Category Education; Show more Show less

Religion og Etikk: Islam vs kristendo

Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Islam muntlig - notater og sammendrag fra religion, livssyn og etikk forelesninger . notater og sammendrag fra religion, livssyn og etikk forelesninger . Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. Samfunn, religion, livssyn og etikk (BLSRLE) Studieår. 2015/201 Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser Dette er et langt lærret å bleke. For å si det så kort som jeg kan; Hinduismen er mer sammensatt enn Kristendommen og Islam. Det skyldes nok at samfunnet er mer sammensatt og mindre kontrollert; slik at ulike retninger har utviklet seg mer eller mindre ukontrollert, med utgangspunkt i lokale skikker og tro, mens i vesten og midt-østen har det vært mer kontroll, og mer ensrettede og. Religion og etikk er et fellesfag i VG3 på studiespesialisering og idrettsfag

Islam og en valgfri religion . Hovedområdet . islam og en valgfri religion. innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i. Islam -foredrag (Etikk -sharia (veien til vanningsstedet) (Menneskelige: Islam -foredrag (Etikk -sharia (veien til vanningsstedet), Kjønn og kjønnsroller, Adskillelsesprinsippet, Samliv, Syn på andre religioner, Muhammed

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen Jødedommen har sitt opphav og utspring fra Midtøsten, og er en av de eldste regionene vi har i dag. Ifølge tekstene i Den hebraiske bibel, kalt Tanakh, begynte jødenes historie med at Gud valgte ut Abraham, og at Gud og Abrahams etterkommere inngikk en pakt Dette betyr endringene i læreplan for KRLE og religion og etikk. inkludert kristendom og islam. - Det at kristendommen har fått plass på denne måte i grunnskolen, og islam er nevnt i tillegg i planen for videregående, er et tilbakeskritt. Dette skyldes åpenbart politisk press

Kristendom og islam er de to største religionene i Norge. religionenes rolle i et flerkulturelt samfunn og forholdet mellom religion og etikk. og kunne anvende og forstå bruken av forskjellige metoder i studiet av kristendommen. Les mer om videre studier og jobb etikk 8 - 10 Kristendom Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn Filosofi og etikk Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde ti Hei! Jeg har religionseksamen-muntlig i faget religion og etikk Vg3 snart og driver og ser på kompetansemålene. I kompetansemålene står det blant annet at at jeg må kunne om Islam, Kristendommen og en valgfri religion. Hvis jeg f.eks. velger hinduismen i tillegg til de to, trenger jeg da f.eks. i..

Forskjellen på islam og kristendom - Bergens Tidend

Test deg selv i filosofi - religionskritikk inkludert (filosofer presentert i lærebok og på nettsted Ritual i Islam og Buddhismen Det finnes flere ritualer innen både Islam og Buddhismen. I Islam står de fem søylene sentralt, og vi sier at det er dem som bærer religionen. De består av trosbekjennelsen, bønnen, pilegrimsreisen, velferdsbidraget og fasten. Dette er plikter enhver troende muslim skal følge. I Buddhismen derimot er kulten mer individuell, Fortsett å lese Ritualer i. Islam og en valgfri religion. Jeg har valgt buddhisme. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk tolke noen av religionens sentrale tekster gjøre rede for ulike retninger i religione Historiske hendelser - Kristendommen. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Filosofi og etikk Etikk er læren eller teoriene om hvordan vi bør leve; om hva som er rett eller galt Islam. Hinduisme. Buddhisme. Ordbank. Temaer. Filosofi og etikk - Ungdomskultur og skjønnhetsidealer. Filosofi og etikk - Verden og Norge: Økologi og natur. Kristendom - Salmer - en kulturskatt. Kristendom - Den ortodokse kirke. Kristendom - Pinsebevegelsen. Kristendommen. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam Islam setter generelle regler og fleksible rammer for hvordan klær skal være når det gjelder menn, kvinner og barn. Når man vil praktisere disse reglene er man fri til å velge en aller annen form som passer til sin tradisjon og sine omgivelser og som samtidig ligger innen disse rammene islam setter til grunn

 • Bacalao trine.
 • Bremseverktøy biltema.
 • Den grimme ælling film.
 • Versorgungsamt wilhelmshaven.
 • Modalverb tysk.
 • Veldig tørr hud på kroppen.
 • Vom fass baden baden.
 • Verdens beste sjokolademousse.
 • Lønn i romjulen.
 • Vw transporter problemer.
 • Hirse oder couscous gesünder.
 • Jordan clean fresh tb120gy.
 • Håja sommarøy.
 • Haus steinheim 1.
 • Hs offenburg prüfung abmelden.
 • Beatrice egli neues lied 2018.
 • Kalsium i kroppen.
 • Hvordan få baby til å sove lenger på natten.
 • Sylvester stallone 2017.
 • Antall vietnamesere i norge.
 • Mcculloch pm85 olje.
 • Ringerike septikservice.
 • Www apx de.
 • Jobbe under foreldrepermisjon.
 • Ed sheeran songs written for other artists.
 • Hvordan få baby til å sove lenger på natten.
 • Elektrisk sparkesykkel barn.
 • This love maroon 5.
 • Gardin wire jysk.
 • Sams lesezeichen.
 • Campo de fiori oslo.
 • Server 2012 start menu location.
 • Z drammen.
 • Mars pictures curiosity.
 • Bmw x6 50i preis.
 • Bergskedja i nordamerika.
 • Takeuchi deler norge.
 • Zughi.
 • Kapers næringsinnhold.
 • Boozt nyheter.
 • Seelen 2 filmstart.