Home

Erfaringsbasert master økonomi

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) er et studieprogram som gir studentene ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori. Studentene utvikler samtidig sin digitale kompetanse gjennom nettbaserte læringsformer. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - deltid. Ønsker du å bli siviløkonom ved siden av full jobb? Da kan du ta en Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Du kan velge mellom tre ulike hovedprofiler: digital ledelse og business analytics, markedsføringsledelse, eller økonomistyring Jeg avslutter nå mitt studium i erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) ved Universitetet i Tromsø. Takk til inspirerende forelesere både live og på nett, samt til alle dere andre som har vært involvert i studiet. Jeg vil også rette en spesiell takk til respondentene som stilte velvillig opp og gjorde denn

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor

Tale Skjølsvik - IT og ledelse (master - erfaringsbasert

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert) Master i helseadministrasjon endret karriereplanene til Frédéric Courivaud. Han gikk fra forskerstilling ved Intervensjonssenteret (OUS) til å være med på å utvikle Life Sciences i et globalt selskap som DNV GL. Flere intervjuer

Dette er en masteroppgave i Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master ved Universitetet i Tromsø. Jeg har en glødende interesse for bibliotek og dets i rolle i samfunnet. Etter mange år i bibliotek ønsket jeg å gjøre en undersøkelse som kan ha en verdi for arbeidsplassen min Master i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. Studiet er erfaringsbasert og det legges opp til et dynamisk utdanningsløp der en vekselvirkning mellom egen praksis, teori og. Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging Studiepoeng 90 Varighet Deltidsstudium med 50% progresjon gir 3 års varighet Organisering Deltid Studiested Kurs vil kunne bli tilbudt på ulike steder i Norge, de fleste i Oslo eller Molde Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot deg som jobber i en offentlig virksomhet, eller en bedrift som samarbeider med offentlig sektor. Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer

Rådgivare – Sverige | nydalen | marenjakobsson22

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

 1. Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Førsteamanuensis Jan Moren/Studieleder Rita Duesund Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold. Postadresse. Høgskolen i Østfold Postboks 700 NO-1757 Halden Norway. Postpakkeadresse. Høgskolen i Østfold B R A veien 4 NO-1757 Halde
 2. IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Trenger du faglig utvikling eller inspirasjon? Sørg for et kompetanseløft som er relevant for deg og dine karrieremål. Du kan ta frittstående enkeltkurs eller et masterprogram (deltid)
 3. En master er en grad som bygger på en bachelorgrad og som kan oppnås etter 2 års høyere utdanning. Forretningsjus og økonomi; Mastergrader i kombinasjon med jobb. Gi karrieren din et løft og kvalifiser deg for nye utfordringer. Det er fullt mulig å ta en mastergrad ved siden av jobb
 4. Executive Master of Management gir faglig utbytte både for deg og virksomheten. På studiets samlinger skaffer du deg nye relasjoner og bygger et solid og nyttig nettverk for fremtiden. Ved USN kan du studere Executive Master of Management i ditt eget tempo. Når du har fullført ett emne, kan du selv bestemme når du ønsker å søke på et nytt
 5. istrasjon.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen LEDELSE, DELTID (Master)

Master i HRM (Erfaringsbasert) er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger på campus Bodø. Det legges opp til ca en ukes undervisningssamling i hvert emne på 10 studiepoeng (to samlinger for emnet HR305S HRM som er på 20 studiepoeng) NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.. Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse . Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ETTERFORSKING, ERFARINGSBASERT (Master).Studiet går under: Jus.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 10 relaterte studier til utdanningen ETTERFORSKING, ERFARINGSBASERT (Master) Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i

Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (37) Masterprogram 2 år (43) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (17) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Økonomi (35) PPU (11) Psykologi (6) Realfag (17) Religion (6) Samfunn (43) Sosialfag (13) Språk (16) Søknad og opptak. Frister (12) Internasjonalt. Helse og sosialfag master; Innovasjon og industrielt internett; IT og digitalisering; Juss og administrasjon; Ledelse i helse- og sosialtjenesten; LOG904 Seminars in Logistics; Logistikk erfaringsbasert master; Logistikk master; Marin logistikk og økonomi; Master i helseledelse; MSc in Sustainable Energy Logistics; Offentlige anskaffelse

Erfaringsbasert master: Pris. Herunder utviklingen innen teknologi, økonomi og klima som setter dagens premisser, og hvordan du kan utvikle ditt lederskap i dette krevende terrenget. Det å lede mennesker blir en enda viktigere evne i fremtidens arbeidsliv Helseadministrasjon (erfaringsbasert master) Health Economics, Policy, and Management (master) European Master in Health Economics and Management (master, joint degree with Erasmus University Rotterdam, Management Centre Innsbruck and University of Bologna) EVU-kurs og andre emner; Aktuelle sake

Master; Erfaringsbasert master i etterforskning; Erfaringsbasert master i etterforskning . Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger. Om masterutdanningen . Dette lærer d • Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom • Master in Innovation and Entrepreneurship • Master i bedriftsledelse • Master i bedriftsøkonomisk analyse (HA-studiet) • Master i Entreprenørskap og innovasjon • Master i finan

Bli siviløkonom på deltid! - in

Studiet tilbys både som en erfaringsbasert master på 90 studiepoeng og en dybdemaster (vitenskapelig master) på 120 studiepoeng. Den erfaringsbaserte masteren passer spesielt for de som har, eller er på veg mot, ledende stilling, og som vil bygge på sin universitets- eller høgskoleutdanning Min gode kollega forklarte villig: Vitenskapelig master bygger på grunnutdanning i faget, og erfaringsbasert master baserer seg på generell høgskoleutdanning pluss yrkeserfaring. Den vitenskapelige gir dermed 1,5 pluss 2 års studier i det samme faget, mens den erfaringsbaserte gir 1,5 eller 2 år med et nytt fag Master of Science (MSc) - 120 studiepoeng, heltidsutdanning du kan ta rett etter ferdig bachelor. Executive Master of Business Administration (EMBA) - 90 studiepoeng, deltidsutdanning som krever både en økonomi-/business management-relatert bachelor og relevant erfarin Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Studieprogram som ikke tar opp nye studenter. Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold

Erfaringsbasert kunnskap Erfaringer som opparbeides gjennom praksis, er en viktig kilde til kunnskap om hjelpemiddelformidling. Slik kunnskap er ikke alltid like synlig eller så lett å forklare med ord. De som jobber profesjonelt med hjelpemiddelformidling, kan ha nytte av erfaringsutveksling seg imellom Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi tilbys i samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole (MF), VID vitenskapelige høgskole (VID) og Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo (TF). Den norske kirkes presteforening deltar i utformingen av emne-tilbudet innenfor samarbeidsprogrammet Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser. Dette nummer av tidsskriftet tar for seg erfaringsbasert bruker- og pårørendekunnskap. Den greske filosofen Aristoteles fremholdt at det fantes tre former for kunnskap; teoretisk, praktisk og erfaringsbasert

Erfaringsbasert master i logistikk Studiepoeng 90 Varighet 3 år med 50 % studieprogresjon Organisering Deltid Studiested Molde Beskrivelse. Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk Du lærer også om betydningen av naturressurser, pengepolitikk og hvordan oljefondet påvirker norsk økonomi. Regnskap og revisjon. Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd

MAMPAB Master offentlig ledelse og styring

Spørsmål til erfaringsbasert master . Hvilke krav til udanning stilles for å bli tatt opp på studiet? Det stilles krav både til formell utdanning og til praksis . I følge studiebestemmelsenes paragraf 5 krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles følgende krav til tidligere fullført utdanning. Tidligere masteroppgaver - Master i ledelse Masteroppgave i ledelse (30 sp.) gjennomføres i sluttfasen av studiet erfaringsbasert Master i ledelse. I masteroppgaven undersøkes problemstillinger knyttet til prosjekter eller utfordringer i egen arbeidsplass, eller problemstillinger knyttet til andre relevante tema som angår arbeidsplassen Erfaringsbasert master kan ha 90 eller 120 studiepoeng. 90 studiepoengs erfaringsbasert master gir alene ikke grunnlag for opptak til ph.d.-studiet. Modellen gir stor fleksibilitet ved at studenten kan ta master på deltid Erfaringsbasert master Erfaringsbasert master. Master i praktisk lederskap. Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende og krevende program fra Høyskolen... Les mer Les mer. Kontakt oss +47 22 59 60 00; studier@kristiania.no; Kirkegata 24-26, 0153 Oslo Dette studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics. Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videre utdanning til en mastergrad

Da må du ha en del matematikk, statistikk, samfunnsøkonomi osv. Du kan være kvalifisert for erfaringsbasert master (MBA), men det forutsetter at du har jobbet en stund. BI har master i politikk & økonomi, men der er det vel krav om bachelor innen statsvitenskap eller lignende Erfaringsbasert master i planlegging UH-nett vest Initiativ til eit samarbeid med UH-nett vest om utvikling av erfaringsbasert master i plan på Vestlandet UH-nett vest styrevedtak om å utvikla erfaringsbasert master - Jørgen Amdam ansvarleg kontakt - 200 Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon Erfaringsbasert master i reiselivsledelse Deltid, 90 Studiepoeng Studiested: Alta og Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag den 5. oktober 2017. Studieplanen er vedtatt av Universitetsstyret 30. november 2017. Innholdet i studieplanen er utformet i henhold ti

Blar i Erfaringsbasert master i etterforskning på dokumenttype; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Erfaringsbasert master i etterforskning på dokumenttyp Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6, og ett av følgende fullførte utdanningsløp: Erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) var et deltidstilbud ved NMBUs Fakultet for samfunnsvitenskap (SAMVIT). Studiet hadde felles programråd med master i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet Nordisk master i politiledelse Ved å ta denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om sentrale temaer knyttet til lederrollen i politiet. Erfaringsbasert master i information security Masterutdanningen er for deg som ønsker fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet Programsensorrapport erfaringsbasert master i helseledelse/HEKVAL 620 - Høst 2013 (publisert 17.02.2014) Annet: Utdanningsmelding PU helseledelse - Vår 2017 (publisert 05.05.2017) Innspill til utdanningsmelding 2013 fra Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi - Høst 2013 (publisert 24.03.

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi . Universitetet i Bergen . Programsensorrapport for helseøkonomistudiet i 2013-15 . Olaf Gjerløw Aasland . Undertegnede ble oppnevnt som programsensor i brev av 23.09.2011, for perioden 15.9.2011 til 15.9.2015. I følge Programsensoravtalen skal det utarbeides en årli Reiselivsledelse - erfaringsbasert master Kompetanseutvikling i reiselivsnæringa er viktig for å styrke næringas konkurransekraft i de fremvoksende internasjonale markedene. I et nært samarbeid med reiselivsnæringa, har UiT Norges arktiske universitet utviklet et erfaringsbasert masterstudium som er det første i sitt slag i Norge Erfaringsbasert master i etterforskning. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Bruk av sjekklister i ledelse av større etterforskninger Kammen, Terje (Master thesis, 2020) Denne studien ser på.

MAGASIN NARVIK vinter_sommer 2012 by Sture Pettersen - Issuu

Marit Hansen Masteroppgave i erfaringsbasert master i

Økonomi og ledelse; Velg en side. 23. mai, 2018 | Bloggpost, Teknologi og samfunn. Fant ikke folk med riktig kompetanse - etablerte master. Arbeid på jernbaneskinner på Heggstadmoen utenfor Trondheim. Foto: Anne-Line Bakken. Både Statens Vegvesen og Jernbaneverket manglet folk med spisskompetanse. Et erfaringsbasert masterprogram i veg og. UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Erfaringsbasert master i veg og jernbane; Skriv ut. Studiet tilbys av NTNU og er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå

Studiekatalogen - Mastergrader Ui

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert) Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Sykepleievitenskap (master - to år) UiO > Det medisinske fakultet > Institutt for helse og samfunn > Studier > Besøksadresse. Kirkeveien 166, Frederik Holsts hus 0450 OSLO. Postadresse. Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO spesialisering innen økonomi, regnskap og finansiering vil være spesielt kvalifisert for stillinger i økonomiforvaltningen med offentlig styring som ansvarsområde. Kort om utdanningen Studiet tilbys både som erfaringsbasert master (90 studie- poeng) og som dybdemaster (120 studiepoeng). Dybdemasteren kan kvalifisere for doktorgradsstudiu Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master Merk: søknadsfrist 1.mars. Studiet har mye nettstøttet undervisning, med 1-2 samlinger på campus per emne. VIKTIG: disse studiene er ikke i avtalen NTSS har med UiT, og har ikke tilrettelagte opplegg i Nord-Troms, som feks lokal eksamen eller undervisning Erfaringsbasert master i lærerspesialist. Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen i norskfaget. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng innen et lærerspesialisstudium i norsk eller begynneropplæring

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

 1. Ronny Nordvik skrev master i endringsledelse samtidig som arbeidsplassen gikk gjennom en stor omstrukturering. Tekst: Ingrun Furuhaug R onny Nordvik startet på masterprogrammet i organisasjon og ledelse i 2015, samtidig som hans daværende arbeidsplass Mundipharma var i starten av en større endringsprosess
 2. Fakultet for arkitektur og billedkunst var frem til 2017 et fakultet tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Det var alene i Norge om å gi universitetsutdanning innenfor arkitektur og billedkunst. Foruten å tilby femårig masterutdanning i arkitektur og bachelor-/masterutdanning i billedkunst, hadde fakultetet masterutdanninger innenfor fagfeltene fysisk planlegging.
 3. Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk. Visste du at du kan studere audiopedagogikk eller synspedagogikk mens du er i full jobb? Utdanningen tilbys av NTNU i nært samarbeid med Statped. Søknadsfristen for høstens studier er 15. juni
 4. Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi. Johan Sverdrup. Ill.: Statoil I samarbeid med NTNU har vi satt opp et fleksibelt deltidsstudium på masternivå i olje- og gassteknologi for voksne med arbeidserfaring. Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som er tilpasset for deltidsstudier
 5. Et studieprogram er et sammenhengende studieløp som gir deg den beste fagkombinasjonen for videre studier og karriere. Se alle våre studieprogram nedenfor. Hvis du ønsker en annen sammensetting enn det studieprogrammene gir, kan du sette sammen en bachelorgrad selv. Se hva som gjelder for en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag
 6. istrasjon - siviløkonom -masterprogram - 2 Bachelor og master fulltid 2017/18 by BI Norwegian Business.

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi Universitetet i Bergen Programsensorrapport for 2012. 1. Oppdraget Undertegnede ble oppnevnt som programsensor i brev av 23.09.2011, for perioden 15.9.2011 til 15.9.2015. I følge Programsensoravtalen skal det utarbeides en årsrapport ti Økonomi & ledelse. Studiehåndbøker > 2014-2015 > Studiehåndbok 2014-2015 > IMT > Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet Experienced-based Master in Digital Forensics & Cybercrime Investigation (3-year part-time) Emnekode Emnets navn S.poen Master (erfaringsbasert) / Master (experience-based) JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Master (erfaringsbasert) / Master (experience-based) Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp

Erfaringsbasert master i kirkemusikk. Slik søker du. Registrer søknaden din i Søknadsweb. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter og andre dokumenter i Søknadsweb. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et erfaringsbasert masterstudium* som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden Erfaringsbasert master i arkitekturvern» og er tilrettelagt for å kombineres med jobb Gjertsen, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31) Befal i Sivilforsvaret opplever belastninger i forbindelse med ledelse av innsatser i Sivilforsvaret. Belastningene er av psykisk og fysisk karakter og påvirker befalet ved ledelse av innsatser i Sivilforsvaret

Video: Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi Etter

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert

Master i Ledelse - Universitetet i Agde

Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering. Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med. Utvekslin En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold Erfaringsbasert master. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Årsenhet. Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet (årsenhet) Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet For å bli tatt opp til master i velferdsendring er det krav om: Fullført bachelorgrad eller 3- årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog. Minimum to års relevant praksis. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse,- omsorgs. Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk Matematisk institutt UNIVERSITETET I BERGEN VÅR 2016 . I FORORD Jeg er realfagslærer i videregående skole, og har siden 2012 studert ved Universitet i Bergen på deltidsstudiet: «Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk»

Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging

 1. Erfaringsbasert mastergrad i demokratibygging (sammenliknende politikk). Universitetet i Nordland : Statsvitenskap årsstudium, statsvitenskap bachelor, master i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap
 2. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole
 3. Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudie som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden Erfaringsbasert master i urbanisme og er tilrettelagt for å kombineres med jobb
 4. Ny erfaringsbasert master i kirkelig undervisning ved MF, stp. Startskuddet er allerede i høst, og vi håper å fylle opp alle studentplassene! Etter noe nedetid er den erfaringsbaserte mastergraden i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO) tilgjengelig igjen i nytt og forbedret
 5. Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging. Browse by. By Issue Date Authors Titles Subjects Document Types Journals. Search within this collection
 6. g, styring og endring av offentlige organisasjone
 7. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor Brukerkunnskap regnes som en av tre hovedelementer i kunnskapsbasert praksis, og kan være forsknings- eller erfaringsbasert. Temaoverskriften Brukerkunnskap favner erfaringer og undersøkelser som sier noe om hva brukerne tenker om liv, lidelse, tjenester og tjenestekombinasjoner, samt tekster som kritiserer, utdyper eller utvider brukerkunnskapen og dens rolle på psykisk helsefeltet

Ta en master i styring og ledelse ved OsloMet

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng

 1. Erfaringsbasert masterutdannelse i risikostyring og sikkerhetsledelse Foto: Getty Images Senter for Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er det eneste studiestedet i landet som tilbyr sikkerhetsfaglig utdannelse på bachelor-, master- og PhD-nivå
 2. istrasjon; Master i styring og ledelse; Når? Du kan dra på utveksling i det tredje semesteret av masterstudiet. Studenter ved Master i styring og ledelse bes kontakte internasjonal koordinator, da det er noe fleksibilitet i utreisetidspunkt, avhengig av studieprogresjon
 3. — Hvis jeg hadde visst hvor vanskelig det skulle bli å få jobb, ville jeg studert noe annet. Kanskje samfunnsernæring eller økonomi. Da får man i hvert fall noe konkret å vise til at man kan. I konkurranse om jobber, er det nok lett for arbeidsgivere å velge søkere som har vært ute i praksis eller som kan noe mer håndfast, sier Refsum
 4. istrasjon / siviløkonom; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Master i økonomi og ad
 5. Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA) Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) tilbyr et erfaringsbasert masterstudium i interkulturelt arbeid (MIKA). Studiet tilbys normalt som deltidsstudium på 90 studiepoeng som tas over tre år med en forventet studieinnsats på 50%. Målgrupp
Yrker og utdanninger » Sett SjøbeinMer interesse fra NTNUs side etterhvert | Høgskolen i

Lisbeth Guren ville utvikle seg som lærer og ønsket å møte elevene sine i Groruddalen på en bedre måte. Derfor tar hun en erfaringsbasert master i.. Master i økonomi og administrasjon; Strategi og ledelse. Strategifaget handler fundamentalt sett om å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess, mens andre bedrifter ikke har det NTNU Erfaringsbasert mastergrad. Har du erfaring fra jernbanesektoren, men ønsker å fordype deg i jernbanefaglige emner? Da er kanskje erfaringsbasert mastergrad innen jernbane noe for deg. Den erfaringsbaserte mastergraden setter du sammen selv, du bruke problemstillinger fra arbeidshverdagen din i Jernbanesektoren som case-studier Enklere å gjennomføre erfaringsbasert master. Leder for Farmasøytisk institutt ved Universitet i Oslo, Henrik Schultz, tror det vil bli enklere for flere farmasøyter å gjennomføre den nye erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi

 • Sanger om venner.
 • Hoberg sko nettbutikk.
 • Nordmarka rundt tog.
 • Tistedal skoel.
 • Ikea pax dörr monteringsanvisning.
 • Liza weil.
 • Norsk kultur og innvandring.
 • Work and travel bahamas.
 • Jobbe under foreldrepermisjon.
 • Kletterhalle bremerhaven.
 • Stiftelseskostnader 2017.
 • Rund stall.
 • Breathe song.
 • Friends episode 1 season 1.
 • Klassische stadtführung lüneburg.
 • Das da theater kinder.
 • Oman rundreise 2018.
 • Bredband2.
 • Technische infrastruktur beispiele.
 • Ting å gjøre i bodø sentrum.
 • Vvs symboler pdf.
 • Rbb wetter potsdam.
 • Hvordan få solgt ting på finn.
 • Angelsound pris.
 • Hull i tannkjøttet visdomstann.
 • La scala show.
 • Motorbåtar till salu stockholm.
 • Gruer meg til ny jobb.
 • Dracula's castle romania.
 • Günstige wohnung in aurich.
 • Pappahjerte bloggerne.
 • Bjugn bilopphuggeri.
 • Hunder til omplassering i østfold.
 • Suffle oppskrift sjokolade.
 • Bentley 2017 price.
 • Fitness forums.
 • Jakobinerne.
 • Psoas major.
 • Anzeichen homosexualität.
 • La gaceta policiales.
 • Typische sächsische ausdrücke.