Home

Periodesystemet forklaring

Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjernen.Offisielt opererer man i dag med syv perioder; periode 8 er foreslått, men er foreløpig ikke anerkjent av den internasjonale kjemi-organisasjonen. Periodesystemet er organisert slik at de stoffene som har like egenskaper er plassert under hverandre, i samme gruppe, de har like mange elektroner i sitt ytterste skall.F.eks ser vi at både litium og natrium er plassert lengst mot venstre, dermed vet vi at begge stoffene har atomer med kun 1 elektron i ytterste skall Informasjon om periodesystemet og de ulike grunnstoffene, deres egenskaper og forekomster, til bruk i undervisning eller for egen interesse Her finner du utdypende artikler om periodesystemet, om hvorfor disse sidene er laget og hvem som står bak. Periodesystemet.no ble pusset opp i 2019 og under finner du link til de nye sidene Periodesystemet, som også kalles det periodiske systemet eller periodetabellen, er en tabell over de 118 første kjemiske grunnstoffene.I dette systemet organiserer man grunnstoffene etter atomnummer (antall protoner) slik at hydrogen, som har nummer 1, kommer først.Deretter blir grunnstoffene delt inn i perioder etter hvilke elektronskall de har og i grupper etter hvor mange frie elektroner.

Periodesystemet - Wikipedi

 1. Periodesystemet gir et viktig grunnlag for store deler av kjemi og fysikk. Ved hjelp av det periodiske systemet er det mulig å finne ut hvordan et stoff reagerer, hvordan det nedbrytes (dvs. hvis det er et radioaktivt stoff), hvilke gasser vil stige over andre gasser, og som nevnt ovenfor, hvilke subatomære partikler består et element av
 2. Eksamensnotater i naturfag (10. klasse, kjemi): Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper
 3. Håper dette klarer opp hvordan man leser periode systemet, og hvordan man kan bruke det for å tegne atomer
 4. Interaktivt, søkbart Web 2.0 periodesystem med dynamisk layout som viser navn, elektroner, visualiseringer av trender, orbitaler og isotoper. Fullstendige forklaringer

Periodesystemet 1 - Mæla ungdomsskol

Be elevane velje fem grunnstoff frå ulike stadar i periodesystemet, og prøve å forklare korleis atomnummeret og atommassen påverkar eigenskapane til kvart grunnstoff. Faglig forklaring I 1869 lagde den russiske kjemikaren Dmitri Mendelejev eit periodesystem som liknar på det vi brukar i dag Det periodiske system er en tabelarrangering af grundstofferne, ordnet efter deres atomnumre (antal protoner), elektronkonfigurationer og gennemgående kemiske egenskaber.Denne ordning viser periodiske tendenser, såsom grundstoffer med lignende opførsel i samme søjle.Det viser også fire rektangulære blokke med omtrentligt ens kemiske egenskaber. . Generelt gælder det indenfor enhver.

Forsiden - Periodesystemet

Grunnstoffenes periodesyste BAKGRUNN: Den periodiske tabellen er organisert som et stort rutenett. Grunnstoffene er plassert på spesielle plasser etter utseende og oppførsel. Som i et kryssord har tabellen loddrette og vannrette rekker. Hver av dem betyr noe Periodesystemet forklaring Periodesystemet gir på en enkel måte en systematisk oversikt over samtlige kjente. Fra atomteorien fikk man forklaringen på hvorfor grunnstoffene lot seg . Fagstoff: Det som skiller de ulike grunnstoffene fra hverandre, er antall protoner i kjernen. Dermed.

Om periodesystemet - Kjemisk institut

 1. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling
 2. erer, men det finnes polymorfer med S7-, S12- og S14-ringer også. Svovelet er i den stabile formen et sitrongult ikke-metall. Svovel er viktig på jorda men også andre steder.
 3. Interaktiv periodesystem med dynamiske layouts, der viser grundstoffernes navne, elektronstrukturer, oxidationstrin, orbitaler og isotoper. Klik på et stof og få den fulde beskrivelse

Periodesystemet i stor utgave - Wikipedi

 1. Periodesystemet 1. H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Periodesystemet gul blå grønn oransjeKlikk på fargene på denne linjen for forklaring til de fargede grunnstoffen
 2. Kjemiske bindinger mellom atomer oppstår når postive og negative ladninger i ulike atomer tiltrekkes av hverandre
 3. Det periodiske system forklaring Periodesystemet - Wikipedi . Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjernen.Offisielt opererer man i dag med syv perioder; periode 8 er foreslått, men er foreløpig ikke.
 4. STORE NORSKE LEKSIKON 1 1,008 H hydrogen 3 6,94 Li litium 4 9,012 Be beryllium 21 44,96 Sc scandium 22 47,87 Ti titan 40 91,22 Zr zirkonium 72 178,5 Hf hafnium 57 138,9 La lantan 66 162,5 Dy dyspros­ ium 104 (267) Rf ruther

Periodesystemet og grunnstoff - Periodesystemet

 1. Grundstoffernes periodesystem er opbygget af grupper: Hovedgrupperne 1 til 18 svarer til søjlerne i systemet. Det vandrette rækker benævnes perioder. Grundstoffer der står i samme gruppe har sammenlignelige kemiske egenskaber, for eksempel er alle grundstofferne i 18. hovedgruppe ædelgasser , i 1. hovedgruppe befinder alkalimetallerne sig og i 17
 2. Det var først i 1913, da Niels Bohr framsatte atomteorien sin, at man fikk en teoretisk forklaring på grunnstoffenes oppførsel. Bohr etablerte teorien om at et atom er bygget opp av en kjerne med protoner og noen ganger nøytroner. Antallet protoner og nøytroner avgjør vekten. Grunnstoffene har stigende atomnummer
 3. Periodesystemet feires over hele verden, også ved NTNU. På disse nettsiden vil du finne aktiviteter planlagt ved og rundt NTNU, sammen med lenker til artikler og lesestoff om periodesystemet og Periodesystemets år. Norges eldste periodesystem. Norges eldste periodesystem
 4. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 5. Med opdagelsen omkring 1900 af elektronen som en fælles bestanddel af alle atomer blev det naturligt at søge efter en forklaring på periodesystemet ud fra atomernes opbygning. Man kunne for eksempel forestille sig, at natrium- og kaliumatomet havde fælles træk i deres elektronstrukturer, og at dette manifesterede sig i den kemiske lighed mellem de to grundstoffer

Naturfag: Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers

Periodesystemet er en tabell som gir oversikt over grunnstoffene. Grunnstoffene er organisert i perioder og grupper. Det er syv perioder og atten grupper. Periodene (de vannrette radene) har grunnstoffer med samme antall elektronskall. Den gir oss oversikt over alle grunnstoffene og deres oppbygning Forstå det periodiske system. Vi gennemgår alt det du behøver at vide om det periodiske system, uanset om du har Kemi C, Kemi B eller Kemi A. Kompendiet hjælper dig blandt andet med at forstå betydnin ( PERIODESYSTEMET Perioder Grupper Periodesystemet de loddrette linjene i periodesystemet hvor mange elektroner i ytterste skall 13-18 eksempel de vannrette linjene i periodesystemet hvor mange atomskall eksempel Fakta Tabell som klassifiserer grunnstoffene Perioder og gruppe Periodesystemet, som også kalles det dokumentasjon, undersøkelser, sammendrag, eller avhandling. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver betydelig som du trenger informasjon, og en liste over de tilhørende begreper som en ordliste. Tilgjengelig på Norsk bokmål, Engelsk,. Periodesystemet består til venstre av en blokk med to kolonner (s-blokken) og til høyre en blokk med 6 kolonner (p-blokken), atskilt av en blokk med 10 kolonner (d-blokken). Under periodesystemet er det en blokk (f-blokken) med to rader, hver bestående av 14 grunnstoffer. Disse 14 er en fortsettelse av lanthan (La) med Z=57 og og actiniu

Grunnstoffene og periodesystemet Hva er IONER? GRUNNSTOFF Et atom med ladning Blir dannet når et atom avgir eller mottar ett eller flere elektroner Atomer med få elektroner i det ytterste skallet danner positive ioner Atomer med mange elektroner i det ytterste skallet danne Kort forklaring. Synonymer (kommasepareret) Er dette et såkalt dårlig ord? Er dette et slangord? Ditt navn (ikke obligatorisk) Send det. Hvordan brukes ordet periodesystemet? Ordet periodesystemet brukes vanligvis i midten av en setning og uttalt akkurat som det høres ut. Det kan også brukes i mer formelle sammenhenger. Periodesystemet i. Testsida er flytta til Periodesystemet i stor utgåve. Forklaring av malen som er brukt der, finst under Maldiskusjon:Grunnstoff/Celle. --Eddi (Snakk) 25. august 2005 kl. 22:50 (UTC) Atomvekt. Bør ikkje gjennomsnittleg atomvekt vera med i tabellen?--Gunnar Mikalsen Kvifte 15:12, 9 februar 2008 (CET) Sjå Periodesystemet i stor utgåve

For alternative betydninger, se Periode. (Se også artikler, som begynder med Periode)Perioderne i det periodiske system er de vandrette grupperinger af grundstofferne.Grundstoffer placeres i periode med andre grundstoffer, der har samme antal elektronskaller omkring deres atomkerne.. Grundstofferne er placeret således, at antallet af protoner i atomkernen stiger med én, når man bevæger. Se i periodesystemet helt bakerst i boka. 3.2.5 Bruk periodesystemet bakerst i boka. Fargekodingen i rutene til de forskjellige grunnstoffene forteller deg om stoffet er fast, flytende eller gass ved romtemperatur. 3.2.6 Kontroller svaret ditt ved å sammenlikne med gruppene i periodesystemet

Formler og navn på uorganiske forbindelser. Formler og navn på uorganiske forbindelser. Kortforklart.n Det var først i 1913, da Niels Bohr fremsatte sin atomteori, at man fik en teoretisk forklaring på grundstoffernes opførsel. Bohr opstillede den teori, at et atom er bygget op af en kerne med protoner og nogle gange neutroner. Antallet af protoner og neutroner afgør vægten. Grundstofferne har stigende atomnumre Periodesystemet i stor utgave og Aktinoid · Se mer » Alkalimetall. Alkalimetall er grunnstoffene som ligger i gruppe 1 i periodesystemet; litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. Ny!!: Periodesystemet i stor utgave og Alkalimetall · Se mer » Atomkjerne. En atomkjerne er den sentrale delen av et atom. Ny!! One account. All of Google. Sign in to continue to Google Sites . Please enter your full email address example@randabergskolen.n

Hvordan lese periodesystemet, og tegne en skallmodell

 1. Med oppdagelsen omkring 1900 av elektronet som en felles bestanddel av alle atomer ble det naturlig å søke etter en forklaring på periodesystemet ut fra atomenes oppbygning. Man kunne f.eks. forestille seg at natrium- og kaliumatomet hadde felles trekk i elektronstrukturene deres og at dette manifesterte seg i den kjemiske likheten mellom de to grunnstoffene
 2. Hydrogen, oksygen, karbon - og alle de andre grunnstoffene som verden er bygget av. I år er det 150 år siden russeren Dmitrij Mendelejev første gang fant en systematikk i naturens byggeklosser og satte de den gangen 63 kjente stoffene inn i periodesystemet. I dag rommer tabellen 118 stoffer. Men den er på ingen måte ferdig
 3. Faglig forklaring. Atom kan bindast saman kjemisk og danne molekyl. vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Energi for framtiden forklare hva.
 4. I forrige uke gikk vi løs på periodesystemet og begynte på forklaring av elektronkonfigurasjon, denne uken var det ioner og formler for salter som sto på programmet. Det interessante med å undervise er at jeg stadig får spørsmål fra elever stilt på en annen måte enn de jeg har hatt før

Hvor i periodesystemet finner vi metallene. Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjernen.Offisielt opererer man i dag med syv perioder; periode 8 er foreslått, men er foreløpig ikke anerkjent av den. Grunnstoffenes periodesystem Gruppe 1 Gruppe 2 Forklaring Gruppe 13 Gruppe 14 Gruppe 15 Gruppe 16 Gruppe 17 Gruppe 18 1 1,008 H 2,1 Hydrogen Atomnummer Atommasse Symbol Elektronegativitetsverdi Navn 35 79,90 2,8 Brom Fargekoder Ikke-metall 2 4,003 He - Helium Halvmetall Metall 3 6,941 Li 1,0 Lithium 4 9,012 Be 1,5 Beryl-lium () betyr massetalle Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen

Tusen takk for en god forklaring! Men når jeg ser på innskuddsmetallene i periodesystemet, har de flere skall enn de som er omtalt. F. eks har Db 7 skall. Hvordan kan vi da snakke om at påfyllingen skjer i d-orbitalene (siden skallet over bare har 2 elektroner i s-orbitalen) Periodesystemet, som også kalles det periodiske systemet eller periodetabellen, er en tabell over de 1første kjemiske grunnstoffene. Fantastisk, retro plakat med periodesystemet i papir og tre. Stort utvalg av interiør til barnerommet på sprell. Forklaring: grunnstoff i gassform. Li fast grunnstoff metaller halvmetaller ikke-metaller Faglig forklaring. Periodesystemet er eit av dei viktigaste verktøya kjemikarar brukar for å forstå stoff og kjemiske reaksjonar. Det er enormt mykje informasjon i periodesystemet. Det viser alle kjente grunnstoff, dei ulike atoma som blir kombinert i alle dei ulike kjemiske sambindingane

Periodene nummereres fra - i det nåværende periodesystemet. Gå til Perioder - Dagens periodesystem består av perioder. I 19ble forsøk på å fremstille grunnstoff 1utført ved Berkeley-universitetet i California. Grunnstoffenes periodesystem er en tabell hvor alle kjente kjemiske Nervesystemet består av det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystemet som kontrollerer alle bevisste aktiviteter, og opprettholder kroppsstilling og riktig spenningsnivå i musklene, og av det autonome nervesystemet som vi ikke kan kontrollere med viljen

Video: Periodesystemet - Ptabl

Account Options. Logg på; Innstillinger for søk; Nettlog NKS inviterer: Periodesystemet for alle. Home | Hendingar | NKS inviterer: Periodesystemet for alle I 2019 skal vi feire at det er 150 år siden det aller første periodesystemet. Kjemikere og andre naturvitere trenger ingen forklaring på hvorfor FN har gjort 2019 til periodesystemets år. Men hva med humanistene og. Hej.. I mit periodesystem står, der en lille nøgle forklaring til, hvordan det skal læses. Zn er givet som forklaring Der står atomic number, atomic weight, melting point m.m Og så kommer det; Eletron configuration og Oxidation States Mikrobryggeriet. Lillehammer Mikrobryggeri ble etablert i de gamle kjellerne fra det opprinnelige bryggeriet fra 1847. I vår restaurant får du en smak av Lillehammer i form av egenprodusert øl, mat med basis i lokale råvarer og et innblikk i Lillehammers historie

PRIMÆRPRODUCENTER Af Benthe Schou KEMI 1/2 KemiForlaget GRUNDSTOFFERNES PERIODISKE SYSTEM 1,01 1 H 2,20 Hydrogen Helium 4,00 2 He 6,94 3 Li 0,98 Lithium 9,0 Periodesystemet er en kjemisk tabell med alle grunnstoffene. Periodesystemet er delt opp i grupper og perioder. Periodene går vannrett (fra venstre til høyre) og . Grunnstoffene er fordelt på loddrette kolonner kalt grupper og vannrette rader kalt perioder. Mendelejev (1834-1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem

Syrer og baser blir brukt både i dagliglivet og på laboratoriet. Det er syre i alt som smaker surt og baser er stoffer som kan fjerne den sure smaken Tilstandsform ved 20° C. Stofgruppe

Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt Guld: Sagnomspundet superstof Grundstof nummer 79 er guld, verdens måske mest kendte grundstoffer. Sagnomspundet og til alle tider eftertragtet af både fyrster og menigmand, har guld egenskaber, der gør det egnet til mange formål (basic/alkaline oxide)-----Mens ikke-metaller (de øverst og til høyre i periodesystemet) er elektronegative og danner anioner. Som gir sure oksider som Og disse kan sjølsagt også reagere med vann og gir syrer Periodesystemet Oversikt over alle grunnstoffer. Sortert etter antall protoner i atomkjernen. Start studying Begreper for kapittel i tellus 9. Gasser som befinner seg helt til høyre i periodesystemet. Høy, Eleven bruker faguttrykk i sin forklaring av periodesystemet og trekker inn andre. Eleven kan finne grunnstoffer i periodesystemet

forklaring selvangivelse, forklaring av ord og uttrykk, forklaring kryssord, forklaring på nordlys, forklaring av hills kurve, forklaring vognkort, forklaring av ord, forklaring av drivhuseffekten, forklaring synonym, forklaring av periodesystemet, forklaring på engels Stendersamfunnet var en slags inndeling av borgerne i landet. Var du født i riktig stand, kunne du leve et god liv med mange fordeler, men de færreste var endel av de høyeste stendene. Var du..

Forklaring på bruk av malar i periodesystemet. 34 Se : Selen 34 Se 78,96(3) Mal:Grunnstoff/Celle og Mal:Grunnstoff/Celle2 kan brukast i hhv. periodesystemet og periodesystemet i stor utgåve. Inni ein tabell lagar malane celler med to eller fire tekstlinjer som inneheld grunnstoffdata, og med. SVAR: Hei I artikkelen Den dømmende makt - domstolene her på ung.no får du forklart dette enkelt. Hilsen redaksjonen, ung.n En isotop er en variant av et grunnstoff hvor antall nøytroner i kjernen varierer. Hvert atom har et atomnummer som sier hvor mange protoner atomkjernen inneholder, men antallet nøytroner i kjernen kan være forskjellig

naturfag.no: Korleis er periodesystemet organisert

Det periodiske system er en skematisk opstilling af grundstofferne. Alle grundstofferne kan placeres i skemaet, systemet, efter deres periode og gruppe. Kortlægningen begyndte 1817, men Niels Bohrs redegørelse (1920-22) for den bagvedliggende teori definerer det periodiske system. Grundstofferne er opstillet efter stigende atomnummer (Z, antallet af protoner i kernen og elektroner omkring. Det periodiske system, på engelsk kendt som the periodic table, er kort sagt en oversigt med tilhørende forklaring af hvert enkelt grundstof, der findes. Alt efter den enkelte type af plakat med det periodiske system er grundstofferne vist med navne eller med deres respektive symbol Periodesystemet. System der stoffer som ligner hverandre i oppbygning og egenskaper kommer igjen med bestemte mellomrom. Vi sier at de opptrer periodisk. En forklaring på dette ble lansert av Niels Bohr, som fant ut at elektronene går i faste baner med bestemte energinivåer Informasjon om periodesystemet og de ulike grunnstoffene, deres egenskaper og forekomster, til bruk i undervisning eller for egen interesse. Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system , er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder

periodic table of disney | Tumblr

Periodiske system - Wikipedia, den frie encyklopæd

Her er 1 Kjenner du igjen disse?. Logg inn. Eurek Kjemi! Hva er kjemi, periodesystemet osv... Kjemi. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Key Takeaways: Ionic Radius Trend på periodesystemet . Den ioniske radius er halve avstanden mellom atomære ioner i et krystallgitter. For å finne verdien er ioner behandles som om de var harde kuler. Størrelsen av et element ioneradius følger en forutsigbar trend i det periodiske system Elektronfordeling. Oktettregelen sier at åtte elektroner i det ytterste skallet på et atom er en gunstig, stabil elektronfordeling.Et atom kan oppnå åtte elektroner i det ytterste skallet ved å avgi, ta opp eller dele elektroner med naboatomene.Regelen passer best for atomer i 2. periode i periodesystemet Nærmere 30 millioner forskjellige organiske forbindelser forekommer naturlig eller er fremstilt i laboratorier. Det kan virke umulig å få oversikt over et slikt mangfold, men den organiske kjemien er systematisk bygd opp. Forbindelsene blir delt inn i stoffgrupper, og hver stoffgruppe har sine fellestrekk

Elektronparbinding/ Kovalente bindinger | Site Title

Periodesystemet har holdt orden på grunnstoffene i 150 år

En enkel forklaring på hvorfor atomer danner kjemiske bindinger. Atomer danner kjemiske bindinger for å gjøre deres ytre elektronskallene er mer stabil. Du kan bruke periodesystemet å gjøre flere spådommer om atomer vil danne bindinger og hvilken type obligasjoner de kan danne med hverandre Hva er sammenhengen mellom en hypotese og en teori? I vitenskapen bruker vi hypoteser til å teste ut om noe spesifikt er sant eller usant. Etter hvert som vi får mer kunnskap, får vi som regel også nye spørsmål, og kanskje utvikler vi en teori Kunnskap.no tilbyr digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, norsk som andrespråk, spesialundervisnin

Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud Derfor havde man ingen forklaring på stoffernes egenskaber - man kunne kun . Artiklen indeholder også flere . Hvad er det periodiske system? Opbygning af det periodiske. Interaktiv periodesystem med dynamiske layouts, der viser grundstoffernes navne, elektronstrukturer, oxidationstrin, orbitaler og isotoper atommodeller og periodesystemet til å . gjøre rede for. Å gjøre rede for noe er å gi en faglig begrunnet forklaring av et saksforhold, en problemstilling eller noe vi skal undersøke eller gjennomføre. hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet Elektronkonfigurasjon mg. Elektronkonfigurasjon 3s 2: Elektroner per energiniv hvorav de mest stabile er 28 Mg med halveringstid 20,915 timer og 27 Mg med halveringstid 9,458 minutter Gruppe 1 har [ ]s1 som generell elektronkonfigurasjon.Stoffene oppfyller oktettregelen ved å gi fra seg ett Disse finnes også ofte som ioner (f.eks Mg Hvad er et atom? Ordet atom er græsk og betyder udelelig. Ja, for 150 år siden troede man, at et atom var udeleligt, men i dag ved vi, at et atom består af flere forskellige dele 4. Innhold Forord 3. Kapittel 1 Grunnstoffene og periodesystemet Grunnstoff Grunnstoffenes plass i periodesystemet Klassifisering av grunnstoffer Skallmodellen for atomer Perioder og grupper i.

 • My primuss hs ansbach.
 • Jupiter the great red spot.
 • Brunch trier samstag.
 • Katedra w sewilli bilety.
 • Osloprøve naturfag 7 trinn.
 • Bastu göteborg.
 • Jupiter no. 1 kontinentalseng.
 • Twenty one kaiserslautern.
 • Herpes labialis.
 • Linke partei.
 • Bnl rapport.
 • Planking workout.
 • Kolonist definisjon.
 • Most expensive paintings list.
 • Airbus a330 300 seating.
 • Stora nyheter 2017.
 • Antikk trysil.
 • Chimichurri argentino.
 • Yamarin 60 cabin.
 • Giessformen betonformen.
 • Bompenger e18.
 • Acrylbilder meeresmotive.
 • Bild freistellen kostenlos.
 • Kjære bestefar dikt.
 • En art.
 • Ris med kokos.
 • Fengselsmåned.
 • Syv søstre geiranger.
 • Adrien rabiot.
 • Takeuchi deler norge.
 • Geithams 2017.
 • Andefamilien lavere klassifiseringer.
 • Salsa dorsten.
 • Krøniken sesong 2.
 • Kompakt leilighet.
 • Independence of the seas.
 • Bostadsrätt malmö centrum.
 • Er ocd på hund arvelig.
 • Fotballtips langoddsen.
 • Sædkvalitet menn.
 • Schloss neuburg weihnachtsmarkt 2017 eintrittspreise.