Home

Personvernerklæring ansatte

Alle arbeidsgivere må ha personvernerklæring

Personvernerklæring for ansatte i Frogn kommun

 1. Virksomheter som samler inn og behandler personopplysninger om kunder, ansatte og andre personer, har plikt til å informere de registrerte om behandlingen. Informasjonen gis gjerne i en personvernerklæring, og skal gjøre de registrerte i stand til å forstå hvordan opplysningene deres behandles, hva de brukes til, hvilke rettigheter de har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk.
 2. Personvernerklæring. Som kommune er vi forpliktet til å lagre opplysningene på en lovlig og sikker måte. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler og sikrer de, og rettighetene til den som er registrert
 3. Datatilsynets personvernerklæring. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Datatilsynet er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler,.
 4. Personvernerklæring; Personvern og personvernerklæring. Oppdatert: 22.09.2020 Opplysninger som registreres varierer fra person til person og kan gjelde ansatte i kommunen, brukere av kommunens tjenester og kan inkludere kontakt du har hatt med kommunen. 4.2
 5. Dokumentnavn: Personvernerklæring for ansatte, arbeidssøkere og oppdragstakere i Alvdal kommune På denne siden finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om ansatte, arbeidssøkere eller oppdragstakere, og hvilke rettigheter du har som registrert. Hva regnes som personopplysninge
 6. istrasjon og behandling av ansatte hos SNC-Lavalin
 7. Ansatte. Personvernerklæring. Bestill time for koronatest selv; Henvendelser på vei, gatelys, vann og avløp; Følg været i Harstad her; Sosiale medier og språkvalg (language) Ansvarlig redaktør: Hugo Thode Hansen. Webredaktør: Øivind Arvola - e-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no - Mobil: 952 29 452

Personvernerklæring for ansatte, arbeidssøkere og

 1. Personvernerklæring for ansatte I det vedlagte ønsker vi å informere om hvordan dine personopplysninger som ansatt blir håndtert av NHH 1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger vedrørende ansatte HR sjef er delegert det daglige behandlingsansvaret for personopplysninger om ansatte ved NHH
 2. En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, Ansatte ved Unit som har behov for det i sitt arbeid, vil ha tilgang til dine personopplysninger, for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i FS. 9.2
 3. Mange personopplysninger både for ansatte og studenter behandles i FS. Data fra FS går videre til mange av høgskolens systemer, f.eks. Canvas, TimeEdit, Leganto og Inspera. Vi oppfordrer deg derfor til å lese systemets utfyllende personvernerklæring her
 4. Personvernerklæring for ansatte. Personvernerklæringer - systemer. Autoritative systemer: studenter og ansatte. Veileder i personvern - kort versjon. Veileder i personvern (pdf) Bruk av nettstatistikk og Cookies. Hendelsesrapportering - avvikshåndtering. Retningslinjer for studenter

Hjem / Personvern / Personvernerklæring for ansatte Personvernerklæring for ansatte Informasjon om hvordan Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) håndterer personopplysningene dine når du er ansatt Personvernerklæring - Informasjon til de registrerte om behandling av personopplysninger. Et av grunnkravene for behandling av personopplysninger er at behandlingen skal være rettferdig (fair) og åpent Ansatte er i egenskap av sine ulike stillinger registrert i ulike IT-systemer og tjenester som enten driftes av høgskolen selv eller av eksterne leverandører. For at vi skal kunne gi deg tilgang til basistjenester er alle ansatte registrert i våre sentrale system, slik som lønns- og personal-system, arkivsystem, adgangskontrollsystem og ulike IT-system Personvernerklæring. Personvernerklæringen handler om hvordan Difi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger Personvernerklæring for ansatte Erklæringen gjør rede for hvordan arbeidsgiveren Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om deg og hvordan du som ansatt forholder deg til lovverket. Rådmannen er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven

Personvernerklæring PwC Norge. Denne erklæringen ble sist oppdatert 14. juni 2018. Oppsummering. Denne Personvernerklæringen gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem Personvernerklæring. Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! Bærum kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. tiltak som skal gjøre at kommunen blir enda bedre rustet til å håndtere personopplysninger om våre innbyggere og ansatte

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsteder/tjenester nevnt i punkt 1 og 2 over, i det videre kalt Tjenestene. For punkt 3, gjelder din arbeidsgivers personvernerklæring. Simployer AS, org. no. 986 419 454 (vi, oss) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du bruker Tjenestene Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene om ansatte er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav a, om samtykke, eller bokstav b om at behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtale eller annen avtale med den ansatte Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) - behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i. Ytterligere informasjon om behandlingen er tatt inn i KDs personvernerklæring for de ansatte. 2 Personvernerklæring for FS og tilhørende applikasjoner finner du her. UiBs læringsplattform (Mitt UiB) og digitalt eksamenssystem (Inspera) henter data om deg fra FS. Kalender- og beskjedløsningen i MittUiB henter opplysninger om hvilke program og emner du er registrert i fra FS Side 2 av 2 Personvernerklæring - Ansatte UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Dette gjelder f. eks. til NAV, Skatteetaten, Statens pensjonskasse og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Personvernerklæring for ansatte og søkere. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL) behandler personopplysninger om ansatt eller arbeidssøker. Formål og hjemmel for behandling av personopplysninger . Personopplysningene benyttes for å ivareta SDL's forpliktelser som. Personvernerklæring Baker Hansen Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Baker Hansen AS samler inn og bruker personopplysninger. Baker Hansen AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i.

Personvernerklæring. Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn, fylkeskommune har også et personvernombud som jobber for at personvernet ivaretas på en god måte for innbyggere og ansatte. Slik behandler vi personopplysninger Ansatte Miljødirektoratet behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet Personvernerklæring Denne erklæringen redegjør for hvordan Oslo universitetssykehus samler inn og bruker personopplysninger. Både som pasient, ansatt Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om ansatte og pasienter. Databehandlinger som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring,. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Personvernerklæring. Meråker kommune ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven. Personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger

Personvernerklæring for ansatte og kandidater Skill A

juleferie på AKS - Uke 1

Personvernerklæring ansatte - Si

Plikten til å behandle personopplysninger på en åpen måte, betyr at virksomheten må gi kort og forståelig informasjon om hvordan de behandler personopplysningene. Det stilles også krav t For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. Denne personvernerklæringen forteller hvordan Karmøy kommune samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi ansatte, innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger Oversikt over ansatte i Nannestad kommune med direktetelefon. Søk etter funksjon, avdeling eller perso

Slik skriver du en personvernerklæring

Personvernerklæring. Ringsaker kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. For ansatte vises til et informasjonsskriv om personopplysninger for ansatte som ligger tilgjengelig i personalhåndboka og som sendes ut sammen med ansettelsesbrevet til nyansatte Snarveier til fagsystemer for ansatte i Porsgrunn kommune. Du må være ansatt Siden inneholder kun lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Porsgunn kommune og har brukernavn/passord Før du kan informere de ansatte om de nye GDPR-reglene, er det viktig at du har gjort de riktige forberedelsene og satt rutinene for hvordan dere skal håndtere henvendelser rundt innsikt og sletting. Det anbefales også at bedriften har en oppdatert personvernerklæring slik at de som gir bedriften samtykke til å hente inn personlig informasjon , gjør dette under de rette forutsetningene

Personvernerklæring Asker kommun

 1. istrere medlemsforholdet til våre medlemmer, samt forestå juridisk saksbehandling for disse
 2. Personvernerklæring. Personvernerklæring. Alle er opptatt av at de elektroniske sporene vi legger igjen håndteres på en ryddig måte. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak,.
 3. Schibsteds personvernerklæring kan du lese her. Personvernombud. FINN.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet. Bruk e-postadressen personvernombud@finn.no for å kontakte FINNs personvernombud
 4. Vikarer og faste ansatte i Sarpsborg kommune må følge denne veiledningen: Du regnes som intern søker dersom du kan logge deg på Sarpsborg kommunes datasystemer. For å søke en stilling, må du logge deg på fra en pc i kommunens nettverk. Gå inn på Sarpedia, og velg fanen Min side. Se under Mine verktø

Datatilsynets personvernerklæring Datatilsyne

Karmsund Havns personvernerklæring Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Karmsund Havn samler inn og bruker personopplysninger. Karmsund Havn, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det. Personvernerklæring for Innlandet fylkesarkiv. Alle ansatte har taushetsplikt. Vi gir aldri ut opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt eller etter fullmakt fra deg. Fylkesarkivet samarbeider med ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr PERSONVERNERKLÆRING VAL BARNE - OG UNGDOMSSKOLE. Hvilke personopplysninger behandler Val barne- og ungdomsskole? Val barne- og ungdomsskole behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte. Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende,. For ansatte. Her finner du oversikt over dine tilganger som ansatt. Logg inn i Officesystemet. Logg inn. Lovisenberg Omsorg Sharepoint. Logg inn. Personvernerklæring. Informasjonskapsler (cookies) Våre virksomheter. Lovisenberg Diakonale Sykehus. Lovisenberg Diakonale Høgskole

Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon Informasjon om ny kommune for de ansatte. Snakk med oss Innbyggerservice (Tidligere Servicetorg) Telefon 66 70 00 00. Se oversikt vakttelefoner. Pressehenvendelser. For telefonselgere Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombudet.

Ansattportal for ansatte i Larvik kommune. Du må være ansatt Siden inneholder kun lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Larvik kommune og har brukernavn/passord Ansatte En. Du er her: HJEM. Personvernerklæring. Personvernerklæring INFORMASJONSKAPSLER. Denne nettsiden benytter informasjonskapsler, som nesten alle andre nettsider, slik at vi kan lage en bedre nettside for deg. Informasjonskapslene eller cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin,.

Denne siden inneholder personvernerklæring for Søknadsweb. Personvernerklæringen ble sist endret: 21.06.2018. <<TableOfContents>> == Kort om Søknadsweb == Søknadsweb er en webapplikasjon for.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / Kontakt oss / Kontakt oss; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020. Idrettslag må være forsiktige når det gjelder bildebruk - her er tre viktige tips! Norges idrettsforbund får stadig henvendelser fra idrettslag om bildebruk, rettigheter og opphavsrett og Idrettsforbundet opplever dessverre at flere idrettslag ender opp med å bruke bilder de ikke har rettigheter til Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med over 10 500 studenter, 600 ansatte, 890 millioner i omsetning og over 100 studieprogrammer

Her er våre ansatte. Kolonnen Telefonnummer viser internt kortnummer. Start med 7702 etterfulgt av kortnummeret for å ringe. NB! Vi jobber forsatt med å forbedre denne lista, så hvis du finner feil, ta kontakt på oivind.arvola@harstad.kommune.no. Mer Informasjon om våre ansatte benyttes for å kunne ivareta sikkerhet, kompetanse og lovpålagte oppgaver knyttet til ansettelsesforholdet. Nedenfor finner du en mer detaljert personvernerklæring for FIAS. Generelt. Daglig leder i FIAS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger Oversikt over ansatte i Fønix. Les mer her... Terje Grevle. Fag- og Utviklingssjef NAV-tjeneste . terje.grevle@fonix.as. Mobil: 90 93 11 8

Personvernerklæring for Viken fylkeskommune. Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (blant annet elever, pasienter, passasjerer og ansatte), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til Personvernerklæring - Hafslund Strøm. Sist oppdatert: 7. oktober 2019. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Hafslund Strøm behandler dine personopplysninger. Ved å gjennomføre holdningskampanjer engasjerer vi Hafslund Strøms ansatte i spørsmål rundt personvern og sikkerhet

Offentlig ansatte får et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Det blir også lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon. Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid for alle som er født i 1963 eller senere Arbeidsgivere, som har permittert ansatte som følge av koronakrisen, kan nå søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember. Ordningen, som i første omgang gjaldt tilskudd for juli og august, er nå utvidet Personvernerklæring Vestby kommune. Alle ansatte har signert konfidensialitetserklæringer. Kommunens servere er forsvarlig fysisk og teknisk sikret. Vestby kommune innhenter de personopplysninger vi trenger for å kunne utføre oppgavene og tjenestene våre Personvernerklæring. Hvem er behandlingsansvarlig? Ansatte. Formålet med å behandle personopplysninger for ansatte er ivaretakelse av løpende ansettelsesforhold og arbeidsavtale. Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om ansatte er i første rekke å ivareta rettslige forpliktelser knyttet til ansettelsesforholdet Personvernerklæring for Helsedirektoratet. Ansatte i helseforetakene og kommunene har tilgang til egne stillingsannonser og tilhørende søkere. Helseforetaket og kommunene kan i tillegg registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av kandidaten

Om foreldreundersøkelsen 2017

Personvernerklæring Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Solid forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og personopplysningene vil. Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om kommunens behandling av personopplysninger. Åsnes kommune har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler, ihht. personopplysningslovens §18, 1. ledd. og personvernloven artikkel 15 Ansatte i FHI som har som oppgave å håndtere FHIs oppgaver på respektive områder vil ha tilgang til personopplysninger fra registre og undersøkelser knyttet til den aktuelle oppgave. Opplysninger hentet i forbindelse med saksbehandling og forretningsdrift vil være tilgjengelig for ansatte som har hatt saksansvar Personvernerklæring for Halden kommune. Nytt regelverk om personvern; Personvernforordningen (GDPR) og Personopplysningsloven, trådte i kraft 20.juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter, Det er kun ansatte i kommunen som er involvert i din sak,. Veterinærinstituttets personvernerklæring. Personvernerklæringen beskriver hvordan Veterinærinstituttet behandler personopplysninger. 1. Ansatte i virksomheten med databehandleravtale har samme taushetsplikt som ansatte ved Veterinærinstituttet. 7. Endringer i informasjon

Personvernerklæring. Behandle personopplysninger betyr å samle inn, NAV har en statlig del og en kommunal del. De ansatte som jobber i den statlige delen, har tilgang på enkelte opplysninger om deg hvis du er registrert i kommunens system for saksbehandling av sosiale tjenester Ansatte, eksperter, medlemmer av hovedstyret, program- og divisjonsstyrer og andre som mottar honorar fra Forskningsrådet, Det vises til Googles personvernerklæring, som også gjelder for denne behandlingen. Når vi behandler forespørsler om innsyn i offentlige dokumenter Ansatte i politiet har lovbestemt taushetsplikt. Det betyr at vi har en plikt til å hindre andre i å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Politiets ansatte bruker ulike systemer for saksbehandling og registre. Personvernerklæring; Søk. Lukk. Personvernerklæring for Providor AS, Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder Personvernerklæring. Kopinor tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har

HØSTHILSEN FRA LEDELSEN –SEPTEMBER 2015

Personvernerklæring for NILU; Ansatte. Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver Finn kontaktinformasjon til ansatte i Arendal kommune. Sentralbord 37 01 30 00. E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld fei

Personvernerklæring Stavanger kommun

Personvernerklæring og informasjonskapsler Denne erklæringen for personvern og informasjonskapsler gjelder når du besøker vår hjemmeside www.pragroup.no. Det er PRA Group Norge AS, PB. 9137 Grønland, 0133 Oslo som eier nettsiden og er ansvarlig for behandling av dine personlige data. Da PRA Group Norge AS (PRA) overtok kravet ditt og tok kontakt med deg første gang,.. Personvernerklæring for Universitetet i Bergen Redegjørelse for hvordan Universitetet i Bergen (UiB) samler inn og bruker personopplysninger. Målet med personvernerklæringen er å gi overordnet informasjon om UiBs behandling av personopplysninger Hvis en personvernerklæring som skiller seg fra denne, vises på et Circle K-nettsted, i en Circle K-app eller i et annet produkt, skal den aktuelle personvernerklæringen gjelde. Hvis du har innsigelser mot handlingene som er beskrevet i det følgende i denne personvernerklæringen, kan Circle K dessverre ikke kunne yte eller levere en rekke forskjellige tjenester til deg Personvernerklæring for søknadsweb Denne personvernerklæringen beskriver hvordan håndterer dine personopplysninger i datasystemet FS. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte Personvernerklæring. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nærøysund kommune samler inn, Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt, og vi kan bare utlevere personopplysningene dine hvis du samtykker til det, eller hvis det står i loven at vi skal gjøre det

Personvernerklæring for SSP. Senter for seniorpolitikk, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra deg Personvernerklæring Oslofjord Convention Center Vårt foretak Oslofjord Convention Center AS, org. nr. 989 945 467, Oslofjordveien 9, N-3159 Melsomvik, tel. (+47) 33 00 20 00, e-post resepsjon@oslofjord.com er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering, hotell- og konferansedrift A. Personvernerklæring 1. Terminologi. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Norkart, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte,. Ansatte, innleide, leverandører og andre som har funksjoner som krever sikkerhetsgodkjenninger, registreres og følges opp etter de krav lovverket stiller til slike funksjoner. 7.9 Saksbehandling og arkivering . Spordrift bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter Personvernerklæring First Mover Group og Relokator AS med datterselskaper behandler dine personlige data i forbindelse med din interaksjon med oss. Vi setter din integritet høyt og ønsker derfor å gi deg informasjon om vår behandling av dine personlige data

Utedag for 2

Personvernerklæring for ansatte Atkins Norg

Personvernerklæring; Nyheter; English; Søk etter: Søk . Søk etter: Søk . Meny. Ansatte. Laia Colomer Forsker Kulturarv og samfunn Bjørg Agasøster Arkitekt Bygning Mohammad Naser Ali Regnskapsleder Stab Hilde Rigmor Amundsen Arkeolog. Personvernerklæring SSB. SSB behandler personopplysninger som er nødvendige for å utvikle, utarbeide og formidle offisiell statistikk, i tillegg til noen andre oppgaver (se under Ansatte i SSB er underlagt streng taushetsplikt i statistikkloven. Brudd på taushetsplikten er straffbart

For ansatte - Harstad kommun

Finn ansatte Contact us Ansattportal. Vakt- og nødtelefoner. Politi: 112 Brann: 110 Ambulanse: 113 Legevakt: 116 117 Veterinærvakt: 482 80 149 Barnevern: 911 17 140 Krisesenter: 69 10 87 00 Viltnemnda: 940 15 444 Vei, vann og avløp: 69 10 80 00 Personvernerklæring Om informasjonskapsle Personvernerklæring. Denne personvernerklæringen handler om hvordan Sel kommune samler inn og bruker informasjon om brukere av kommunens nettsted og digitale publikumstjenester. Ansvar. Behandlingsansvarlig: Sel kommune Databehandler: Sel kommune og systemleverandøre

Personvernerklæring. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Utdanning.no. Ansvar. Utdanning.no er en Feide-tjeneste, og bruk av den innebærer at vi behandler personopplysninger om elever og ansatte Personvernerklæring . Stormberg har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte (jf. personvernforordningen artikkel 12 og 13).Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning Her finner du oversikt over ansatte ved HI. Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utf&osla.. Ansatte, innleide konsulenter og pårørende. Vi samler inn og behandler personopplysninger om ansatte og innleide konsulenter. Ansatte og annet personale med tilgang til vårt intranett kan lese vår personvernerklæring der for ytterligere informasjon PERSONVERNERKLÆRING VAL SKOLER AS. Val skoler AS behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: Innsamling, registrering, sammenstilling,.

UiO - Personvernerklæring for søkere, studenter, tidligere

Dette kan omfatte transkripsjon av lydopptak av Microsofts ansatte og leverandører, Informasjon du deler med en tredjepart, er underlagt tredjepartens personvernerklæring og vilkår. Cortana bruker også informasjon om din bruk av tilkoblede tjenester og ferdigheter for å forbedre og utvikle Cortana og andre Microsoft-produkter Få vår huskatalog rett hjem i postkassen din - helt gratis! Bestill huskatalo Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for norske organisasjoner som driver innsamlingsarbeid for å finansiere sine prosjekter. Vi jobber med å styrke norske organisasjoners evne til selvfinansiering, gjennom å styrke fagkompetansen til organisasjoner og ansatte, og bidra til erfaringsutveksling og bransjetilhørighet for norske fundraisere

1Luna FRH - RørosHetta

Personvernerklæring for ansatte - Høgskolen i Mold

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål Personvernerklæring Behandlingsansvarlig. AS Kellox er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen I tillegg ber vi deg liste opp navn og e-postadresse til andre ansatte i selskapet som ønsker å få tilsendt informasjon fra AS Kellox Personvernerklæring for Lovisenberg Omsorg AS. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lovisenberg Omsorg AS samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss Ansatte; Personvernerklæring; Øysand. Namsen Auto Trondheim Øysandvegen 239 7224 Øysand Tlf. 40563999 send e-post. Åpningstider: Salg og Butikk: Man-fre 09-17 Torsdag 9-18: Verksted: Man-fre 08.00-16.00: Lørdag: 10-14: Grong. Namsen Auto Grong Grong Næringspark, Vårryggen.

Ansatte ved Høyskolen Kristiania er registrert med navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. I tillegg registreres stillings- og lønnsopplysninger, utdanning og tjenesteansiennitet, samt navn og alder på barn under 12 år og navn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende Bergen Næringsråds personvernerklæring Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Bergen Næringsråd samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR. Kontaktinformasjon, publiseringer og evt. CV. for ansatte ved NILU - Norsk institutt for luftforskning PERSONVERNERKLÆRING FOR REGJERINGSADVOKATEN. Sist endret: 28.09.2018 . Denne personvernerklæringen gjelder for Regjeringsadvokaten («RA», «vi»). Vi har vedtatt interne IT‐ retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT‐systemer

RørosHetta - Neptune overskapsventilator
 • Heitmann motorsport.
 • Byrde definisjon.
 • Gressholmen restaurant.
 • Deutschkurs stuttgart preise.
 • Hva skjer i nice i oktober.
 • Den store styrkeprøven tips.
 • Nazar reiser no.
 • Icloud fotos werden nicht auf pc übertragen.
 • Grillkurs emsland.
 • Bafang bbs02 weight.
 • Panromantisk definisjon.
 • Pho soup.
 • Weißer zwerg roter riese.
 • Football on tv worldwide.
 • Norgesrekord hjort.
 • Motorbåtar till salu stockholm.
 • Krisesenter for menn bergen.
 • Bø hotell booking.
 • Aztec wikipedia.
 • Ontwikkelingen arbeidsmarkt.
 • Kräftan stjärnbild.
 • Ting å gjøre i bodø sentrum.
 • Erling kagge å gå.
 • Lasertag braunschweig.
 • Whatsapp einstellungen.
 • Gamle fredrikstad golfklubb slope.
 • Fengselsmåned.
 • Hjemmelaget juleverksted.
 • Weather mallorca alcudia.
 • Oppsigelse av leietaker.
 • Elstam hotline.
 • 30 min treningsprogram.
 • Firfisle grønn.
 • Bright netflix aldersgrense.
 • Dobbel nyre.
 • Emsdetten fitnessstudio.
 • Hvor høyt skal påhengsmotoren monteres.
 • Nightcrawler animal.
 • Voksenopplæring seljord.
 • Sanger om venner.
 • Nytt pass pris.