Home

Hvordan få regneark i geogebra

GeoGebra har forskjellige verktøylinjer for grafikkfelt, regneark og CAS-delen. Når du begynner å bruke et annet oppsett innenfor GeoGebra-vinduet, endres verktøylinjen. Hvis du åpner regnearket eller CAS-delen i et eget vindu, vil vinduet bruke verktøylinjen som hører til På vår skole må elevene bruke sine private PCer og det er få som har Excel. Derfor må vi øve på Geogebra,s sitt regneark. Ved å taste inn hvert cellenr så virker det selvfølgelig men jeg synes det er litt dumt at denne cellepekingen ikke virker da den både er raskere og sikrere. Mens jeg er i farta I veiledningen gjennomgår vi bl.a. hvordan programmet er bygget opp, gir deg en rekke gode råd og gjennomgår en lang rekke kommandoer og funksjoner som du kan få bruk for når du løser oppgaver. Vi anbefaler at du supplerer GeoGebra med et skriveprogram, f.eks. Word. Kopier dine utregninger, grafer osv. fra GeoGebra og sett dem inn i skriveprogrammet sammen med de tilhørende forklaringene GeoGebra 4.0 Tips 3: Hvordan vise formlene i regnearket Dersom elevene bruker regneark til å løse en eksamen, så står det i vurderingsveiledningen (for både ungdomstrinnet og videregående): Eleven skal enten ta en formelutskrift av regnearket eller skrive formlene som er brukt, i en tekstboks

Få taket på GeoGebras brukergrensesnitt. Hovedvinduet er delt inn i forskjellige Oppsett.Som standard er algebrafeltet på venstre side og grafikkfeltet på høyre. Over disse delene er det en menylinje og en verktøylinje. Navigasjonslinjen vil vises i bunnen av grafikkfeltet, dersom den er valgt. Mange av funksjonene til GeoGebra kan brukes ved hjelp av tastatursnarveier Ved å bruke verktøyene som er tilgjengelige på verktøylinjen kan du ved bruk av musen lage geometriske konstruksjoner i grafikkfeltet. Velg et konstruksjonsverktøy fra verktøylinjen og bruk hjelp for verktøylinjen (?-ikonet i høyre del av verktøylinjen) for å finne ut hvordan verktøyet brukes. Alle objekt du konstruerer i grafikkfeltet vil også ha en algebraisk representasjon i. En dialogboks åpnes der du kan skrive inn teksten samt velge om den skal være statisk, dynamisk eller blandet. Teksten du skriv direkte i Rediger-feltet er statisk, det vil si at den ikke blir påvirket av at objekt endres.Dersom du vil ha en dynamisk tekst, som viser den skiftende verdien til et objekt, velger du objektet fra nedtrekksmenyen Objekt Matte 1P: Hvordan finne toppunkt og bunnpunkt i GeoGebra (produsert 10.03.2013 Histogram[ <Liste med klassegrenser G>, <Liste med rådata D>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ] Lager et histogram fra den gitte listen D.Klassegrensene bestemmer bredden og posisjonen til hver søyle i histogrammet og hvor mange dataelement som finnes i hver klasse

I dette lynkurset er det brukt versjon 5 av GeoGebra. I GeoGebra kan vi tegne grafer, gjøre algebra-utregninger, løse likninger, gjøre sannsynlighetsregning og bruke regneark. GeoGebra er også satt opp på en brukervennlig måte, men samtidig som de mer profesjonelle programvarene GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more Punkt og vektorer kan du lage ved bruk av inntastingsfeltet i kartesiske eller polarkoordinater (se siden om Tall og vinkler).Punkt kan også lages ved hjelp av verktøyet Nytt punkt, mens vektorer kan lages ved hjelp av verktøyene Vektor fra punkt eller Verktøy mellom to punkt i tillegg til flere kommandoer. {{note|1=Store bokstaver blir brukt for punkt, mens små bokstaver brukes for vektorer Start GeoGebra pre-release med knappen over. Skriv inn en funksjon i inntastingsfeltet, eksempelvis: f(x)=4-x^2; Vis regnearket: Vis, Regneark; Plasser et punkt på f(x). Høyreklikk på punktet og velg: Spor til regneark; Dra punktet langs kurven, og du får omtrent noe slikt

Nå klarer vi selvfølgelig ikke å gjenskape problemet, men det som skjedde var at en elev skrev to verdier (3 og 4) i en kolonne, og klikket og dro for å fortsette serien (5, 6, 7 osv). Istedet for tallene kom formlene opp. I Excel går man inn i Alternativer, og haker av for å vise formler, men noe lignende fant jeg ikke i Geogebras regneark GeoGebra. GeoGebra inneholder alle funksjonene som kreves på matematikkeksamen fra våren 2015 og er gratis å bruke. Ifølge sensorer som har vurdert matematikkeksamener fra våren 2014 er GeoGebra også den graftegneren som er mest brukt i den norske skolen, og derfor får programmet stor plass i dette dokumentet GeoGebra - introduksjon til å tegne en graf . Se også: GeoGebra - introduksjon til å tegne en graf; For å få tegnet grafen bare for de x-verdiene jeg vil, sletter jeg først den grafen jeg tegnet i sted (ellers vil den nye grafen forsvinne bak den gamle!)

Verktøylinje - GeoGebra Manua

Hvordan får jeg GeoGebra til å tegne grafen? 1 The same question Follow This Topic. Comments (1) 1 . sturlas 6 years ago . Åpne regnearket i GeoGebra og legg x-verdiene nedover i kolonne A og y-verdiene i kolonne B. Merk alle tallene i regnearket, høyreklikk og velg Lag - ListeMedPunkt. Da blir alle x/y-parene plottet i. Hvordan får man til å legge til en ekstra rad i en allerede skrevet tekst? Derfor må vi øve på Geogebra,s sitt regneark. raskere og sikrere. Mens jeg er i farta. I Excel vil jo lange tekster ta sin nødvendige plass automatisk.Min måte å få plass til tekstene er å øke kolonnebredden manuelt Jeg lurer på hvordan jeg kan skrive n-te rot av et tall/uttrykk på kommandolinja og i CAS-verkøyet. Jeg finne kvadrat og kubikkrota. Er klar over mulighetern til å regne litt på forhånd, men det er ikke den jeg er på jakt etter Med regneark kan vi strukturere dataene ved å lage grafer og diagrammer, og undersøke statistiske verdier som gjennomsnitt og standardavvik. Et godt satt opp regneark kan også gjenbrukes senere. Vi skal se på noen eksempler på hva regneark kan brukes til, og vise hvordan vi setter opp et regneark steg for steg Vi lærer om regneark og statistikk i GeoGebra, og bruker GeoGebra til å regne standardavvik og gjennomsnitt til et datasett. Fra matematikk 2P-pensum

Regneark kan brukes til å organisere og manipulere data, og det er spesielt nyttig for å lage budsjett og regnskap, sette opp ulike lister, undersøke tallmønstre, lage diagrammer og lignende. Vi anbefaler å bruke Microsoft Excel til økonomioppgaver og oppgaver hvor elevene skal lage diagrammer og GeoGebra regneark til regresjon og histogrammer I GeoGebra kan vi bruke verktøyet CAS, Computer Algebra System til å utføre beregninger på symboler. Det vil si at CAS ikke bare er i stand til å gjøre aritmetikk, som å beregne at 2 + 3 = 5, men også utføre generelle algebraiske utregninger, som at a · a = a 2.. Vi får fram CAS-vinduet ved å velge Vis - CAS Gratis online app-samling fra GeoGebra: du får graftegning, geometri, algebra, 3D, statistik og sandsynlighedsregning i et og samme værktøj Geogebra regneark til graf. Hvodan man får en tabel til graf i geogebra. This feature is not available right now. Please try again later Graf og forskrift ud fra tabel i geogebra Kasper Schmidt Engberg.Loading Sådan finder man forskriften og tegner grafen i geogebra, hvis man kender nogle punkter.Catego

Video: Regneark - GeoGebra

GeoGebra™ Veiledning Studienett

 1. Demonstrerer hvordan GeoGebra kan tegne grafene til sinus og cosinus dynamisk når vi endrer en vinkel. Vi viser hvordan vi kan få GeoGebra til å tegne opp grafen til $\sin v$ når vi manuelt For å kunne lage diagrammer på en effektiv måte i GeoGebra, må vi ta i bruk GeoGebras regneark. Hvis regnearket ikke allerede er.
 2. Regneark i Geogebra Annuitet VUFelearning. Loading... Unsubscribe from VUFelearning? Udfoldning og rumfang i GeoGebra 3D - Duration: 4:03. Martin Thun Klausen 12,778 views. 4:03
 3. Vi skal bruke GeoGebra til å finne en funksjonsforskrift som passer best mulig til målepunktene over. Vi starter med å legge punktene inn i en verditabell, slik det er beskrevet i artikkelen om funksjonsanalyse. Vi henter fram regnearkfeltet hvis det ikke allerede er framme: Vis - Regneark
 4. Bruk GeoGebra til å tegne grafen til f(x) = 4x 3 - 48x 2 + 144x, innenfor intervallet [0, 6]. Juster deretter enhetene på aksene slik at hele grafen får plass i grafikkfeltet. Se løsningsforslag. Kilder. Bueie, H: (2011) GeoGebra for lærere. Universitetsforlaget; Kristensen, T. E: (2012) GeoGebra 4.0 for videregående skole
 5. Se GeoGebra-fil med eksempel 2 og oppgave 2 Se film som viser eksempel 1 og 2 Polarkoordinater. I GeoGebra kan vi ikke velge bort det kartesiske koordinatsystemet til fordel for et system med polarkoordinater. Men vi kan få rutenettet til å vise polarkoordinater

Du vil da få opp en feilmelding. I denne får du se hvordan syntaksen for kommandoen er: Tips 10. Dersom du virkelig står fast eller det er noe du skulle ha fått til, men vet ikke helt hvordan det gjøres, så trykk F1 og du vil få opp (i nettleseren din) brukermanualen til GeoGebra. Her står det meste GeoGebra er et gratis, dynamisk matematikkprogram for å konkretisere og å visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Programmet gjør det mulig for elever å utforske matematiske ideer og sammenhenger Interactive, free online calculator from GeoGebra: graph functions, plot data, drag sliders, create triangles, circles and much more

Hvordan du skriver en understrek The understreking (_ ) er et symbol som brukes ofte til å indikere en plass når mellomrom er ikke tillatt. For eksempel, i stedet for å skrive Type en understrek kan du skrive det som Type_an_underscore , erstatte mellomrom med understrek Men jeg får det ikke til. Hvordan gjør jeg det? ppe offline. Topp. Re: regneark i geogebra. Fysikkmann97 » 16/04-2016 09:38 . Den funksjonen tror jeg bare finnes til Microsoft Excel. Fysikkmann97 offline Lagrange Innlegg: 1258 Registrert: 23/04-2015 21:19. Topp. Re: regneark i geogebra Merk de aktuelle cellene i regnearket.Cellene må danne par over rader eller kolonner. Trykk deretter på verktøyet for å åpne en dialogboks for navngivning og modifisering Download GeoGebra Apps Free offline GeoGebra apps for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook and Linux. Graphing Calculator. Graph functions, investigate equations, and plot data with our free graphing app. Download Start. 3D Calculator. Graph 3D. GeoGebra har en egen sannsynlighetskalkulator som vi får fram ved å klikke på Vis - Sannsynlighetskalkulator. Bildet under viser en framstilling av sannsynligheten for antall kron i et kast med 5 mynter. Vi ser at forventning og standardavvik angis med de greske bokstavene μ og σ

Tor Espens blogg: GeoGebra 4

Tak for hjælpen, jeg var godt klar over det med paint. men det kunne jo være der var en bedre måde i geogebra. Men i nyere versioner af geogebra kunne det faktisk være meget fedt, hvis de havde den funktion ligesom i paint, hvor det ligger i selve geogebra programmet. Endnu en gang tak, for hurtigt svar Vi ser under hvordan det skal se ut: Nå vil vi løse likningssettet, og inn i det fjerde CAS innskrivingsfeltet skriver vi Løs[{L1,L2,L3},{x,y,z}]. Da sier vi til CAS at vi vil løse tre likninger og at variablene er x, y og z. Vi får da dette svaret: Selv om likningssettet så veldig ille ut, var det ikke noe problem å løse det i CAS Se her, hvordan å lage et sektordiagram i GeoGebra. Å gjøre en kake i GeoGebra er ikke så lett, som i de fleste regneark,... Få hjelp med GeoGebra via gratis videokonferanser Troels Gannerup Christensen - Jan 8, 201 Her gir vi konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres, med didaktiske begrunnelser. Eksemplene er hentet fra eksamensoppgaver gitt på ungdomstrinnet og på videregående skole. Vi har valgt ut oppgaver som er hensiktsmessig å løse med graftegner, regneark og CAS, samt noen oppgaver som er fornuftig å løse med et dynamisk geometriprogram

Klikk på Vis og merk av for Regneark. Merk tallene i tabellen, kopier og lim disse inn i regnearket i GeoGebra, eller skriv dem inn i regnearket for hand. Merk tallene og velg verktøyet Analyse av en variabel: Klikk på Analyser. Merk av for Vis statistikk, og vel Stolpediagram fra nedtrekksmenyen Dataene i skjulte regneark og arbeidsbokvinduer vises ikke, men det er fortsatt mulig å referere til dem fra andre regneark og arbeidsbøker. Du kan vise skjulte regneark eller arbeidsbokvinduer etter behov. Som standard vises alle arbeids bøker du åpner på oppgave linjen, men du kan skjule eller vise dem på oppgave linjen etter behov Da vil får vi følgende graf. Vi kan også bruke GeoGebra til for eksempel å finne når på dagen det var varmest. Da vil vi finne maksimumsverdien til T x. Det kan vi gjøre ved kommandoen Maks[<Funksjon>, <Start>, <Slutt>], så da kan vi skrive Maks[T, 0, 12] som gir oss punktet A = (5, 56, 26, 33)

Manual - GeoGebra Manua

Be elevene ta frem pc-ene og starte opp GeoGebra. Vis elevene hvordan de kan få frem rutenett og flytte koordinatsystemet rundt i pc-bildet sitt. Vis elevene hvordan de får frem regnearket. (Vis - Regneark) Forklar dem fort hva et regneark er - at man har kolonner (A, B, C, etc) og rader (1, 2, 3, osv) med tall Summen deles på antall karakterer, og tallet vi får, kalles for variansen. Standardavviket er kvadratrota av variansen. Det er tidkrevende å finne varians og standardavvik ved å regne som vist ovenfor, så her er det viktig at du lærer å bruke et digitalt verktøy på en effektiv måte. Nedenfor har vi brukt regneark på karakterfordelingen Et av programmene som er blitt tatt godt i mot både av lærere og elever er GeoGebra. Dette er et dynamisk matematikkprogram som gir mange muligheter innenfor geometri, regneark, graftegning og andre beregninger (geogebra.org). Vi vil i denne oppgavene ta for oss CAS-verktøyet i GeoGebra, og hvilke muligheter dette verktøyet gir GEOGEBRAKURS Hvordan gjennomføre eksamensoppgaver med GeoGebra Kurset Dette kurset tar deg gjennom hvordan man løser eksamensoppgaver ved hjelp av GeoGebra, som er et graftegner-, CAS-, regneark- og dynamisk geometriprogram - og vi sørger for at kurset utføres i henhold til den nye ordning fra og med våren 201 Geogebra Verktøyet (CAS, grafisk, regneark...) Løsningstype (likning med x, kurve, funksjon) I hovedsak hvilken kommando du bruker. Nøyaktig input: F. Eks. (3x + 2, 0, 10) Hva du taster inn Løsning: Hva du får som svar. Dette skal være godkjent i forhold til det jeg har fått vite

Grafikkfelt - GeoGebra Manua

 1. utter) Prøv ut aktiviteten Tårn med terninger. Sammenlign Excel og regneark i GeoGebra. Planlegge egen undervisning (45
 2. Hei, Jeg er enig i at GeoGebra til tider oppfører seg merkelig. Jeg bruker programmet mye på S1 der det også ofte er snakk om nullpunkter og størst overskudd. For nullpunkter bruker jeg kommandoen Nullpunkter slik du nevner, men også av og til skjæringspunkter mellom grafen og x-aksen eller CAS, med Løs(f(x)=0) eller rett og slett skriver jeg i CAS-vinduet f(x)=0 og trykker på ikonet x=0
 3. 2. GeoGebra data. For å bruke GeoGebra som en oppgavetype i Inspera Assessment må du laste opp en GeoGebra-fil (ggb-fil). Filen som du laster opp må være lagret lokalt på din enhet. Dette lar deg blant annet bestemme hvilke oppsett/moduler kandidatene får tilgang til. Trykk Last opp ggb-fil+ for å laste opp GeoGebra-filen som du har laget
 4. Elevene får opp snarveiene ved å skrive inn begynnelsen av kommandoen i inntastingsfeltet. De forskjellige mulighetene kommer da opp i en slags rullegardin som viser tilgjengelige varianter av kommandoen. Prøv selv ved å skrive «Funksjon», «Ekstremalpunkt» eller «Nullpunkt» i inntastingsfeltet. Tips om bruk av graftegner i GeoGebra
 5. Du kan låse celler i Excel-arbeidsbøker og regneark for å beskytte data og formler mot å bli endret av noen som ikke har passordet som er tilordnet arbeidsboken eller regnearket. Du kan låse opp disse cellene når som helst for å oppdatere celler
 6. Nå føler jeg meg gammel, men jeg lurer på hvordan eksamen i 1P fungerer rent praktisk. Holder det å ha med laptop med GeoGebra installert? Jeg skal ta eksamen om en måneds tid i Akershus. (PS: Jeg har tatt privatisteksamen i 3MX før, men det er såpass lenge siden at kun kalkulator var tillatt). Takk for hjelpen, Mvh øgle
 7. GeoGebra - en programvare med en universell sett av funksjoner for fullt geometrisk design. De viktigste funksjonene i programvaren er arbeidet med rutenettet, statistiske eller aritmetiske operasjoner, bord osv GeoGebra gjør det mulig å beregne røttene av ligninger eller interessante ytterpunkt og arbeide med derivater og integraler av funksjoner

Sett inn tekst Verktøy - GeoGebra Manua

 1. Her vil vi vise hvordan vi kan løse oppgave 2.40 i Sinus 2P med GeoGebra. Denne oppgaven er gjerne aller enklest å løse med Excel (eller et annet standard regneark), slik det er forklart i læreboka på side 54 - 55, men vi velger likevel å vise framgangsmåten med GeoGebra i tillegg
 2. nevnte noe om det men husker ikke hvordan man får riktig e. noen som vet? Mattematika offline Cayley Innlegg: 72 Registrert: 15/05-2015 14:07. Topp. Re: Riktig e i geogebra. shululu » 18/05-2015 20:41
 3. Med denne modusen vil du få et fullstendig løsningsforslag. Der løsningen blir presentert med vår steg-for-steg metode slik at du enkelt kan følge med. Det er også meget gode forklaringer på hvordan du løser oppgaver med Geogebra og regneark. I tillegg til dette har du mulighet til å svare på oppgaven før du får presentert løsningen
 4. Hurtigstart: Formatere tall i et regneark. vise flere eller færre desimalplasser eller endre hvordan negative tall vises. Hvis du vil ha mer informasjon om tall formater, kan du se tilgjengelige tall formater. Størrelsen på kolonnen tilpasses automatisk slik at dataene får plass
 5. Matematikklærere får her en god innføring i GeoGebra Hun gir et eksempel på hvordan GeoGebra kan brukes til utforskning av konstanten π i en barneskoleklasse, Regneark. 0000 101410.
 6. Skrive ut et regneark. Du får best resultat ved å skrive ut regne arket ved å bruke Skriv ut-kommandoen i Excel for nettet, ikke i nett leserens utskrifts kommando. Du kan skrive ut hele arket eller bare de cellene du vil ha. Hvis du vil skrive ut et celleområde, merker du cellene. Hvis du vil skrive ut hele regnearket, merker du ingenting

Hvordan finne toppunkt og bunnpunkt i GeoGebra - YouTub

 1. Skjermdump egner seg godt til å ta bilde av regneark med formelvisning 3. må elevene få opplæring og bli trygge på hvordan de løser det tekniske på eksamen, I GeoGebra trykker man Ctrl + D for å vise formlene i regnearket..
 2. Regneark. Elevene relaterer nye ideer og begrep til tidligere kunnskaper og erfaringer. Regneark tilbyr andre representasjoner og bidrar til å utvide elevenes kunnskap om begreper. Elevene organiserer egen kunnskap i begrepssystem som henger sammen. Representasjoner som ikke er mulig uten regneark bidrar til å knytte begrepssystemer sammen
 3. Når grafikkfeltet er aktivt, så er det en rekke verktøy i verktøylinjen som du kan bruke til å konstruere geometriske objekter. Du kan f.eks. avsette punkter, linjestykker med en gitt lengde eller sirkler. Her gjennomgår vi noen av de verktøyene du kan få bruk for
 4. kan du legge til et regneark som også henger sammen med de øvrige feltene. og se hvordan du kan gå gjennom konstruksjonen trinn for. 08/11/20 3/6 Innføring i GeoGebra Fakultet for lærerutdanning Reduser størrelsen på selve GeoGebra-vinduet slik at du får med alt du vil eksportere Du kan også markere et område (velge-verktøy).
 5. Hva vinduet i GeoGebra består av Rutenett og akser Grafikkfeltet er hoved-feltet i programmet. Ved å høyreklikke i Grafikkfeltet får vi opp en meny. Her kan vi velge om vi vil ha Akser, og om vi vil ha Rutenett i Grafikkfeltet. Klikk på de forskjellige valgene for å finne ut hvordan Grafikkfeltet kan se ut. I Algebra-feltet vises ulike opp
 6. Geogebra - regneark - Duration: 4:19. Martin Thun Klausen 7,606 views. Geogebra Tegn trekant med givne vinkler og en længde - Duration: 2:00. Morten Springborg 33,189 views

Histogram Kommando - GeoGebra Manua

Tilleggsverktøy i statistikk for GeoGebra 4 dokumentet for hvordan en kan finne disse målene med et ferdig regneark (Excel) som kan lastet ned fra Sinus-sidene. Lista får navnet liste1. Merk tallene i kolonne B, høyreklikk og velg Lag liste I dagens tips vil jeg vise hvordan du lan lage pene tabeller i grafikkfeltet som vist på bildet under: For å få til dette kan du skrive tallene inn i regnearket: Merk at du må skrive tekst i anførseltegn i regnearket for at GeoGebra skal tolke det som tekst (og ikke en ny variabel)

Opprett et nytt regneark og endre det sammen med andre i sanntid - fra datamaskiner, telefoner eller nettbrett. Få ting gjort - med eller uten Internett-tilkobling. Bruk Regneark til å. Sporing til regneark. Når regnearket er aktivt er det mulig å overføre verdiene fra et spor til celler i regnearket. Dersom du lager et punkt i grafikkfeltet, skrur på sporing og overføring til regneark ved hjelp av kontekstmenyen, vil du når du flytter punktet få verdiene for posisjonene punktet sveiper over overført til regnearket I denne videoen viser jeg hvordan du får frem rutenett og navn på akser i GeoGebra. Dette er et krav til innlevering ved eksamen Start GeoGebra pre-release med knappen over. Vis regnearket med: Vis, Regneark; Legg inn tallet 1 i A1 og formelen =A1+1 i A2; Kopier A2 nedover med musen. Gjett hva du Hvordan kunne jeg bygge pyramider med appelsiner,. Her viser vi hvordan vi kan bruke GeoGebra 6 til slik tegning. EKSEMPEL Tegn linja yx 1,5 2 Løsning: Vi åpner programmet og klikker inne i grafikkfeltet. Hvis vi ikke får fram koordinatsystemet eller rutenettet, klikker vi på dett e symbolet oppe i høyre hjørne av programvinduet. Da får vi fram denne menyen, der vi mellom anne

regneark, dra tallene privatistmatte » 19/11-2015 18:13 Når man har regneark i geogebra og har en lang liste med tall som man skal ha nedover i kolonne A for eksempel, hvordan kan man da dra tallene så man slipper å skrive 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 osv a) Jeg trykker Vis - regneark i geogebra. Legger inn verdiene i regnearket. Markerer alle verdiene og høyreklikker Lag - liste med punkt. Flytter og forminsker slik at jeg får fram alle punktene. Kurven får 3 buer. I inntastingsfeltet skriver jeg RegPoly[Liste, 3]. Får fram kurvestreken Kort gennemgang af vinduerne tegning, algebra og regneark. Hvordan man lægger punkter ind i koordinatsystemet, ændrer på aksen og zoomer ud og ind

GeoGebra - Matematikk

hvordan du kan gå fram for å finne svaret med GeoGebra. Skriv i inntastingsfeltet: 2*(3 1) 4*23 For å få fram eksponenten 3, holder du nede Alt-tasten og trykker 3. Trykk Enter. Svaret vises i algebrafeltet: GeoGebra gir navn til resultatene og starter med første bokstav i alfabetet. (GeoGebra bruker store bokstaver for punkt. avhengig av hvilket verktøy du brukte sist. Når du velger et verktøy får du en hjelpetekst til høyre som beskriver hvordan verktøyet fungerer. Filer du lager i GeoGebra blir lagret som ggb-filer. Disse kan kun åpnes i GeoGebra GeoGebra er et gratis dynamisk matematikkprogram for alle nivåer av utdanningen. Det setter sammmen geometri, algebra, regneark, graftegning, statistikk, og beregninger i en brukervennlig pakke. GeoGebra er et raskt voksende fellesskap av brukere fra nesten alle land i verden

Andregradsfunksjoner side 245 med GeoGebra . Vi vil her vise hvordan vi avgrenser grafen til funksjonen . f, gitt ved . fx x x 4 3=−+ 2, for . x-verdier mellom -1 og 5, og hvordan vi lager en verditabell digitalt. GeoGebra . 4.0 og 4.2 • Skriv inn . Funksjon[x. 2 - 4. x + 3, -1, 5] og trykk Enter. Det var tilsvarende måte v Bruk både Excel og regneark på GeoGebra. Forslag til arbeid med tabellen. På de neste sidene ser dere noen forslag til hvordan vi kan arbeide med regneark. Å lage tabeller, Målet med denne modulen er at dere skal få erfare hvordan man kan utnytte de dynamiske egenskapene i et regneark til å oppnå dybdelæring. Tidsplan for denne økta Dersom du har få transaksjoner kan du gjøre regnskapet med regneark. Oppdatering av regnskapet. Det er Bokføringsforskriften som definerer hva som er få transaksjoner. Tidligere har man praktisert 300 bilag i året, men fra 1. januar 2014 har det vært 600 bilag Hvordan skriver jeg opphøyd i annen på pcen? Noe som funker for meg er dette: 1)Hold inne Shift 2)Trykk inn den knappen til venstre for [enter], som har symbolene (~ ^) på seg 3)Slipp Shift 4)Trykk på 2 tallet

GeoGebra Free Math Apps - used by over 100 Million

GeoGebra CAS Vi kan dele GeoGebra sin funksjonalitet inn i flere deler. Vi har regnearket, geometri i 2D, geometri i 3D og CAS. Innledning Digitale verktøy blir stadig mer og mer aktuelle i skolen. I matematikkfaget finnes det etterhvert mange digitale verktøy som er ment for å fremme forståelsen til elevene Hvordan lage en boks tomt i GeoGebra Troels Gannerup Christensen Jan 11, 2013 Nov 28, 2013 Opprette et boksplott er utgangspunktet for å vise de statistiske beskrivelsene (Minimumsverdi, maksimal verdi, median, 1. kvartil og 3. kvartil) i et diagram, Egner som Good Til at skabe overblik løpet observationssættet I Adobe Acrobat , programvaren som brukes til å opprette, administrere og distribuere Portable Document Format ( PDF) filer, kan du direkte konverterer en tabell til et Excel-regneark . Du trenger bare å kopiere rader og kolonner i en datatabell fra et PDF-dokument Hvordan sette Bullets i et Excel- regneark Hvis du arbeider med Microsoft Office 2010 produktivitet programmer, er du sannsynligvis vant til å jobbe med punktlister , som er lister der hver linje starter med en liten prikk GeoGebra ™ Matematikk Få tilgang til hele nettboken. Du kan lage regresjon på et datasett ved å taste inn eller overføre datasettet til et regneark, markere cellene med data og velge Regresjonsanalyse i verktøylinjen (ikon nr. 2 fra venstre). Velg regre (

Punkt og vektorer - GeoGebra Manua

Finn ut hvordan du oppretter, organiserer og deler Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner på Dropbox-nettstedet og i Dropbox-skrivebordsprogrammet. Les mer her Hvordan får jeg ei eller flere celler til å være faste, altså at de synes hele tiden viss dere skjønner. Tenk dere ei hjemmeside der menyen til venstre er synlig (fast) hele tiden, mens innholdet til høyre forandres utifra hvilken link man klikker på i den venstre menyen. Sånn vil jeg ha det i re.. Legg til sidetall i ett regneark. Klikk regnearket du vil sette inn sidetall i. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.. Excel viser regnearket i sideoppsettvisning. Du kan også klikke side oppsett på status linjen for å vise denne visningen.. Klikk Klikk for å legge til topptekst eller Klikk for å legge til bunntekst i regnearket På de neste sidene gjennomgår vi en lang rekke kommandoer og funksjoner som du kan få bruk for når du løser matematikkoppgaver i GeoGebra™. Vi har delt kommandoene inn etter emne: Likninger og ulikhet (

Sette inn et regneark. Velg pluss-ikonet nederst på skjermen. Du kan også velge Hjem > Sett inn > Sett inn ark.. Gi nytt navn til et regneark. Dobbeltklikk på arknavnet på Ark-fanen for raskt å gi det nytt navn.. Du kan også høyreklikke på Ark-fanen, klikke på Gi nytt navn og skrive inn det nye navnet.. Slette et regneark

Hvordan sette opp en VLC Player for å spille Kontinuer · Spill for Virtual Boy Advanced emulator · Hvordan få nye Markører · Hvordan laste opp videoer fra iMovie til Facebook · Programvare for en HP Scanjet 4670 · Hvordan lage kornsirkler i Photoshop CS3 · Hvordan å optimalisere Internet Speed i XP · Slik konverterer H264 til AVI De dynamiske mulighetene i GeoGebra gjør at utforsking blir en naturlig del av arbeidet. Elevene vurderer nye ideer og knytter de til konklusjoner. De ulike funksjoner i GeoGebra hjelper til å utforske sammenhenger og teste hypoteser. Elevene forstår hvordan kunnskap blir til gjennom dialog og vurderer logikken i et argument kritisk En prosentvis økning. Få helt styr på hvordan du laver procentregning i Excel. Lær nemt at opsætte formler og udregner procenter i Excel. Beregn bl.a. pris uden moms. Se formler he Hei, jeg skjønner meg ikke på prosentregning i det hele tatt, og ber om din hjelp. En ting jeg grubler svært på er hvordan man gjør det med 30% og oppove Få et overvåkingskamera og hold øye med huset på mobilen Du kan lett temme privatøkonomien med et regneark i Excel. Vi viser deg hvordan du bruker smarte maler, slik at du slipper å sette opp budsjettet fra bunnen av. Excel. 10 raske tips og triks til Excel Excel

Logisk sett fører dette til at brukeren må definere objekter og egenskaper selv, og vi får plutselig behov for et eget ggb programmeringsspråk som bare brukere som kan OOP og programmering kan utnytte. Jeg tror ikke dette er noen prioritert oppgave for et program som er beregnet på pedagogisk bruk i undervisningssammenheng matematikkundervisningen. Mest omtalt er konstruksjonsprogram (Cabri, GeoGebra, GEONExT,) og regneark. Disse kan brukes til å utforske matematiske sammenhenger med, både visuelt og numerisk. Også CAS-verktøy (TI -Nspire, Wiris, wxMaxima) har litt senere kommet til i verktøykassen med utforsking og symbolsk beregning som hovedformål Bak denne ligger verktøy som hører logisk sammen. Verktøyet som vises på knappen vil endre seg avhengig av hvilket verktøy du brukte sist. Når du velger et verktøy får du en hjelpetekst til høyre som beskriver hvordan verktøyet fungerer. Filer du lager i GeoGebra blir lagret som ggb-filer. Disse kan kun åpnes i GeoGebra 3 Del 1. Generell informasjon om GeoGebra Hva er GeoGebra? GeoGebra er et gratis dataprogram for dynamisk geometri, laget av Markus Hohenwarter fra Østerrike. Navnet GeoGebra er satt sammen av ordene geometri og algebra. Med GeoGebra kan vi lett konstruere ulike geometriske figurer i planet og tegne og analysere grafer og funksjonsuttrykk

Hvordan lage tabell med funksjonsverdier - Ulve

I Microsoft Excel vises ikke rutenett på en regneark- eller arbeidsbokutskrift som standard. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan få rutenettet til å vises på regnearkutskriftene. Merk regnearket eller regnearkene du vil skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merke ett eller flere regne ark. Hvordan Utvid alle skjulte linjer i et Excel- regneark Excel gir brukerne muligheten til å skjule rader og kolonner på et regneark , noe som gjør det lettere å se resten av dataene . Hvis du har flere rader og kolonner skjult og ønsker å sikre at du får dem alle synlige igjen , fremhever bestemte områder for å vise disse radene kan være tidkrevende , spesielt hvis de skjulte områder. «Regneark for lærere» er skrevet som en innføringsbok i bruk av regneark i matematikkfaget. I den første delen av boka presenterer forfatteren noen læringsteoretiske perspektiver på regneark. Videre viser han hvordan regneark kan brukes både som et didaktisk verktøy i innlæringen og som et verktøy

Vise verdier eller formler i regnearket

Kjøp Regneark for lærere fra Bokklubber «Regneark for lærere» er skrevet som en innføringsbok i bruk av regneark i matematikkfaget. I den første delen av boka presenterer forfatteren noen læringsteoretiske perspektiver på regneark. Videre viser han hvordan regneark kan brukes både som et didaktisk verktøy i innlæringen og som et verktøy i arbeid med problemløsning Hvordan få tilgang til VBA til å lage et Excel- regneark: Opprette et Excel-regneark i Access kan spare deg for tid når du trenger å eksportere data til et Excel-regneark . Visual Basic for Applications ( VBA ) kan være et kraftig verktøy for å automatisere prosesser i Microsoft Office-programmer Det finnes en rekke forskjellige delene til et regneark i Excel, og hver del kan være gjemt på forskjellige måter. I denne artikkelen vil jeg gå gjennom de forskjellige innhold som kan være skjult i Excel og hvordan å få vise den skjulte data på et senere tidspunkt Hvordan lage en PDF Fra Final Draft · Slik fjerner du demoversjon av Ecamm Call Recorder på · Hvordan få lyd fra Media Player · Hvordan kan jeg se Two Excel regneark på mine to skjer · Hvordan gjenopprette slettede bilder på et kamera · Bidra til å fjerne Read Only i Excel · Hvordan legge til Teksting til Nero · Sette inn.

Arbeid med digitale verktøy i matematikk Matematikksentere

Vel, det er faktisk et par måter å sette inn et Excel-regneark i Word: linking, innebygging, og opprette en ny. Enten du bygger eller en lenke, det er satt inn et Excel-regneark vil ikke automatisk bli oppdatert med mindre du spesifikt opprette en kobling mellom de to filene

 • Paralgin forte og bilkjøring 2017.
 • Sons of anarchy jax.
 • Id kort bedrift.
 • Cissi pera klein.
 • Disney prinzessinnen puppen schimmerglanz.
 • Kiwi kalorier.
 • Samleteine.
 • Why study abroad.
 • Zahnwurzel länge.
 • Suv dekk.
 • Suzanne collins charles pryor.
 • Pedagognorm barnehage.
 • Aktive beweglichkeit.
 • Hippier i dag.
 • Medfødt hjertefeil hos voksne.
 • A321 wiki.
 • Facebook tel.
 • Vold og trusler i arbeidslivet.
 • Bundesland niedersachsen kinderseiten.
 • Som løfter inger hagerup analyse.
 • Nicola beer ehemann.
 • Ta permanent.
 • Dustin home studentrabatt.
 • Legendariske sitater.
 • Feuerwerk remscheid heute.
 • Big shaq jacket off.
 • Marlon brando ektefelle.
 • Kanin från djuraffär.
 • Rennrad halle saale.
 • Duni led lampe.
 • Ciprofloxacin ohrentropfen gefährlich.
 • Oslo musikkskole grønland.
 • Lago maggiore mit auto umfahren.
 • Mintec westoverledingen.
 • New macbook pro.
 • Assonans definisjon.
 • Hs offenburg prüfung abmelden.
 • Eufrat og tigris.
 • Hdi arena karte kaufen.
 • Www igg games.
 • Wohnung mieten hille hartum.