Home

Læredimensjonen islam

Læredimensjonen i Islam Ina, Martine, Tine Menneskesyn Synet på det onde Frelse Mennesket det viktigste av Allah`s skapninger Tilbe Allah på jorda Erstatter Gud Adam og Eva Frigjøres fra en tilstand av ufullkommenhet Avgjøres av ens gjerninger Tawbah Født uten synd Paradiset En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Læredimensjonen Fra læredimensjonen vokser religionens lære og ulike oppfatninger om Allah i Islam. Troen på en Gud er sentral i Islam og kjennetegner at de kan tenke, ville og føle og har et navn som gjør at de kan påkalles islam - de syv dimensjonene Når en skal sammenligne forskjellige religioner, trengs et verktøy eller oppsett som gjør det sammenlignbart. Den amerikanske religionsforskeren Ninian Smart presenterte i sin tid en teori om at alle religioner kan deles inn i syv dimensjoner

Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim.. Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel og lære (), som han forkynte på Den arabiske halvøya fra. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah) Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn For buddhistene så er det meditasjon foran en statue av Buddha, de viktige ritualene gjøres rett og slett foran Buddhas statuene. Den andre dimensjonen er opplevelsesdimensjonen, i islam kan vi trekke inn sufisme, religionen handler først og fremt om menneskets indre forhold til guddommen, mener de Sammen utgjør Koranen og Hadith de viktigste skriftene i Islam. Begge disse skriftene er en formidling av profeten Muhammeds budskap. Muhammed er den mest sentrale skikkelsen i islams fortellingsdimensjon. Læredimensjonen: Læren om gudene og verden, mennesket og frelsen utvikles på grunnlag av fortellingene

Læredimensjonen: sentrale tanker. Alle religioner har et sett grunnleggende læresetninger, ofte kalt dogmer, om hvordan verden henger sammen og fungerer. Disse er ofte formulert i det vi kaller trosbekjennelser - kortversjoner av en religions viktigste lære Læredimensjonen utgjør grunnlaget i en religion og kan derfor knyttes til alle de andre dimensjonene. Trosbekjennelser inngår svært ofte i den rituelle dimensjonen, hvor resiteringen av hele bekjennelsen er en viktig del av daglige eller ukentlige ritualer, for eksempel i buddhisme og islam

Læredimensjonen i Islam by Tine Syversen - Prez

Islams fem søyler, de religiøse pliktene som pålegges enhver voksen muslim. Pliktene pålegges begge kjønn. Troens fem søyler er: trosbekjennelsen (shahada) den rituelle bønnen (salah) den rituelle avgiften (zakat) fasten (sawm) pilegrimsferden til Mekka (hajj) I islam vil reglene for atskillelse mellom menn og kvinner og reglene for rituell renhet i praksis begrense kvinner mer enn menn Læredimensjonen. Frelse. Frelse er Guds redning av menneskene fra synd og død i et evig liv. Luthersk lære tar utgangspunkt i menneskers behov for frelse. Mennesker har etter syndefallet arvesynd, og dermed er det ikke noe av det vi kan prestere selv som kan behage Gud Læredimensjonen Den etiske dimensjonen Den sosiale dimensjonen Den rituelle dimensjonen: Denne dimensjonen har med handlinger man utfører i hver enkelt religion, også kalt riter. I Islam er det De fem søylene som utgjør den rituelle dimensjonen LÆREDIMENSJONEN Læredimensjonen handler om læren til en dimensjon. Læredimensjonen vokser som regel ut ifra fortellingsdimensjonen til religionen. Læredimensjonen omfatter de eksistensielle spørsmålene, samt religionens oppfatning av høyere krefter f.eks. Gud eller Allah. Det finnes noen begreper for å skille disse oppfatningene

Islam - en oversikt Religioner

 1. Islam, mennesket og samfunnet Islam fremmer barmhjertighet og rettferdighet og søker å hele menneskesjelens og samfunnets kvaler. Islam oppmuntrer til ydmykhet, oppriktighet, tålmodighet, gavmildhet og sosial tankegang. Egoisme, stolthet, selvgodhet og arroganse blir fordømt fordi Allah alene er den endelige dommer
 2. Bruk Religionens Dimensjoner (Tro og Tanke: 52) og vurder to religioner ut ifra disse. De to religionene jeg har tenkt å ta for meg er, B..
 3. Islamisme er en politisk ideologi som har som mål at samfunnet skal styres i henhold til islam.Islamister ønsker at islam ikke bare skal være en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system og et lovverk som tilhengerne mener bør innføres.Tilhengere av islamisme vil styrke religionens stilling i samfunnet, de mener at staten bør styres etter islams.
 4. Gruppe 3: Sammenlign læredimensjonen i buddhismen og islam. Religion gruppe 3.docx Gruppe 4: Sammenlign de ulike formene for buddhisme med de ulike formene for islam

Religion hjørnet: Religionenes dimensjoner: Islam og Hinduism

Ulikheter Monoteisme i kristendommen Gud Treenig Gud: Gud, Jesus (Guds sønn), den hellige ånd (trosbekjennelsene) Monoteisme i islam Likheter Menneskesyn Frelse Virkelighetsoppfatningen Gudstro - monoteostisk Menneskesyn Hva kjennetegner monoteismen i religionene? Læredimensjonen Kristendom, islam, jødedom. Polyteisme: Religionen har flere guder. Buddhisme, hinduisme. Panteisme: Gud finnes i alt. Det hellige: Er noe dyrebart og ukrenkelig som skiller seg fra alt annet. Utenfra sett kan vi beskrive hvordan det hellige viser seg i religiøse gjenstander og bygninger og i religiøse handlinger I noen religioner, så som hinduismen, buddhismen, jødedommen, kristendommen og islam, finnes det skrifter hvor religiøse beretninger og/eller dogmer er gjengitt. II.V. Den etiske dimensjonen. Smart sier at «gjennom hele historien finner vi at religioner vanligvis inneholder en etikkodeks» (The Religious Experience of Mankind, 3. utgave, s. 9)

Islam: De syv dimensjonene i religion - Studienett

læredimensjonen av Islam. Muhammed ble født i år 570 e.Kr i Mekka, en by vest i Saudi Arabia. Da Muhammed var førti, hørte han engelen Gabriel snakke til ham i en hule på et fjell nært Mekka. Muhammed fikk ytterlige åpenbaringer fra Gabriel, men han tvilt Opplevelsesdimensjonen er på sett og vis overordnet de andre dimensjonene, da de er «avhengige» av denne dimensjonen for å kunne være fullverdige. Ritualer uten følelse er unødvendig, ubegrunnet etikk er også bortkastet. Alle dimensjonene er koblet opp mot følelser. Opplevelsen står veldig sentralt i en religion, da den på diverse måter er med på Læredimensjonen Etisk dimensjon Sosial dimensjon Trosartikler - Allahs enhet - Allahs engler - Allahs bøker - Allahs profeter - Dommens har i livet, og gir svar på hva som er rett og hva som er galt, hva som er godt og hva som er ondt. Når det gjelder islams etikk, gir trosartiklene gode svar. For etter trosartikkel to, fem og syv,.

Islam - Wikipedi

islam - Store norske leksiko

Profeten Muhammed har stort betydning for den etiske dimensjonen i islam, da han blir ansett som det viktigste forbildet for muslimer. Han blir både nevnt i trosbekjennelsen og den fjerde trosartikkelen. Muhammed er altså svært sentral i læredimensjonen, i tillegg til at fortellingen om livet hans er blant det viktigste i. Profeten Muhammed blir født i Mekka. Han er den mest sentrale personen i Islam. Han nevnes blant annet i trosbekjennelsen og i den fjerde trosartikkelen, og er derfor sentral i læredimensjonen i islam. Muhammed er også en forpliktende modell for muslimers liv og har derfor stor betydning for den etiske dimensjonen i islam Islam: Muhammed er den mest sentral skikkelsen i Islam. De legger mest fokus på Hadith, som betyr tale. Læredimensjonen Buddhisme: I Buddhisme så tro de på flere guder. Men dette har ingen betydning om du vil nå frelse eller ikke. Dette er noe man selv står får

iSlam 2008 (7) november (4) oktober (1) september (2) 24. mai 2009. Religionens og de er derfor svært viktige i læredimensjonen. I buddhismen er også fortellingsdimensjonen svært viktig, fordi det er Buddhas ord og handlinger som det berettes om. Derfor springer også læren. Læredimensjonen består av gudsforestillinger, virkelighetsoppfatninger og menneskesyn. Som nevnt tidligere er ikke Buddha en hud, men allikevel er han den viktigste personen i buddhismen. Virkelighetsoppfatningen dreier ser om at alt blir født, dør og født på ny (samsara) Sufisme er islams mystikk, og den finnes innenfor både sunni og shia. Ble rundt 1100 anerkjent som normativ islam. Poenget er å oppleve guds nærvær og frigjøres fra det materielle gjennom åndelige øvelser, sang og dans. Al-Hallaj ble henrettet for blasfemi etter å ha sagt «Jeg er sanngeten» Læredimensjonen. Knyttet til sentrale tanker og tros-formuleringer. De første kristne lærte fortellingene om Jesus og dermed læren om hvem han var og hva han gjorde. Dette blir dogmer, altså grunnleggende sannheter i religionen. Den etiske dimensjonen. Knyttet til verdier og normer

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

 1. Man kan også finne noen likheter i læredimensjonen mellom Kristendommen og Islam. Kristendommen tror man at det er Gud som har skapt verden, og at den tilhører Gud. I Islam mener man at jorden er skapt av Allah, men at naturlovene er hans vilje. I Islam mener man at det kun er en gud. Han formidler sin vilje gjennom profeter
 2. Læredimensjonen Ut av fortellingsdimensjonen vokser ofte religionens lære. I Islam er verden skapt av Allah, og naturlovene er hans vilje lagt inn i naturen. De sju trosartiklene er et sentralt element i islams læremessige dimensjon og lyder slik: o Troen på Allahs enhet o Troen på Allahs engler o Troen på Allahs bøker o Troen på Allahs.
 3. I Islam er det Koranen og Hadith som gjelder. Sammen utgjør de de viktigste skriftene i Isalm. Begge eformidling av profeten Mohammeds budsap. Læredimensjonen For omtrent 2500 år siden presenterte Buddha ideen om de fire edle sannheten som kan regnes som den viktisgste delen av buddhismens læredimensjon
 4. Bruk læredimensjonen og den etiske dimensjon. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i islam og lurte på om dere kunne gi litt generell info om etikken til islam når det kommer til narkotiske stoffer. Hadde satt veldig stor pris på det. Jente 18
 5. Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon
 6. Læredimensjonen: Læren i en religion handler om de store spørsmålene i livet; hva er meningen med livet? Er det et liv etter døden? Hvordan har verden blitt til? Disse kaller vi eksistensielle spørsmål. Det er i de fleste religioner hellige skrifter som gir svar på disse spørsmålene, gjennom skapelsesfortelinger og leveregler

LÆREDIMENSJONEN Læredimensjonen er nest viktigst etter fortellingdimensjonen fordi den tar for seg analysen Jødedommen og Islam. Panteisme vil si troen på at det guddommelige som en kraft eller et stoff som gjennomstrømmer alt og alle, for eksempel mindfullness, som blir mer og mer populært i vestlige land Fortellingsdimensjonen omhandler de viktige personene, fortellingene, og skriftene i en religion. Fortellingene er svært ulike i både form og innhold, men felles for de er at de skal uttrykke og skape følelser uansett om de er sanne i en vitenskapelig og historisk forstand eller ikke Viktige begreper innenfor læredimensjonen. Panteisme- Er kraften fra Gud, som gjennomstrømmer alt og alle. Finnes i hinduismen. Monoteisme - Gud er en personlig Gud som kan tenke, føle og ville. Finnes i kristendommen, islam og jødedommen..

Da sønnen var liten ble Suddhodhana spådd at når Siddharta ble voksen kom han til å bli enten en stor konge eller en stor hellig mann. Ettersom faren selv var konge ønsket han sterkt at sønnen skulle følge i samme spor og gjorde alt i sin makt for å få sitt ønske oppfylt Jødedommen, kristendommen og islam avviser normalt reinkarnasjon, idet disse religioner anser at hver menneskelig unnfangelse og fødsel bringer en ny menneskesjel, og. Buddhismen forstår tilværelsen som et evigvarende kretsløp av gjenfødelser i ulike former. Alle levende vesener, selv gudene, er fanget i dette kretsløpet Monteisme: En gud - kristendommen, islam og jødedommen Polyteisme: Tro på flere guder Alle religioner har i sine læresystemer utviklet svar på de grunnlegge livsspørsmålene, og det betyr at religionene samtidig også er livssyn

Oppgave 3: Religionens Dimensjoner - Islam og Buddhisme

Om Kristendommen. Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Jesus var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter 1 Hvordan brukes begrepet 'frelse' i dagligtale?. Tidligere var det mer vanlig at man brukte ordet frelse om det å bli reddet. Nå brukes det nok mer om noe man er veldig opptatt av og glad i

Krig og fred og Gud og sånt: Religionens dimensjone

Denne dimensjonen henger sammen med flere andre dimensjoner, som fortellingsdimensjonen, læredimensjonen og opplevelsesdimensjonen. Dette er fordi kunsten i stor grad blir et uttrykk for religionens fortellinger, lære og hvordan de religiøse opplever ulike aspekter ved det. Som en del av denne dimensjonen er også musikken sentral i den rituelle dimensjonen Videre er læredimensjonen svært sentral for den etiske dimensjonen, ettersom de etiske tankene ofte har sitt opphav i religionslæren. I mange religioner omhandler læren også gudsoppfatning, eksempelvis om det personlige, monoteistiske gudsbildet i jødedommen, kristendommen og Islam

Læredimensjonen. Her vil du bli bedre kjent med historien da Siddharta Gautama ble Buddha. Fortellingsdimensjonen tar også for seg de hellige skriftene, spesielt Tripitaka. Se mer her. Den etiske dimensjonen. Noe av det buddhismen er kjent for er tanken på karma, som handler om konsekvenser fra forrige liv Alle som tror på noe utfører religiøse handlinger knyttet til deres religion, disse handlingene kalles riter. Det er summen av alle disse ritene som klales for kult, altså; den praktiske utøvelsen av religionen. Alt som foregår i de religiøse møtene i pinsebevegelsen er jo en del av kulten deres. I pinsebevegelsen er møtene deres gansk Islam i dagens verden. Sammenligne to religioner. Sammelign islam og buddhismen. Kristendom. Kristendommens særpreg. Bibelen og bibeltolkning. Kristen lære. Kristen etikk. Kristendommen under skiftende forhold. Ulike kirkesamfunn. Filosofi, Livssyn og etikk. Læredimensjonen; Den etiske dimensjonen I islam er det fortellinger om Muhammed og andre profeter som går under fortellingsdimensjon. Fortellingene bygger mest på Hadith, som er samling av fortellinger om hva Muhammed gjorde og sa utover budskapet han hadde fått åpenbart. Den femte dimensjonen er læredimensjonen Et livssyn blir ofte inndelt i tre hoveddimensjoner, som er tett knyttet sammen: hva virkeligheten består i (virkelighetsoppfatning) hva som er menneskets plass i denne virkeligheten (menneskesyn

Når man kaller seg for kristen er ikke det ensbetydende med at vi alle har nøyaktig den samme troen, eller tradisjonene. Begrepet kristendom/kristen et vid Feiloppfatning: I Titus 2:11 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «bringer frelse til alle». Faktum: Det greske ordet som er oversatt med «alle» i dette verset, kan også bety «alle slags». * Så den riktige forståelsen av Titus 2:11 er at Gud gjør frelsen mulig for alle slags mennesker, deriblant mennesker «av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål.

Religion og etikk - Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

 1. Hva er likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud og gudene, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn
 2. Dette gjaldt blant annet for Christian Vs lov fra 1688. Den ble gradvis erstattet av lover basert på humanistiske prinsipper fra 1814. Læredimensjonen: sentrale tanker Alle religioner har et sett grunnleggende læresetninger, ofte kalt dogmer, om hvordan verden henger sammen og fungerer. Religion og etikk vg3 fasi
 3. Monoteisme er troen på én personlig gud, som i jødedommen, islam og kristendommen. Polyteisme vil si troen på flere personlige guder, som i hinduismen. Les mer: Etiske dimensjon: Veldig nært knyttet til religionens lære ligger etikken i religionen. Etikken er læren om moral
 4. Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre
 5. Islam ser på seg selv som fortsettelsen av jødedommen og kristendommen. Kristendommen lærer at vi skal frelses fra en fortapt verden og våre skrøpelige kropper som blir gamle og syke og dør. Vi skal få leve evig på en ny jord (Paradis) . Gruppe 3: Sammenlign læredimensjonen i buddhismen og islam

Religion og etikk - Hvordan bruke Smarts

 1. Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia
 2. Læredimensjonen Opplevelsesdimensjonen Fortellingsdimensjonen Menneskesyn v l ] u v i } v Den rituelle dimensjon Den sosiale dimensjon Påvirker livsførsel Riter - kult Påvirker samfunnet Lover og regler F.eks. Norges lover - kristendom F.eks. Islams fem søyler F.eks. kastesystemet i India Den materielle og l.
 3. Innledning. Vi i Informasjonstjenesten mottar hver eneste dag henvendelser fra skoleelever som har spørsmål angående Den katolske kirke og katolisismen (NB! det heter ikke katolismen!). De fleste spørsmålene er ganske like, derfor har vi laget en presentasjon som burde tilfredsstille de fleste. Ettersom presentasjonen er skrevet utfra dette behovet, har ordningsmessige og formelle.
 4. Dei fem søylene i Islam for 8 år siden Rle blogg- Ida-Elise Håvard Camilla. Heilage byggningar og tekstar i Buddhismen for 8 år siden Vilde, Lindis, Jens Inge & Guro, blogg i RLE! Kort om heilage stader i Islam for 8 år siden Følgere. Overjordisk-tema. Temabilder: Storman
 5. Etikk er lære om moralen. Moral er med på å påvirke tilhengernes levemåter, og preger også samfunnet de lever i. Religionen er med på å påvirke tilhengernes verdivalg og prioriteringer av hva som er det viktige og riktige i livet. Moral er noe de aller fleste har og ikke tenker noe serlig over, men de
 6. Uke 7-8: Islam Denne uka skal vi se på islam. Islam er siste ledd i en større fortelling om Guds forhold til mennesket. Islam er ikke en ny religion, men fortsettelsen av den pakten Gud gav mennesket gjennom Noah, Abraham, Moses og Jesus. Vi skal rette fokus mot: • Profeten Mohammad • Quran, Hadith og sunnah • Ritualer, symboler og.
 7. I islam er det fortellingene om Muhammed og andre profeter som er typiske for denne dimensjonen. Da legger de mest fokus på Hadith, som betyr tale, referat eller beretning, noe som passer godt med tanke på at dette er fortellingsdimensjonen. Den femte er læredimensjonen, ut av fortellingsdimensjonen vokser ofte religionens lære

abdulla fejzulai «det er alltid galt drepe». drøft dette utsagnet ved hjelp av de etiske grunnbegrepene konsekvens- dydsog pliktetikk. trekk inn andre deler a I islam blir man dømt ved ved dommens dag, og Allah er suveren og fri til å felle den endelige dommen om du skal komme bli frelst eller havne i fortapelsen uansett hvor god eller ond du har vært. Det sies at Jesu død gir menneskene en mulighet til å få tilgivelse for synd, og et liv i felleskap med Gud, og han blir sett på som Herrens lidende tjener som tar straffen for menneskenes. I en del moskeer finnes det undervisningslokaler for alle de fire lovskolene, noe som understreker lovskolenes anerkjennelse av hverandre som legitime uttrykk for islam. SUFISMEN Det vanligste navnet på den islamske mystikken er Sufismen, som oppsto på mange måter som en reaksjon på de lærdes sterke fokus på å formulere den rette lære og de rette lovbestemmelsene Læredimensjonen gir oversikt, selv om den ikke er like sentral i hinduismen som i enkelte andre religioner. Læren har også betydning for hvordan man mener mennesker bør leve, og den etiske dimensjonen er en naturlig følge av det. En del av etikken omhandler oppdelingen i sosiale klasser og kaster, som er viktige elementer i hinduismens sosiale dimensjoner Læredimensjonen: Her finner man læren om religionen, blant annet ulike oppfatninger av gud. Alle religioner har også svar på de grunnleggende livsspørsmålene, Sunni, Sjia og Sufismen er ulike retninger innenfor Islam. Forklar disse Det finnes mange former for islam

islams fem søyler - Store norske leksiko

 1. Islam. Jødedom Monoteisme. Panteisme Synet på Gud. Nyreligiøshet Polyteisme. Påvirker samfunnet Lover og regler I ekstrem grad: Sharialoven. Læredimensjonen. Den rituelle dimensjon Riter - kult Handlingene gjentas - ritualer. Symbolhandlinger Sann Gud, sant menneske Dogmer. Bønn, ofring, pilgrimsreise
 2. Prinsen Siddharta Gautama ble født i Nord-India, på grensen mellom dagens India og Nepal. 413 fvt. Mens Siddhata Gautama mediterte under et fikentre i Bodh Gaya i India, nådde han fram til oppvåkningen og ble Buddha. 1 århundre fvt.Buddhismen delte seg etter hvert opp i tre hovedretninger: theravada i sør, mahayana i øst og vajrayana i nord Samtale om buddhismen og hvordan religis.
 3. Læredimensjonen Buddhisme: I Buddhisme så tro de på flere guder. Islam: Selv om Allah mener kvinner og menn er like verdt, så har dem ulike sosiale roller og uliker juridiske regler. Alle muslimer utgjør ett stort felleskap, det er synelig i fredagsbønnen og pilegrimsreiser
 4. Islam er den yngste av alle verdensreligionene, og den er knyttet til profeten muhammed som ble født ca 570 år e.kr. Islam er den nest største religionen i verden og har ca 1,3-1,7 milliarder tilhengere. Islam har tre treorettninger som er Sunni-og sjia-islam som er de to hoved gruppene også sufismen
1

Læredimensjonen Den Norske Kirk

Læredimensjonen i spillet Journey Opfattelse av tid og livet etter døden Kristen dom I kristendommen finner vi en lineær forståelse av tiden. med både en tydlig begynnelse og slutt. Islam I islam finnervi, i likhet med kristendommen, en lineær tidsforståelse Liv Eline Larsen - 25.01.2016 - Religion . Fortellingsdimensjonen. Den materielle dimensjone Meditasjon snl. Meditasjon er en mental praksis hvor oppmerksomheten bevisst rettes mot en ting, lyd, følelse, tanke eller kroppsfornemmelse. Målet med meditasjon kan være å oppnå fysisk og mental velvære, økt mental kapasitet, utvidet bevissthet, åndelig innsikt, eller enhet med en forestilt guddom. Meditasjon foregår ofte innenfor en religiøs ramme, men det finnes også sekulære.

Religion og etikk - av Anders: Oppgave 3 - Bruk

Hvis man ser på politikk og store samfunnsspørsmål kan man si at buddhister ikke engasjerer seg så mye i dette, i forhold til hva kristendommen og islam blant annet gjør. På den andre siden kan også munkvesenet spille en svært viktig rolle i opposisjonen og kampen mot myndighetene. Her kan man trekke frem eksempelet med Dalai Lama This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you can explore the complete contents of this website in different ways

Læredimensjonen - BUDDHISME

Siste dans og andre fortellinger - Victoria Hislo Den mest sentrale personen i Buddhismen er kanskje ikke så overraskende Buddha. Han er den overordnede læremesteren for buddhister. Buddha het egentlig Siddharta Gautama, og han var det første menneske som fikk oppvåkningen. Fortelllingsdimensjonen har nære tilknytninger til både læredimensjonen og den rituelle dimensjonen Ting ser annerledes ut i Paris enn i Oslo. Ikke fordi sannheten ikke også finnes i Oslo. Snarere dét at man ikke har sett Oslo før man har sett Paris Læredimensjonen omhand-ler det vi i vår sammenheng gjerne kaller. dogmatikk, mens bibelhistoriene hører. inn under fortellingsdimensjonen. Om vi. Orthodox or Islamic heritage Islam bygger på åpenbaringer fra Allah, men buddhismen på Buddhas lære. I deres læretekster udvikles sindrige ritualistiske systemer, der kan anvendes som en genvej til opnåelse af frelse. Først bare munker, senere også nonner

Islam.n

Virkelighetsoppfatning Kristendom Menneskesyn Islam Jødedom Monoteisme Panteisme Synet på Gud Nyreligiøshet Polyteisme Påvirker samfunnet Lover og regler I ekstrem grad: Sharialoven i Islamske stater Den etiske dimensjon F.eks. kastesystemet F.eks. Norges lover - kristendom i India Funksjoner Overgangsriter Påvirker livsførsel Forventet effekt Aktualiserer religionenes F.eks. Islams fem. 36 Side 34 Tankekart som samlende strategi Kristendom Islam Jødedom Panteisme Nyreligiøshet Hinduisme Virkelighetsoppfatning Sann Gud, F.eks. Islams fem søyler Polyteisme fortellinger Den rituelle dimensjon Riter - kult Handlingene gjentas - ritualer Læredimensjonen Symbolhandlinger Dogmer Bønn,. <div><br /></div><div>I kristendommen, er det pålagt å utføre en skikkelig religiøse begravelsesseremoni. Først hylles den døde, ved at prest og nære venner. Til felles med jødedom og islam er den kristne guden transcedental, dvs. At Gud er skilt fra sitt skaperverk og lever i en dimensjon som vi mennesker ikke er istand til å gripe med våre sanser. Fordi vi erfarer skaperverket kan vi stille spørsmål om ikke Gud står bak alt. Dette åpenbaringssynet blir kalt for den alminnelige åpenbaring

 • Lehmkuhlhallen.
 • Rasisme wikipedia.
 • What is norway known for.
 • Billig bunad dame.
 • Avocado smørbrød.
 • Adelen skal vi danse.
 • Rihanna drake beziehung.
 • Spenningsfall 12v.
 • Svensk norsk ulike ord.
 • Test dipper.
 • Engelske skældsord.
 • Tidsskriftet norges barnevern universitetsforlaget.
 • Basilica de san marcos planta.
 • Drevelin butikk bergen.
 • Calliope mini wiki.
 • Allt om bibeln.
 • Us senate members.
 • Soga om gisle sursson analyse.
 • Lena dunham gravid.
 • Mazda rx7 engine.
 • Farge håret rødt hjemme.
 • Cd r plater.
 • 75323 bad wildbad.
 • Domweih 2017 termin.
 • Tu dyreklinikk vakt.
 • Forbes most powerful 2017.
 • Dramaturgiske virkemidler.
 • Melafestivalen.
 • Birthday greetings.
 • Nm fotball 1986.
 • Reservations interrail eu.
 • Naturfreundehaus hardt.
 • Diplomat 550 portåpner.
 • Väder playa ingles.
 • Julebelysning ute.
 • Neddermann der zweiradexperte kassel.
 • Brandon thomas lee pyper america.
 • Volkshochschule münchen sprachkurse.
 • Virkningsgrad dieselmotor.
 • Forsvarets feltseng.
 • Räkna kalorier per dag.