Home

E konsultasjon lege

3) Start e-konsultasjon. E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Sykdom og kritisk info. Viktige opplysninger til helsepersonell E-konsultasjon hos lege Slik slipper du kø og venting hos legen Tilbudet skal gjøre det lettere for både pasienter og leger. EFFEKTIVISERING: Stadig flere fastleger tilbyr den digitale tjenesten som skal gjøre det lettere for pasienter å bestille time og få legehjelp. Foto: Scanpix E-konsultasjon . I dette dokumentet bruker vi. e-konsultasjon . som et samlebegrep for de digitale konsultasjonsformene tekstkonsultasjon og videokonsultasjon. I stønadsforskriften er e-konsultasjon definert som elektronisk kommunikasjon mellom pasient og fastlege eller dennes stedfortreder. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha. Bakgrunn. E-konsultasjon er i denne undersøkelsen en elektronisk legetime der kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no. E-konsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp

Når e-konsultasjoner ikke kan brukes. Nye kliniske problemstillinger kan ikke vurderes i e-konsultasjon. Det kan heller ikke førstegangs henvendelser om sykemeldinger. Organisering. Legens respons på e-konsultasjon må sendes pasienten innen fem dager. Ved legefravær har kontorene rutiner slik at annen lege svarer Legen har nå fått nye takster som kan utløses ved e-konsultasjon. I tillegg er det åpnet for at legen kan bruke hjelpepersonell i en e-konsultasjon, for eksempel kan dette gjøres ved at lege er hjemme eller på legekontoret, mens hjelpepersonellet er sammen med pasienten E-konsultasjon med fastlegen og reseptfornyelse på nett 4 ting du kan få hjelp av fastlegen din til på nett Så langt bruker 90 legekontor løsningen hos helsenorge.no. SJEKK SELV: Så langt er det rundt 90 legekontorer som leverer tjenestene via helsenorge.no. Sjekk nede i saken om det gjelder din fastlege. Foto: Hanna Sikkeland. Vis me Når du kommuniserer digitalt med legen din, slik som ved e-konsultasjon, utveksles sensitive opplysninger om deg. Det stilles svært strenge krav til sikkerhet ved utveksling av helseopplysninger, og det er ikke tillatt å utveksle helseopplysninger via for eksempel mail, vanlig sms eller Facetime E-konsultasjon utgjorde 2,2 % av det samlede antall konsultasjoner i fastlege- at tilgjengeligheten til lege bedres gjennom innføring av e-konsultasjon. Hvordan økt bruk av e-konsultasjon vil påvirke samlet tidsbruk og konsultasjonsvolum for fastlegene er for tidlig

Kontakt fastlegen på nett - Kom i gang - helsenorge

Bestill time for e-konsultasjon med lege. Åpningstidene er 08:0-22:00 på hverdager samt 10:00-22:00 i helger og på helligdager. Velger du drop-in, er ventetiden normalt ca. 10 minutter Når timen starter, vil legen ringe deg. Trykk «Åpne samtale e-Konsultasjon • Om legekontoret har tatt i bruk BankID så vil alle EP-Konsultasjon meldinger tilfredsstille sikkerhetsnivå 4 for taksten 2ae. Kun pasienter som logger seg på med BankID vil få mulighet til å sende eKonsultasjon meldinger. Merk at merknad B9 i taksthefte beskriver flere betingelser for bruk av taksten

Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere. Kveldstakster Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. Forskriften trer i kraft 16. mars 2020 I tilfelle der du som er lege finn det naudsynt å skrive ut resept eller tilvising (henvisning) med bakgrunn i ein e-konsultasjon, vil arbeidet med dette vere inkludert i takst 2ae. Du kan ikkje krevjast takst 1i eller 1h for dette arbeidet i tillegg Det er bare fastlegen eller dennes vikar som kan behandle din e-konsultasjon. Fra hovedmenyen klikker du på Start, deretter elektronisk konsultasjon. Avhengig av hva klinikken har angitt i sine innstillinger, vil du få opp en liste over de behandlerne som kan tilby e-konsultasjon, eller komme rett til selve meldingsvinduet Behandling lege. Behandling Pris; Konsultasjon hos allmennlege: 155 (Det er samme pris for video-konsultasjon og skriftlig e-konsultasjon, som for fremmøte på legekontoret.) Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 204 (Det er samme pris for video-konsultasjon og skriftlig e-konsultasjon,. E-konsultasjon med legen? Generelt er ønsket at alle pasienter skal kunne benytte seg ac e-konsultasjon med fastlegen, men nå ønsker man å finne ut om dette er et godt alternativ også ved sykemelding. Foto: NTB Scanpix Vis mer. Berit B. Njarga..

- tjenester.helsenorge.n

E-konsultasjon til legen. E-konsultasjon kan du bruka ved helsetilhøve som legen allereie kjenner til. Det er eigenandel på dette som for vanleg konsultasjon. Ein betalar derfor ikkje for barn under 16 år, og frikortsystemet gjeld. Du får SMS for mobilbetaling dagen etter at legen har svara på e-konsultasjonen E-konsultasjon og sykemelding er ikke lov med dagens regelverk NAV går enda lenger i å klargjøre at sykemelding fra en lege man treffer én gang, kun på nett, ikke kan godkjennes. Dette gjelder både ny sykemelding og forlengelse av sykemelding: De oppsummerer de slik d) E-konsultasjon (tekst) Denne timetypen kan du bruker til å stille et medisinsk spørsmål til fastlegen din på en sikker måte. Du kan forvente svar på tekstkonsultasjoner innen fem virkedager. Denne tjenesten kan ikke brukes ved akuttsituasjoner. Sykemelding, henvisning og legeerklæringer krever oppmøte E-konsultasjon blir ein viktig del av innbyggjarane og pasientane si netthelseteneste. Det skal vera enkelt, spare tid, kan auke tilgjenge og gjere arbeidskvardagen meir fleksibel både for innbyggjarar og legar. Truleg vi fleire konsultasjonar skje via tekst- og videokonsultasjon i framtida E-konsultasjon og triage hos fastlege. Les heile rapporten frå Direktoratet for e-helse: Triageringsverktøy - innretning på utprøvning av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege

Tanum Legekontor | HelseRespons

E-konsultasjon hos lege - Slik slipper du kø og venting

 1. Angående e-konsultasjon Published on 13.Mar.2020 , by Gildheim in Uncategorized . For de som har Marianne Røst Moen som fastlege og Henrik Richter Hammeren som vikar, må e-konsultasjoner sendes til Marianne Røst Moen
 2. E-KONSULTASJON: Alle legene på Fagerstrand legesenter tilbyr mulighet for e-konsultasjon. E-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime
 3. 2ae - E-konsultasjon hos fastlege. 2bd - Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege.
 4. Det er også mulig å få satt influensavaksinen i forbindelse med vanlig konsultasjon. Egenandel er 50 kroner. Fastlege Hege Breivik skal ha vikar i ett år fra 01.09.20. Hennes vikar heter Misbah Mahmood. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Du kan lese mer om Dr Mahmood under fanen ansatte
 5. Endringer i e-konsultasjonstakster Det er åpnet for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 som følge av merarbeid under den pågående pandemien. Det er nå også innført egen kveldstakst for e-konsultasjon (2aek) tilsvarende 2ak. Det er ogs

For å begrense smittefare kan man få konsultasjon hos sin lege via. E-konsultasjon. Telefonkonsultasjon. Videokonsultasjon med enkelte av legene. Kostnad for dette er samme egenandel som ved en vanlig legekonsultasjon, med samme regler for frikort, gratis for barn <16 år m.m 3) Sett opp time i legens timebok, forespør resept eller e-konsultasjon ved behov for råd eller beskjeder til legen. (E-konsultasjon er gratis for gravide, barn og med frikort, konsultasjonskostnad frem til frikortgrensen

Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal - E-melding. E-konsultasjon (vanlig konsultasjonstakst): Skriftlig konsultasjon med lege. Send inn spørsmål, så vil det bli besvart innen 5 virkedager. E-melding: Her kan du sende administrative spørsmål til legesenteret. Denne funksjonen skal ikke brukes til helsehjelp. Besvares innen 5 virkedager E-KONSULTASJON. For helseforhold som legen allerede kjenner til. bestill . VIDEOKONSULTASJON . Når du bestiller time hos legen din kan du få tilbud om videkonsultasjon (direktebestilling er foreløpig ikke aktivert) bestill . FORNYING AV RESEPTER . Beregn 2-3 dager. bestill . e-kontakt

E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av

 1. Endringer i e-konsultasjonstakster Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 som følge av merarbeid under den pågående pandemien. Det blir nå innført egen kveldstakst for e-konsultasjon (2aek) tilsvarende 2ak
 2. e-konsultasjon . Du kan be om en eKonsultasjon hvis legen din har åpnet for dette. Per dags dato er det legene Janicke Kjærnes Kristensen og Michael Kjærnes Kristensen som har åpnet for dette. eKonsultasjoner er kun for KORTE henvendelser. Antall tegn er derfor begrenset til 500 tegn
 3. Chat-konsultasjon med lege Møt oss der du er, med Volvat Chat. Med drop-in legetime på chat, hjelper våre leger deg med mange vanlige problemer. Du vil få medisinsk vurdering, råd og resept når det trengs - rett på din mobil eller PC. Det.
 4. Skrive til legen/opprette e-konsultasjon med din lege Lese beskjeder fra legen din. For at du kan bruke tjenesten må ditt mobilnummer være registrert hos oss i journalsystemet. Hvis du har jobbtelefon eller sperre for 5-sifferet nummer må du ta kontakt med din operatør. Det er enkelte tjenester hos oss som ikke dekkes av frikort

HelseRespons e-konsultasjon kan benyttes av alle helsetilbydere uavhengig av journalsystem i hele Norge. Løsningen er enkel og rask å sette opp. Pasienten kontakter lege via legekontorets nettside for medisinske spørsmål eller vurderinger av egen helse. Legen svarer tilbake til pasienten som får varsel på SMS eller e-post Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video så får du beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres. Når du kommer til avtalt time på legesenteret så vent til du blir ropt opp og hold god avstand til alle andre Konsultasjon ved fremmøte og e-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege.....160k Ved Plankebyen Legesenter har vi åpnet for e-konsultasjon. ved forespørsel kan lege vurdere om det kan behandles som en e-konsultasjon eller om pasient må inn på time. Eksempel på gode områder å benytte e-konsultasjon: Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk og f.eks. bivirkninger og manglende og/eller svak effekt

Større fleksibilitet ved bruk av e-konsultasjon - Helf

E-konsultasjon med fastlegen og reseptfornyelse på nett

 1. Fastlegene viste også til bedre tilgjengelighet gjennom e-konsultasjon og spesielt bedre mulighet for å følge opp kronisk syke. - Legene fortalte at noen pasienter er mer åpne og uttrykker seg lettere skriftlig i e-konsultasjon enn ansikt til ansikt, og én lege hadde en pasient som hadde skrevet ting vedkommende ikke hadde fortalt til noen
 2. E-konsultasjon Krever at fastlegene følger med i tida Ungdomspartilederne etterlyser handling fra sin egen regjering om e-konsultasjon med pasientene
 3. E-konsultasjon. Drop-in for influensavaksinering under kontorets åpningstid. Frisk Legekontor AS Org nr 998 752 396. Peter Møllers vei 5b 0585 Oslo 21 45 63 6

Du kan sende E-konsultasjon, Reseptbestilling, E-kontakt og Timeønske til din fastlege dr. Formo , som vil bli besvart av resepsjonen og vikarlegen. Det er ikke mulig å bestille time direkte bare som timeønske At lege og pasient kjenner hverandre, gir også bedre behandlingsetterlevelse og bedre forebyggende resultater. Vi vet også at antallet øyeblikkelig hjelp-kontakter og innleggelser går ned hvis du har den samme legen over tid. som tekstbasert e-konsultasjon. Fra 15. mars og frem til 1. september har Stortinget vedtatt ved forskrift at telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon med lege får samme egenandel som vanlig legetime (154,- for ikke-spesialist, 204,- for spesialist). Denne egenandelen inngår i frikortgrunnlaget, og dekkes av frikort. Fakturagebyr på 59,- kan tilkomme E- konsultasjon (med egenandel) hvis legen har tillat dette; Kontakt legekontoret. Tjenesten kontakt legekontoret gir deg en trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst

Legetime på nett eller via video - NHI

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via mobilen din eller e-posten din som en videokonsultasjon. Denne tjenesten brukes kun når tilstanden ikke krever fysisk oppmøte og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Det skal være avtalt med legekontoret på forhånd og du må samtykke. Du betaler vanlig egenandel og får faktura i etterkant. Følg nøye. E-konsultasjon i ferien. I sommerferien vil legene skru av e-konsultasjon muligheten når de er på ferie. Ta kontakt med oss på telefon 51 91 70 80 så hjelper vi deg. 3. juli 2020 Nytorget legesenter Nyheter. Siste nyheter. E-konsultasjon i ferien. 3. juli 2020

- Med digital dialog (e-konsultasjon) kan de som har fastlege hos oss stille enkle helserelaterte spørsmål og få svar via digital portal (ePortal) - Digital dialog (e-konsultasjon) benytter sikker innlogging med bankID for å få mulighet til å sende digital dialog (e-konsultasjon) meldinger (tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 og krypteres i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet. Konsultasjon; Leger og behandlere Konsultasjon. Kinia Claudine Maria Remaut Hudlege Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret Teresa L. Berents Hudlege Volvat Majorstuen Drude Høyersten Colom Hudlege Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret Sidsel Haug Hudlege. E-portalen/besøklegen: Når din fastlege er på ferie vil denne ikke være tilgjengelig. Dette da ingen andre enn din lege vil kunne lese meldinger i hans innboks. Om du ønsker kontakt med en annen lege på senteret må du ringe oss. De andre legene kan vurdere øyeblikkelig hjelp, fornye resepter etc. i din leges ferie/fravær

E-konsultasjon vil være utilgjengelig i perioden legen din er på ferie. Sekretæren vår (Majureka) har ferie 13.07-07.08. I denne perioden vil resepsjonen være stengt, og e-kontakt være utilgjengelig. Telefonhenvendelser besvares i hele sommer Skrive e-konsultasjon til legen. Lese beskjeder fra legen . Både gamle og nye pasienter oppfordres til å benytte seg av elektronisk kommunikasjon (ePortal) med legekontoret/legen. Dette gjør det både sikrere og enklere for alle, og dermed avlastes også telefonkøen. På forhånd takk

E-konsultasjon med lege - CKM

Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time. Se ellers veiledning i god praksis for bruk av Digital Dialog Fastlege (PDF) Konsultasjon på vaksineklinikken koster 250,-Dette systemet gjør det enklere å bestille time og faste medisiner hos fastlegen og en slipper å evt. vente på telefonen ved bestilling. Bestillingene er gratis. Her velger man også e-konsultasjon med sin fastlege. Hver gang du logger deg på selvbetjening på nett, får du tilsendt en kode på. (skriv en e-konsultasjon til legen) Ikke Møt opp på legekontoret. Dere kan også benytte dere av Video-konsultasjon. Ved timeavtale ved legekontoret i disse COVID-19 tidene. Ring oss når dere har kommet. (kommer dere ikke fram på telefon kom opp i resepsjon) Sitt i bilen til det er din tur. Legen vil ringe deg. TAKK Det er ønskelig at så mange som mulig tar kontakt elektronisk med legen, slik at de som trenger øyeblikkelig hjelp eller ikke kan bruke e-konsultasjon kommer raskest mulig igjennom på telefon. Ved akutt livstruende sykdom ring 113. Legevakten kontaktes ved akutt helsehjelp som ikke kan vente utenfor vår åpningstid på tlf 116117 Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Taksten kan også benyttes ved videokonsultasjon i forbindelse med pilotprosjekt på legevaktfeltet der konsultasjonen utføres av lege i hovedlegevaktsentral med pasient i legevaktsatellitt

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling innenfor ordinær kontortid. Benytt gjerne elektronisk bestilling av time på våre sider her. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale. Vi tilbyr to ulike timetyper på kontoret - ordinær konsultasjon og øyeblikkelig hjelp-time. Ordinær konsultasjon er ordinære timebestillinger som bestilles i forveien enten ved oppmøte, på telefo E-KONSULTASJON. Telefon- eller video-konsultasjon. De fleste konsultasjoner vil gjennomføres som telefon konsultasjoner gjerne med bilder. I noen tilfeller kan video konsultasjon være aktuelt. Bilder sendes best og sikrest ved å trykke HER og å følge instruksjonene. Bruker du PC bør du bruke nettleseren Google Crome Vi anbefaler at man booker e-konsultasjon i resepsjonen (Tlf. 51715270) på lik linje med vanlig konsultasjon og telefon konsultasjon. Enten at man får en tid fram i tid eller dersom man ønsker nå/drop in, så ber man om det og forutsatt ledig lege, så gir resepsjonen ut adressen og gir beskjed til legen at det er en e-konsultasjon på vei inn Legen svarer til deg i løpet av dagen. Dersom det er behov for en fysisk konsultasjon og/eller blodprøver, vil legen hjelpe deg videre med dette. Det er ikke mulig å få reseptfornyelse på A- og B- preparater eller preparater som krever oppfølging via denne tjenesten

Senterinformasjon - Sørlandsparken LegesenterEndringer i takster

Bestille E-konsultasjon hos din fastlege. Gå inn på din bruker på helsenorge for å hente ut prøvesvar /brev fra legen; E-kommunikasjon med fastlegekontoret; Bestille E-resepter; Når du kommer inn på din side på helsenorge.no - trykker du på navnet til din fastlege. Da vil de ulike valgene /innstillingene komme opp Legen gjør en medisinskfaglig vurdering av hver enkelt pasient. En eventuell legeerklæring vil tilpasses den enkelte pasient og dennes situasjon. Eksempel: Et forstuet håndledd er vanligvis ikke grunnlag for å være hjemme fra skolen, men det kan være hensiktsmessig å få fritak for visse aktiviteter i gymtimen Problemstillinger som ikke krever oppmøte vil bli avklart per telefon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon med legen, du får tilsendt regning på egenandelen uten fakturagebyr. Du skal ikke møte opp på legekontoret med mindre det er helt nødvendig. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 Start e-konsultasjon Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel og fakturagebyr som ved vanlig legetime. NB! Opptil en uke før melding blir lest. Kontakt legekontoret Administrative spørsmål eller forespørsler, som f.eks. bestilling av transport til legekontoret/drosje Dersom du har en eksisterende resept, kan du enkelt fornye denne ved å klikke på Fornyelse av resept fra legen. I beskjed feltet skriver du navnet på ønsket medisin, dosering og mengde. Du kan også eventuelt ta bilde av den eksisterende medisinen eller resepten og legge ved. Klikk på send

ePortal by CompuGroup Medical is an easy way to access your practitioner or your own health dat E-konsultasjon med legen (takst som for vanlig konsultasjon) Vennligst RING LEGESENTERET 51906190 ved bestilling av time til følgende: Offshoreattest. Føflekk-fjerning og andre kirurgiske inngrep. 1te gangs svangerskaontrol. Innsetting av spiral (Dette fordi det må settes av særskilt tid til disse prosedyrene) Hei! I disse koronatider så bes mange bruke e-konsultasjon for dialog med legen. Jeg har aldri brukt det før, men sendte en melding til fastlegen der for noen timer siden da jeg har enten influensa eller en litt kraftig forkjølelse og ikke får legetime (forståelig nok). Fikk beskjed av legekontor..

Pasienter på liste uten fast lege må ringe. Start e-konsultasjon Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel og fakturagebyr som ved vanlig legetime. NB! Opptil 3 dager før melding blir lest. Kontakt legekontoret Administrative spørsmål eller forespørsler, som f.eks. bestilling av transport til legekontoret/drosje Start e-konsultasjon For helseforhold som legen allerede kjenner til - ikke diagnostikk av ny sykdom. Kontakt legekontoret For administrative spørsmål eller forespørsler, meldingen går til medarbeiderne. Start video-konsultasjon (trykk her) Bruk helst ørepropper

Du kan også nå din lege med e-konsultasjon. Konto kan man opprette ved for eksempel å velge Bestill time under og så logge seg inn. Man avslutter så uten å sette seg opp på time hvis man bare skal opprette en konto. Inntil videre har vi kun lagt ut timer for videokonsultasjon Ved e-konsultasjon er mobilbetaling et enkelt og gebyrfritt betalingsalternativ. Pasienten vil ikke bli belastet med fakturagebyr dersom betalingen skjer innen tidsfristen som står oppgitt i SMS-en. For å gjennomføre mobilbetaling trenger man kun en smarttelefon, nettbrett eller PC, samt internettilgang (WiFi eller mobildata) Et tilbud på vår hjemmeside er såkalt e-konsultasjon. Her kan du stille legen faglige spørsmål, og legen kan gi svar på e-post, vanligvis innen 5 dager. Dette er egnet for medisinske problemstillinger som ikke nødvendigvis krever konsultasjon på kontoret E-kontakt Vi ønsker at E-kontakt brukes utelukkende til administrative forespørsler inn til legekontoret, som timebestilling og til reseptfornyelse. Hvis du har andre spørsmål til legen din, som ikke krever oppmøte, så kan du ta kontakt via e-konsultasjon eller du kan be om en videokonsultasjon. E-konsultasjon. Dette er en skriftlig.

eKonsultasjon - xn--besklegen-n8a

E-konsultasjon og sykemelding er ikke lov med dagens regelverk NAV går enda lenger i å klargjøre at sykemelding fra en lege man treffer én gang, kun på nett, ikke kan godkjennes. Dette gjelder både ny sykemelding og forlengelse av sykemelding : De oppsummerer de slik 3) Start e-konsultasjon I de fleste tilfeller kan vi løse problemstillingen din over e-konsultasjon eller telefon, eller utsette timen til du har blitt frisk. Vi har pga dette, IKKE selvbetjening på timebestilling, Lege Svein Jarle Svendsen tar permisjon i fra sin stilling fra 9.nov.-20 til 17.jan-21

Utvidete takster for telefon- og e-konsultasjon - Infodo

Videosamtale med lege er et godt alternativ for enklere tilstander. Vårt team med dyktige allmennleger er klare for å hjelpe deg. Ventetid: 5-15 minutter e-konsultasjon hos legene. Skal du ha en legetime og legen vurderer at dere kan ta konsultasjonen på lyd og bilde, så er dette nå lettvint og veldig tilgjengelig. Det som kreves av deg som pasient er enten en smart-telefon, et nettbrett eller en PC samt bankID-brikke eller bankID-mobil

Sende forespørsler for E-konsultasjon (kr 160,-) og motta informasjon på e-post. Det er laget en egen app for de som bruker smart telefoner som du kan bruke. For iPhone kan du gratis laste ned en app som heter Legetime. For Android kan du i Google Play laste ned samme app som heter Legetime Noen av legene tilbyr e-Konsultasjon, dette foregår gjennom e-portalen. E-konsultasjoner gjelder kun kjente problemstillinger. Legen vil belaste deg med en eKonsultasjonstakst , du vil da motta et faktura som må betales med fakturagebyr. Har du en tilstand der du må undersøkes grundigere må du bestille deg time hos din aktuelle lege Verv: lege-for-lege. Ta kontakt i resepsjonen for å bestille time, oppgi at det gjelder lege-for-lege time. Tar imot henvendelser fortløpende. Fortrinnsvis e-konsultasjon eller videokonsultasjon. Tilstede på kontoret: Mandag til torsdag

Ofte brukte takstar for lege - Helf

Start e-konsultasjon - trykk her Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime. Gebyrfritt ved SMS-betaling. Kontakt legekontoret - trykk her Administrative spørsmål eller forespørsler, som f.eks. bestilling av transport til legekontoret/drosje AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 56 57 01 20, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113. Informasjon om koronavirus Ikke møt opp uanmeldt hvis har symptomer, men ring eller ta kontakt på nett.Vi ber alle om å holde seg oppdatert! Gå til fhi.no og bjornafjorden.kommune.no for siste informasjon, råd og [

E-konsultasjon - PasientSk

E-konsultasjon, bestilling av resepter, faste medisiner og timer ved legesenteret kan gjøres ved å logge deg på siden Helsenorge.no. Telefonsamtaler må være konkrete og kortfattede, og er forbeholdt det som ikke kan gjøres ved elektronisk kontakt Da kan legen din sende deg viktige meldinger (som f.eks prøvesvar og tilbakemeldinger) via helsenorge på en trygg måte. Du kan også bestille timer og fornye resepter, samt sende melding til sekretær e-kontakt, eller sende e-konsultasjon til lege vi appen helsenorge.no Selvbetjening Ved å velge selvbetjening får du muligheten til: Bestilling av e-resept E- konsultasjon med lege Bestill legetime på nett Nå kan alle som har fastlege i Lurøy på en rask og enkel måte komme i kontakt med legetjenesten. Du kan gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen

Konsultasjon hos barnenevrolog | Sandvika nevrosenterGynekolog-Gynekologisk undersøkelse - CKMSAllmennlege Oslo - Byporten Legesenter i Oslo SentrumBedriftsavtaler for lege- og tannlegetjester - HMS tiltakMinLege | MinLege

Bruk e-konsultasjon, reseptforespørsel og e-kontakt via helsenorge.no eller sett opp telefon/video konsultasjon. Telefon (man-fre) 67 11 59 00. 0830 -1130 og 1230-1530. Lysakerfjorden Legesenter®©2018 . We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this. Lege Ønsker du å snakke med av våre leger setter en av våre sykepleiere deg i kontakt med en av våre erfarne leger. Vi hjelper deg med resepter, legeerklæringer og henvisninger. Retur. Legekonsultasjon E-konsultasjon og videokonsultasjon. Vi kan tilby legetime eller sikker dialog via internett når det ikke er mulig eller påkrevd med fysisk oppmøte. Alle våre leger har installert webkamera på sine kontorer. Stein Møretrø. Stein er født i 1964 og var ferdig utdannet lege i 1992 Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på disse sidene til resept fornyelse og timebestilling, samt e-konsultasjon direkte med legen. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 22 51 58 58 i tidsrommet 08:30 - 11:00 og 13:00 - 15:00

 • Star nutrition peanut butter.
 • Eigentumswohnung remagen.
 • Brukte elbilbatterier.
 • Hva het den romerske solguden som sola er kalt opp etter.
 • Ösophagitis eosinophile.
 • Emotionale manipulation beziehung.
 • Kindertanzen forchheim.
 • Brødrene grimm askepott.
 • Udtale af ord.
 • Hva er markedet.
 • Bakgrundsbilder iphone.
 • Formel 1 race calendar.
 • Liste ehemaliger brauereien.
 • Læreplan i norsk for grunnskolen.
 • Alte kantine preise.
 • Encachado.
 • Pestarzt tattoo.
 • Kolumbus nord jæren.
 • Fakta michael jackson.
 • Förhållande med två kvinnor.
 • Neuschwanstein hotel.
 • Tur bryne.
 • Audible norsk.
 • Krisesenter for menn bergen.
 • Uluwatu bali.
 • Kräftan stjärnbild.
 • Drd forkortelse.
 • Tripadvisor hotel tallinn.
 • Pdf datei kann nicht geöffnet werden android.
 • South park mutter oder vater töten.
 • Vw eos cabriolet.
 • Lakkbar nerstranda.
 • Egencia login norge.
 • Etter jobbintervju.
 • Newfoundlandshund pris.
 • Maxiklänningar till bröllop.
 • Fahrradscheune bayreuth.
 • Liten gassgrill til balkong.
 • Skådespelare sökes 2018.
 • Koksidier sau.
 • Speed of sound solids.